https://religiousopinions.com
Slider Image

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Die Shakers is 'n godsdienstige organisasie wat byna ontbloot is, wie se formele naam die Vereniging van Gelowiges in Christus se tweede verskyning is. Die groep het ontstaan ​​uit 'n tak van Quakerism wat in 1747 deur Jane en James Wardley in Engeland gestig is. Shakerisme het aspekte van Quaker, French Camisard en duisendjarige oortuigings en praktyke gekombineer, saam met die onthullings van die visioenêre Ann Lee (Mother Ann) wat Shakerism na Amerika gebring het. Die Shakers was sogenaamd vanweë hul praktyke om te skud, te dans, te swaai en te praat, te skree en in tale te sing.

Ann Lee en 'n klein groepie dissipels het in 1774 na Amerika gekom en begin proselytiseer uit hul hoofkwartier in Watervliet, New York. Binne tien jaar was die beweging etlike duisende sterk en groeiende, met gemeenskappe gebou rondom die ideale van selibaat, gelykheid van die geslagte, pasifisme en millennialisme (die geloof dat Christus reeds na die aarde teruggekeer het in die vorm van Ann Lee). Benewens die stig van gemeenskappe en aanbidding, was Shakers bekend vir hul vindingrykheid en kulturele bydraes in die vorm van musiek en vakmanskap.

Key Takeaways: The Shakers

 • Die Shakers was 'n groei van die Engelse kwakerisme.
 • Die naam kom van die praktyk van bewe en bewing tydens die erediens.
 • Shakers het geglo dat hul leier, Moeder Ann Lee, die inkarnasie van die wederkoms van Christus was; Dit het Shakers se millenialiste gemaak.
 • Shakerisme was in die middel van die 1800's op die hoogtepunt in die Verenigde State, maar word nie meer beoefen nie.
 • Selibate Shaker-gemeenskappe in agt lande het modelleplase ontwikkel, nuwe instrumente uitgevind en liedere en musiek geskryf wat vandag nog gewild is.
 • Eenvoudige, pragtig vervaardigde Shaker-meubels word steeds in die Verenigde State gewaardeer.

oorsprong

Die eerste Shakers was lede van die Wardley Society, 'n tak van Quakerism gestig deur James en Jane Wardley. Die Wardley Society het in 1747 in die noordweste van Engeland ontwikkel en was een van verskeie soortgelyke groepe wat ontstaan ​​het as gevolg van veranderinge aan Quaker-praktyke. Terwyl die Quakers na stille vergaderings beweeg het, het die 'Shaking Quakers' steeds gekies om aan bewing, geskree, sang en ander uitdrukkings van ekstatiese spiritualiteit deel te neem.

Lede van die Wardley Society het geglo dat hulle regstreekse boodskappe van God kon ontvang, en het verwag dat die wederkoms van Christus in die vorm van 'n vrou sou kom. Hierdie verwagting is vervul toe 'n visioen in 1770 Ann Lee, 'n lid van die Genootskap, as die wederkoms van Christus onthul het.

Shakers in New Lebanon, NY. Shakers is 'n Christelike sekte wat in selibaatskap en gemeenskaplike lewe glo. Bettmann / Getty Images

Lee, saam met ander Shakers, is gevange geneem vir hul geloof. In 1774 sien sy egter, nadat sy uit die tronk vrygelaat is, 'n visioen wat daartoe gelei het dat sy op reis sou gaan na wat binnekort die Verenigde State sou wees. Destyds het sy haar toewyding aan die beginsels van selibaatskap, pasifisme en eenvoud beskryf:

Ek het die Here Jesus in sy ryk en heerlikheid gesien. Hy het aan my die diepte van die verlies van die mens, wat dit was, en die weg van verlossing daaruit geopenbaar. Toe kon ek 'n openlike getuienis lewer teen die sonde wat die wortel van alle kwaad is, en ek het gevoel dat die krag van God in my siel vloei soos 'n fontein van lewende water. Van daardie dag af kon ek 'n volle kruis opsteek teen al die dwaalleringe van die vlees.

Moeder Ann, soos sy nou genoem word, het haar groep na die stad Watervliet gelei in die stad New York. Die Shakers was gelukkig dat herlewingsbewegings destyds in New York gewild was, en hul boodskap het wortel geskiet. Moeder Ann, ouderling Joseph Meacham, en ouderling Lucy Wright het gereis en gepreek deur die hele streek, terwyl hulle hul groep deur New York, New England en weswaarts na Ohio, Indiana en Kentucky uitgebrei het.

Op sy hoogtepunt, in 1826, spog Shakerism met 18 dorpe of gemeenskappe in agt state. Gedurende 'n periode van geestelike herlewing in die middel van die 1800's, het die Shakers die 'Era of Manifestations' beleef, 'n periode waarin gemeenskapslede visioene gehad het en in tale gespreek het, en idees onthul wat deur die woorde van Mother Ann en die werke van Shakers se hande.

Geboue in 'n Shaker-dorpie in die platteland. John Loengard / Getty Images

Shakers het in sosiale groepe gewoon wat bestaan ​​uit selibaatvroue en -manne wat in slaapsale huisvesting woon. Die groepe het alle eiendom in gemeen, en alle Shakers het hul geloof en energie in die werk van hul hande geplaas. Dit was volgens hulle 'n manier om die koninkryk van God op te bou. Shaker-gemeenskappe is hoog aangeskryf vir die kwaliteit en welvaart van hul plase en vir hul etiese interaksie met die groter gemeenskap. Hulle was ook bekend vir hul uitvindings, waaronder items soos die skroefpropeller, sirkelsaag en turbine-waterwiel, sowel as die doekspeld. Shakers was en is nog steeds bekend vir hul pragtige, fyn vervaardigde, eenvoudige meubels en hul 'geskenktekeninge' wat visioene van die Koninkryk van God uitbeeld.

Oor die volgende paar dekades het die belangstelling in Shakerism vinnig gedaal as gevolg van hul aandrang op selibaatskap. Aan die begin van die 20ste eeu was daar slegs 1 000 lede, en aan die begin van die 21ste eeu was daar slegs 'n paar Shakers in 'n gemeenskap in Maine.

Geloof en praktyke

Shakers is duisendjariges wat die leer van die Bybel volg en van moeder Ann Lee en leiers wat agter haar aan gekom het. Soos verskeie ander godsdienstige groepe in die Verenigde State, leef hulle afsonderlik van die wêreld, en is hulle tog interaksie met die algemene gemeenskap deur handel.

oortuigings

Shakers glo dat God in manlike sowel as vroulike vorm manifesteer; hierdie geloof is afkomstig van Genesis 1:27, wat lui: "So het God hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape." Die Shakers glo ook in die onthullings van moeder Ann Lee wat vir hulle sê dat ons nou in die millenium leef soos voorspel in die Nuwe Testament (Openbaring 20: 1-6):

Geseënd en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Die tweede dood het geen mag oor hulle nie, maar hulle sal priesters wees van God en van Christus en sal saam met hom regeer duisend jaar lank.

Op grond van hierdie Skrif glo Shakers dat Jesus die eerste (manlike) opstanding was, terwyl Ann Lee die tweede (vroulike) opstanding was.

beginsels

Die beginsels van shakerisme is prakties en word in elke Shaker-gemeenskap toegepas. Dit sluit in:

 • Selibaat (gebaseer op die idee dat oorspronklike sonde uit seks bestaan, selfs binne die huwelik)
 • Geslagsgelykheid
 • Gemeenskaplike eienaarskap van goedere
 • Belydenis van sondes aan ouderlinge en ouderlinge
 • pasifisme
 • Onttrekking uit die 'wêreld' in slegs Shaker-gemeenskappe

praktyke

Benewens die beginsels en reëls van die daaglikse lewe wat hierbo beskryf word, hou Shakers gereelde eredienste in eenvoudige geboue soortgelyk aan Quaker-vergaderhuise. Aanvanklik was daardie dienste gevul met wilde en emosionele uitbarstings waartydens lidmate in tale gesing of gepraat, gespring, gedans of getwiet het. Later dienste was ordeliker en het choreografiese danse, liedjies, optogte en gebare ingesluit.

'Shakers naby Libanon', c1870. Lede van die Mount Lebanon Shaker Community, Lebanon Springs, New York, 'dans' tydens hul vergadering. Kunstenaar: Currier en Ives. Druk versamelaar / Getty Images

Tydperk van manifestasies

Die era van manifestasies was 'n tydperk tussen 1837 en die middel van die 1840's waartydens Shakers en besoekers aan Shaker-dienste 'n reeks visioene en geesbesoeke beleef het, wat beskryf is as "Mother Ann's work", omdat hulle glo deur die Shaker-stigter gestuur is haarself. Een so 'n 'manifestasie' behels 'n visie van Moeder Ann 'wat die hemelse gasheer deur die dorp lei, drie of vier voet van die grond af.' Pocahontas het aan 'n jong meisie verskyn, en baie ander het in tale begin praat en in transe verval.

Nuus oor hierdie ongelooflike gebeure het deur die groter gemeenskap versprei en baie het Shaker-eredienste bygewoon om die manifestasies vir hulself te sien. Shaker "geskenktekeninge" van die volgende wêreld het ook gewild geraak.

Aanvanklik het die era van manifestasies gelei tot 'n toename in die Shaker-gemeenskap. Sommige lede betwyfel egter die realiteit van die visioene en was besorg oor die toestroming van buitestaanders na Shaker-gemeenskappe. Reëls van die Shaker-lewe is verskerp, en dit het gelei tot 'n uittog van sommige lede van die gemeenskap.

Nalatenskap en impak

Shakers en Shakerism het 'n diepgaande impak op die Amerikaanse kultuur gehad, hoewel die godsdiens vandag in wese uitgeskakel is. Sommige praktyke en oortuigings wat deur Shakerism ontwikkel is, is vandag nog baie relevant; onder die belangrikste is egalitarisme tussen die geslagte en noukeurige bestuur van grond en hulpbronne.

Yster houtstoof w. 'n houtleunstoel met 'n leer met 'n leer in 'n gerestoureerde Shaker-salon. John Loengard / Getty Images

Hulle estetiese, wetenskaplike en kulturele erfenis is miskien meer betekenisvol as die langtermynbydrae van Shakers tot godsdiens.

Shaker-liedere het 'n groot invloed op Amerikaanse volks- en geestelike musiek gehad. 'Dit is 'n geskenk om eenvoudig te wees', 'n Shaker-lied, word steeds in die Verenigde State gesing en is herwin as die ewe gewilde 'Lord of the Dance'. Shaker-uitvindings het die Amerikaanse landbou gedurende die 1800's help uitbrei en het steeds 'n basis gelewer vir nuwe innovasies. En Shaker-stylmeubels en huisversiering bly 'n stapelvoedsel van Amerikaanse meubelontwerp.

Bronne

 • Oor die Shakers. PBS, openbare uitsaaidiens, www.pbs.org/kenburns/the-shakers/about-the-shakers.
 • An kort geskiedenis. Hancock Shaker Village, hancockshakervillage.org/shakers/history/.
 • Blakemore, Erin. Daar is nog net twee Shakers in die wêreld oor. Smithsonian.com, Smithsonian Institution, 6 Jan. 2017, www.smithsonianmag.com/smart-news/there-are-only-two-shakers- links-wêreld-180961701 /.
 • History of the Shakers (US National Park Service) . National Parks Service, Amerikaanse departement van binnelandse sake, www.nps.gov/articles/history-of-the-shakers.htm.
 • Mother Ann’s Work, of How a lot of Embarrassing Ghosts Visit the Shakers. New England Historical Society, 27 Desember 2017, www.newenglandhistoricalsociety.com/mother-anns-work-lot-embarrassing-ghosts -visited-shakers /.
Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge