https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverse oor geloof

Jesus maak staat op die Woord van God alleen om struikelblokke, waaronder die duiwel, te oorkom. God se Woord is lewendig en kragtig (Hebreërs 4:12), wat nuttig is om ons reg te maak as ons verkeerd is en ons leer wat reg is (2 Timoteus 3:16). Dit is dus sinvol dat ons God se Woord in ons harte dra deur middel van memorisering, om gereed te wees vir enige probleme, probleme, en watter uitdaging die lewe ook al kan beleef.

Bybelverse oor die uitdagings van geloof vir die lewe

Hier word 'n aantal probleme, probleme en uitdagings wat ons in die lewe teëkom aangebied word, tesame met ooreenstemmende antwoorde uit God se Woord.

angs

Moenie angstig wees oor enigiets nie, maar in alles, deur gebed en versoeking met danksegging, rig u versoeke aan God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal u harte en u gedagtes bewaar in Christus Jesus.
Filippense 4: 6-7 (NLV)

'N Gebroke hart

Die HERE is naby aan gebrokenes van hart en verlos diegene wat in gees verpletter is.
Psalm 34:18 (NASB)

verwarring

Want God is nie die outeur van verwarring nie, maar van vrede ...
1 Korintiërs 14:33 (NKJV)

nederlaag

Ons is hard aan alle kante gedruk, maar nie verpletter nie; verward, maar nie in wanhoop nie ...
2 Korintiërs 4: 8 (NVG)

teleurstelling

En ons weet dat God alles laat saamwerk ten goede vir diegene wat God liefhet en geroep word volgens sy doel daarvoor.
Romeine 8:28 (NLT)

twyfel

Ek sê vir u die waarheid, as u geloof so klein soos 'n mosterdsaad het, kan u vir hierdie berg sê: 'Beweeg van hier na daar', en dit sal beweeg. Niks sal vir jou onmoontlik wees nie.
Matteus 17:20 (NLV)

mislukking

Die godvrugtige mag sewe keer verdwyn, maar hulle sal weer opstaan.
Spreuke 24:16 (NLV)

vrees

Want God het ons nie 'n gees van vrees en tydigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfdissipline.
2 Timoteus 1: 7 (NLT)

hartseer

Al loop ek deur die donkerste vallei, sal ek geen kwaad vrees nie, want U is met my; U staf en u staf, hulle vertroos my.
Psalm 23: 4 (NVG)

honger

Die mens leef nie van brood alleen nie, maar op elke woord wat uit die mond van God kom.
Matteus 4: 4 (NLV)

ongeduld

Wag op die HERE; wees sterk en wees hartlik en wag op die HERE.
Psalm 27:14 (NVG)

onmoontlikhede

Jesus antwoord: "Wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik."
Lukas 18:27 (NLV)

onvermoë

En God is in staat om jou oorvloedig te seën, sodat jy te alle tye, in alles wat jy nodig het, oorvloedig sal wees in elke goeie werk.
2 Korintiërs 9: 8 (NVG)

ontoereikendheid

Ek kan dit alles doen deur Hom wat my krag gee.
Filippense 4:13 (NLV)

Gebrek aan rigting

Vertrou op die Here met u hele hart; hang nie van u eie begrip af nie. Soek sy wil in alles wat u doen, en hy sal u wys watter pad u moet neem.
Spreuke 3: 5-6 (NLT)

'N Gebrek aan intelligensie

As iemand van u wysheid ontbreek, moet hy God vra, wat vrygewig aan almal gee sonder om foute te vind, en dit sal aan hom gegee word.
Jakobus 1: 5 (NLV)

Wysheid ontbreek

Dit is as gevolg van hom dat u in Christus Jesus is, wat vir ons wysheid geword het van God, dit is ons geregtigheid, heiligheid en verlossing.
1 Korintiërs 1:30

Eensaamheid

... die HERE jou God gaan saam met jou; hy sal jou nooit verlaat en jou nie verlaat nie.
Deuteronomium 31: 6 (NLV)

rou

Salig is die wat treur, want hulle sal getroos word.
Matteus 5: 4 (NLV)

armoede

En my God sal voorsien in al u behoeftes volgens sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.
Filippense 4:19 (NKJV)

verwerping

Geen krag in die lug daarbo of op die aarde onder die aarde nie, niks in die ganse skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God wat geopenbaar word in Christus Jesus, ons Here nie.
Romeine 8:39 (NLV)

smart

Ek sal hulle rou in vreugde verander en hulle vertroos en hulle vreugde gee oor hul smart.
Jeremia 31:13 (NASB)

versoeking

Geen versoeking het u aangegryp nie, behalwe dit wat die mens gemeen het. En God is getrou; hy sal nie toelaat dat u versoek word bo wat u kan verdra nie. Maar as u in die versoeking kom, sal hy ook 'n uitweg bied sodat u daaronder kan opstaan.
1 Korintiërs 10:13 (NLV)

moegheid

... maar die wat op die HERE hoop, sal hulle krag hernu. Hulle vlieg soos arende op vleuels; hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nie flou word nie.
Jesaja 40:31 (NLV)

onvergewensgesindheid

Daar is dus geen veroordeling vir diegene wat aan Christus Jesus behoort nie.
Romeine 8: 1 (NLT)

ongeliefd

Kyk hoe lief het ons Vader ons, want hy noem ons sy kinders, en dit is wat ons is!
1 Johannes 3: 1 (NLT)

Swakheid

My genade is vir jou voldoende, want my krag is volmaak in swakheid.
2 Korintiërs 12: 9 (NLV)

moegheid

Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal u rus gee. Neem my juk op u en leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en u sal rus vind vir u siele. Want my juk is maklik en my las is lig.
Matteus 11: 28-30 (NLV)

bekommer

Gee al u bekommernisse en sorg vir God, want hy gee om vir u.
1 Petrus 5: 7 (NLT)
Daily Pagan Living

Daily Pagan Living

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis