https://religiousopinions.com
Slider Image

Ontmoet koning Salomo: die wysste man wat ooit geleef het

Koning Salomo was die wysste man wat nog geleef het en ook een van die dwaasste. God het hom begaan met onoortreflike wysheid, wat Salomo vermors het deur ongehoorsaam te wees aan God se gebooie.

Salomo was die tweede seun van koning Dawid en Batseba. Sy naam beteken "vredeliewend." Sy alternatiewe naam was Jedidja, wat 'geliefde van die Here' beteken. Selfs as baba was Salomo deur God geliefd.

'N Sameswering deur die broer van Salomo, Adonia, het Salomo van die troon probeer beroof. Om koningskap te neem, moes Salomo Adonia en Joab, die generaal van David, doodmaak.

Nadat die koningskap van Salomo goed gevestig was, het God aan Salomo in 'n droom verskyn en hom alles belowe wat hy gevra het. Salomo het begrip en onderskeidingsvermoë gekies en God gevra om hom te help om sy mense op 'n goeie en wyse wyse te regeer. God was so tevrede met die versoek dat hy dit toegestaan ​​het, tesame met groot rykdom, eer en lang lewe (1 Konings 3: 11-15, NV).

Salomo se ondergang het begin toe hy met die dogter van die Egiptiese farao getrou het om 'n politieke alliansie te sluit. Hy kon nie sy wellus beheer nie. Onder Salomo se 700 vroue en 300 byvroue was baie buitelanders, wat God kwaad gemaak het. Die onvermydelike het gebeur: Hulle het koning Salomo van Yahweh af weggelok om valse gode en afgode te aanbid.

Gedurende sy 40-jarige regering het Salomo baie groot dinge gedoen, maar hy het onder die versoekings van minder mans geswig. Die vrede wat 'n verenigde Israel geniet het, die massiewe bouprojekte waarvoor hy gelei het, en die suksesvolle handel wat hy ontwikkel het, het betekenisloos geword toe Salomo ophou om God na te streef.

Prestasies van koning Salomo

Salomo stig 'n georganiseerde staat in Israel, met baie amptenare om hom by te staan. Die land is in 12 groot distrikte verdeel, terwyl elke distrik gedurende een maand elke jaar vir die koning se hof voorsiening maak. Die stelsel was billik en regverdig, en versprei die belastinglas eweredig oor die hele land.

Salomo het die eerste tempel op die berg Moria in Jerusalem gebou, 'n sewejarige taak wat een van die wonders van die antieke wêreld geword het. Hy het ook 'n majestueuse paleis, tuine, paaie en regeringsgeboue gebou. Hy het duisende perde en strydwaens bymekaargemaak. Nadat hy die vrede met sy bure bewerk het, het hy die handel opgebou en die rykste koning van sy tyd geword.

Die koningin van Skeba het van Salomo se roem gehoor en hom besoek om sy wysheid met harde vrae te toets. Nadat sy met haar eie oë gesien het wat Salomo in Jerusalem gebou het en sy wysheid gehoor het, het die koningin die God van Israel geseën en gesê:

Die berig was waar dat ek in my eie land gehoor het van u woorde en u wysheid, maar ek het die berigte nie geglo voordat ek gekom het en my eie oë dit gesien het nie. En kyk, die helfte is my nie meegedeel nie. U wysheid en voorspoed oortref die verslag wat ek gehoor het. '(1 Konings 10: 6-7, ESV)

Salomo, 'n produktiewe skrywer, digter en wetenskaplike, word gekrediteer deur die skryf van 'n groot deel van die boek Spreuke, die Hooglied van Salomo, die boek Prediker en twee psalms. Eerste Konings 4:32 vertel dat hy 3000 spreekwoorde en 1 005 liedere geskryf het.

Sterkpunte

Koning Salomo se grootste sterkte was sy onoortreflike wysheid wat deur God aan hom verleen is. In een Bybelse episode het twee vroue met hom geskil. Albei het in dieselfde huis gewoon en onlangs pasgeborenes gebore, maar een van die babas is dood. Die moeder van die dooie baba het die lewende kind van die ander ma probeer wegneem. Aangesien geen ander getuies in die huis gewoon het nie, is die vrouens toegelaat om te betwis aan wie die lewende kind behoort en wie die ware moeder was.

Hulle het Salomo gevra om vas te stel watter een van hulle die pasgebore baba moet hou. Met verbasende wysheid het Salomo voorgestel dat die seun met 'n swaard in die helfte gesny word en tussen die twee vroue verdeel word. Die liefde vir haar seun, die eerste vrou wie se baba nog lewendig was, het die koning gesê: "Asseblief, my heer, gee haar die lewende baba! Moet hom nie doodmaak nie!"

Maar die ander vrou het gesê: 'Ek en jy sal hom ook nie hê nie. Sny hom in twee!' Salomo het beslis dat die eerste vrou die regte moeder was, omdat sy verkies het om haar kind op te gee om hom skade te berokken.

Koning Salomo se vaardighede in argitektuur en bestuur het Israel in die vertoonplek van die Midde-Ooste verander. As diplomaat het hy verdrae en alliansies gesluit wat vrede in sy koninkryk gebring het.

swakhede

Om sy nuuskierige gedagtes te bevredig, het Salomo hom tot wêreldse plesier gewend in plaas van na die strewe na God. Hy het allerhande skatte versamel en homself met weelde omring. In die geval van nie-Joodse vrouens en byvroue, laat hy wellus sy hart regeer in plaas van gehoorsaamheid aan God. Hy het ook sy onderdane swaar belas, hulle in sy leër en in slawe-agtige arbeid ingeskryf vir sy bouprojekte.

Lewenslesse

Konings Salomo se sondes praat hard met ons in ons huidige materialistiese kultuur. Wanneer ons besittings aanbid en roem oor God, is ons op pad na 'n val. As Christene met 'n ongelowige trou, kan hulle ook moeilikheid kry. God behoort ons eerste liefde te wees, en ons moet niks voor hom laat kom nie.

tuisdorp

Salomo kom van Jerusalem.

Verwysings na koning Salomo in die Bybel

2 Samuel 12:24 - 1 Konings 11:43; 1 Kronieke 28, 29; 2 Kronieke 1-10; Nehemia 13:26; Psalm 72; Matteus 6:29, 12:42.

Beroep

Koning van Israel.

Stamboom

Vader - koning Dawid
Moeder - Batseba
Broers - Absalom, Adonia
Suster - Tamar
Seun - Rehabeam

Sleutelverse

Nehemia 13:26
Was Salomo, die koning van Israel, nie as gevolg van huwelike soos hierdie nie? Onder die baie nasies was daar geen koning soos hy nie. Hy is deur sy God liefgehad, en God het hom koning gemaak oor die hele Israel, maar selfs deur buitelandse vroue is hy in sonde gelei. (NIV)

Belangrike wegneemetes

  • Salomo was die derde koning oor Israel.
  • Salomo het 40 jaar lank met wysheid oor Israel geheers en stabiliteit verkry deur verdrae met buitelandse magte.
  • Hy word gevier vir sy wysheid en om die tempel van die Here in Jerusalem te bou.
Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte