https://religiousopinions.com
Slider Image

Leah - eerste vrou van Jakob

Leah in die Bybel is 'n persoon met wie baie kan identifiseer. Sy was nie haar eie skuld nie een van die “pragtige mense” en dit het haar 'n leeftyd van hartseer veroorsaak.

Jakob het na Paddan-Aram gereis om 'n vrou uit sy familie te neem. Toe hy Rachel ontmoet, het hy met die eerste oogopslag op haar verlief geraak. Die Skrif sê vir ons dat Rachel 'mooi van vorm en mooi was'. (Genesis 29:17, NV)

In dieselfde vers is 'n beskrywing van Leah-wetenskaplikes wat al eeue lank geredeneer het: “Leah het swak oë gehad.” Die King James-weergawe word dit as “saggekyk” weergegee, terwyl die Nuwe Lewende Vertaling sê: “Daar was geen sprankel in Lea se oë, "en die Amplified Bible sê:" Lea se oë was swak en dof. "

Baie Bybelkenners meen dat die vers verwys na Leah se gebrek aan aantrekkingskrag eerder as haar sig.' Dit lyk logies, want 'n kontras word gemaak met haar pragtige suster Rachel.

Jacob het sewe jaar by Rachel se vader Laban gewerk vir die reg om met Rachel te trou. Laban het Jakob egter mislei, en die swaar versluierde Lea in die donker huweliksnag vervang . Toe Jacob agterkom dat hy mislei is, het hy nog sewe gewerk jare vir Ragel.

Die twee susters het hul hele lewe meegeding om die liefde van Jakob. Leah het meer kinders gebore, 'n hoogs geëerde prestasie in eertydse Israel. Maar albei vroue het dieselfde fout gemaak as Sarah, wat hul slavinne aan Jakob aangebied het tydens tye van onvrugbaarheid.

Daar word op verskillende maniere gesê dat Leah se naam 'wilde koei', 'gazelle', 'verslete' en 'vermoeide' Hebreeus beteken.

Op die lange duur is Leah deur die Joodse volk erken as 'n belangrike persoon in hul geskiedenis, soos hierdie vers uit die boek Rut toon:

"... Mag die HERE die vrou wat in u huis kom, maak soos Ragel en Lea, wat saam die huis van Israel opgebou het ..." (Rut 4:11, NV)

En aan die einde van sy lewe het Jakob versoek om begrawe te word langs Lea (Genesis 49: 29-31), en gesuggereer dat hy die deugde in Lea sou erken en dat hy haar so diep liefgehad het soos wat hy Ragel liefgehad het.

Prestasies van Lea in die Bybel:

Leah het ses seuns gebaar: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar en Sebulun. Hulle was onder die stigters van die 12 stamme van Israel. Uit die stam van Juda het Jesus Christus, die Verlosser van die wêreld, gekom.

Leah s Sterk punte:

Leah was 'n liefdevolle en getroue vrou. Alhoewel haar man Jacob Ragel verkies het, het Leah steeds toegewyd gebly en hierdie onregverdigheid deur geloof in God verduur.

Leah s Swakhede:

Leah het probeer om Jakob deur haar dade lief te hê . Haar skuld is ’n simbool vir die van ons wat probeer om God se liefde te verdien eerder as om dit bloot te ontvang.

Lewenslesse:

God het ons nie lief nie omdat ons mooi of aantreklik, briljant of suksesvol is. Hy verwerp ons ook nie omdat ons nie aan die wêreld se standaarde voldoen om aantreklik te wees nie . God het ons onvoorwaardelik lief met ’n suiwer, hartstogtelike sagtheid. Al wat ons vir sy liefde moet doen, is om dit te aanvaar.

tuisdorp:

Paddan-Aram

Verwysings na Lea in die Bybel:

Leah se verhaal word in Genesis hoofstukke 29-31, 33-35, 46 en 49 vertel. Sy word ook in Rut 4:11 genoem.

Beroep:

Huisvrou.

Stamboom:

Vader - Laban
Tante - Rebekka
Man - Jacob
Kinders - Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Sébulon en Dina
Afstammeling - Jesus Christus

Sleutelverse:

Genesis 29:23
Maar toe dit aand geword het, het hy (Laban) sy dogter Lea geneem en haar aan Jakob gegee, en Jakob het by haar gaan lê. (NIV)

Genesis 29:31
Toe die HERE sien dat Lea nie geliefd was nie, maak hy haar baarmoeder oop, maar Ragel was onvrugbaar. (NIV)

Genesis 49: 29-31
Toe gee hy hulle die volgende instruksies: Ek is op die punt om by my mense bymekaar te kom. Begrawe my saam met my vaders in die spelonk in die veld van Efron, die Hetiet, die spelonk in die veld van Magpela, naby Mamre in Kanaän, wat Abraham as begrafplaas gekoop het van Efron, die Hetiet, saam met die veld. Daar is Abraham en sy vrou Sarah begrawe, daar is Isak en sy vrou Rebekka begrawe, en daar het ek Lea begrawe. (NIV)

  • Ou-Testamentiese mense van die Bybel
  • Nuwe-Testamentiese mense van die Bybel

Jack Zavada, 'n loopbaanskrywer en bydraer by About.com, is gasheer vir 'n Christelike webwerf vir enkelspel. Hy is nog nooit getroud nie, en hy voel dat die moeilike lesse wat hy geleer het, ander Christelike enkelinge kan help om sin te maak uit hul lewens. Sy artikels en e-boeke bied groot hoop en aanmoediging. Besoek Jack's Bio Page vir kontak met hom of vir meer inligting.

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?