https://religiousopinions.com
Slider Image

Omskakeling na Boeddhisme

In gesprekke oor godsdiens is daar gereeld besprekings oor die omskakeling van een godsdiens na 'n ander. Vir sommige mense kan Boeddhisme 'n opsie bied as u nie goed is vir die godsdiens wat u tans beoefen nie.

Faktore wat u moet oorweeg

Boeddhisme is nie 'n godsdiens wat geskik is vir almal om tot bekering te kom nie . As godsdiens neem Boeddhisme dissipline en toewyding aan, is baie van die leerstellings baie moeilik om jou kop om te draai, en kan die omvangryke leerstelling intimiderend wees. Daar is ook subtiele praktyke en tientalle verskillende denkrigtings wat verwarrend kan wees totdat u die nis vind wat pas by u.

Die hele idee van bekering is nie alles wat geskik is vir 'n bespreking van hoe om Boeddhisties te word nie. Vir baie voel 'n geestelike pad wat na Boeddhisme kom, glad nie soos 'n bekering nie, maar slegs 'n logiese stap op 'n bepaalde pad . Om vir baie mense 'n Boeddhis te wees, behels nie dat u die een pad na die ander aktief moet laat vaar nie, maar bloot 'n pad moet volg wat natuurlik lei waarheen dit bestem was. 'N Boeddhis voel miskien nog steeds dat hulle deur Jesus geleer word, maar ook deur Dogen, Nagaruna, Chogyam Trungpa, die Dalai Lama en die Boeddha.

Mense wat gretig is om ander tot hul godsdiens te bekeer, glo gewoonlik dat hul godsdiens die 'regte' een is — die een ware godsdiens. Hulle wil glo dat hulle leerstellings die ware leerstellings is, dat hul God die ware God is, en al die ander verkeerd is. Daar is ten minste twee problematiese aannames met hierdie siening, en mense wat hierdie teenstrydighede intuïtief ervaar, is dikwels die tipe mense wat Boeddhiste word .

Kan daar 'n 'ware' godsdiens wees?

Die eerste aanname is dat 'n alomteenwoordige en alomteenwoordige entiteit soos God or Brahma, of die Tao, of die Trikaya heeltemal verstaan ​​kan word deur die menslike intellek en dat dit in leerstelling tot uitdrukking kan kom en aan ander oorgedra kan word met onfeilbare akkuraatheid. Maar dit is 'n betwisbare aanname, want baie van ons wat na Boeddhisme getrek is, is onmiddellik bewus daarvan dat geen leerstellings van enige godsdiens, ook u eie, die volledige waarheid kan besit nie.

Daar is geen perfekte begrip in alle geloofstelsels nie, en almal word gereeld verkeerd verstaan. Selfs die lekkerste leerstellings is net wysers, skaduwees teen die muur, vingers na die maan. Ons kan dit goed doen om die raad van Aldous Huxley in The Perennial Philosofy, wat oorredend aangevoer het, te volg dat alle gelowe regtig net dialekte van dieselfde geestelike taal is en net so waar en ewe gebrekkig as instrumente vir kommunikasie.

Die meeste leerstellings van die meeste godsdienste in die wêreld weerspieël 'n klein deel van 'n groot en absolute waarheid a waarheid wat miskien as simbolies eerder as letterlik beskou moet word. Soos Joseph Campbell sou sê, is alle gelowe waar. U moet net verstaan ​​wat dit waar is.

Die soeke na transendensie

Die ander vals aanname is dat om die regte gedagtes te dink en die regte oortuigings te glo, dit is wat godsdiens definieer. Vir baie mense is daar die aanname dat behoorlike godsdiens die regte beoefening van ritueel en gedrag is. ”Maar 'n gesindheid wat miskien meer akkuraat is, is die van die historikus Karen Armstrong as sy sê dat godsdiens nie primêr oor oortuigings gaan nie. Inteendeel, "Godsdiens is 'n soeke na transendensie." Daar is min uitsprake wat die Boeddhistiese houding meer duidelik weerspieël .

Uiteraard kan transendensie ook op baie verskillende maniere gekonseptualiseer word. Ons kan dink aan transendensie as eenheid met God of as toegang tot Nirvana. Maar die konseptualisering is miskien nie so belangrik nie, aangesien almal inherent onvolmaak is. Miskien is God 'n metafoor vir Nirvana. Miskien is Nirvana 'n metafoor vir God.

Die Boeddha het sy monnike geleer dat Nirvana nie gekonseptualiseer kan word nie en dat enige poging om dit te doen deel is van die probleem. In die Judaïstiese / Christelike leer het die God van Eksodus geweier om beperk te word deur 'n naam of deur 'n gesnede beeld voorgestel. Dit is regtig 'n manier om dieselfde te sê wat die Boeddha geleer het. Dit is moeilik vir mense om te aanvaar, maar daar is plekke waar ons almagtige verbeeldings en intelligensies eenvoudig nie kan gaan nie. Die anonieme skrywer van 'n groot Christelike werk van mistiek het net soveel gesê in The Cloud of Unknowing om God / transendensie te vind, vereis dat u eers die illusie van kennis moet opgee .

Ligte in die duisternis

Dit is nie te sê dat oortuigings en leerstellings geen waarde het omdat hulle dit doen nie. Leerstellings kan soos 'n flikkerende kers wees wat u weerhou om in totale duisternis te loop. Dit kan soos merke op 'n paadjie wees en 'n manier wys waarop ander al voorheen geloop het.

Boeddhiste beoordeel die waarde van 'n leerstelling nie volgens die feitelike akkuraatheid nie, maar deur die vaardigheid daarvan . In hierdie konteks beteken vaardigheid enige praktyke wat lyding op 'n sinvolle, opregte manier verminder. 'N Bekwame leer maak die hart oop vir deernis en die verstand vir wysheid.

Realistiese selfevaluering sê vir ons dat rigiede vasgestelde oortuigings egter nie vaardig is nie. Rig vasgestelde oortuigings verwyder ons van die objektiewe werklikheid en van ander mense wat nie ons oortuigings deel nie. Hulle maak die gees hard en toegemaak vir alle onthullings of besef wat die genade ons weg kan stuur.

Vind u ware godsdiens

Die wêreld se groot godsdienste het almal hul aandeel in sowel kundige as ongeskoolde leerstellings en praktyke opgebou. Dit is ook duidelik dat 'n godsdiens wat goed is vir een persoon verkeerd kan wees vir iemand anders. Uiteindelik is die Een ware godsdiens vir u die een wat u eie hart en verstand ten volle aangryp. Dit is die stel oortuigings en praktyke wat u die moontlikheid van transendensie en die instrumente bied om dit te soek.

Boeddhisme kan 'n godsdiens vir u wees om te ondersoek of die Christendom of Islam of Hindoeïsme of Wicca nie meer u hart en gees aangryp nie. Boeddhisme is baie dikwels 'n groot aantrekkingskrag vir almal van wie gesonde verstand en intuïsie ontevredenheid met die huidige godsdiensoefening veroorsaak het. Daar is 'n koel, onthullende logika in Boeddhisme wat 'n beroep op baie mense het wat worstel met die hewige ywer van ander hoofstroomgodsdienste, veral diegene wat geloof en gehoorsaamheid eerder as intelligente, logiese verkenning vra.

Maar daar is baie mense wat verligting vind en 'n weg na transendensie van ander godsdienste. Geen opregte Boeddhis sou dit oorweeg om hom of haar te lok om die suksesvolle geloofstelsel vir 'n ander te laat vaar nie. Dit is een van die dinge wat die Boeddhisme moontlik uniek maak onder wêreldgodsdienste omvat elke praktyk wat werklik vaardig is wat wettiglik lyding verminder.

Betrokke Boeddhisme

In presies wat Nhat Hanh se veertien voorskrifte van 'n betrokken Boeddhisme bevat, vat die gewaardeerde Viëtnamese monnik die Boeddhistiese benadering tot godsdienstige geloofstelsels perfek op:

'Moenie afgodery hê oor enige leerstelling, teorie of ideologie nie, selfs nie boeddhisties nie. Boeddhistiese denkstelsels is leidende middele; dit is nie 'n absolute waarheid nie.'

Boeddhisme is 'n godsdiens wat sommige mense met hul hele hart en hart kan aangaan sonder om kritiese denkvaardighede aan die deur te laat. En dit is ook 'n godsdiens wat geen diep dwang het om iemand te bekeer nie. Daar is geen konkrete redes om jou tot Boeddhisme te bekeer nie - net die redes wat jy in jouself vind. As Boeddhisme die regte plek vir jou is, lei jou pad jou al daarheen.

Huwelik volgens die Bybel

Huwelik volgens die Bybel

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies