https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoe lank het Jesus op aarde geleef?

Die belangrikste weergawe van Jesus Christus se lewe op aarde is natuurlik die Bybel. Maar as gevolg van die narratiewe struktuur van die Bybel, en die veelvuldige verhale van Jesus se lewe wat in die vier Evangelies (Matteus, Markus, Lukas en Johannes), die Handelinge van die apostels en sommige van die sendbriewe voorkom, kan dit moeilik wees om 'n tydlyn van Jesus se lewe saam te stel. Hoe lank het Jesus op aarde geleef, en wat is die belangrikste gebeure in sy lewe hier?

Wat sê die Baltimore-kategismus?

Vraag 76 van die Baltimore-kategismus, gevind in die sesde les van die Eerste Nagmaaluitgawe en Les sewende van die bevestigingsuitgawe, raam die vraag in en beantwoord dit so:

Vraag: Hoe lank het Christus op aarde geleef?

Antwoord: Christus het ongeveer drie-en-dertig jaar op aarde geleef en 'n baie heilige lewe in armoede en lyding gelei.

Die sleutelgebeurtenisse van Jesus se lewe op aarde

Baie van die belangrikste gebeure in Jesus se lewe op aarde word jaarliks ​​in die kerk se liturgiese kalender herdenk. Vir hierdie gebeure toon die lys hieronder hoe ons in die kalender na hulle toe kom, nie noodwendig in die volgorde waarin hulle in Christus se lewe plaasgevind het nie. Die aantekeninge langs elke gebeurtenis maak die chronologiese volgorde duidelik.

Die aankondiging: Jesus se lewe op aarde begin nie met sy geboorte nie, maar met die salige Maagd Maria se fiat her reaksie op die aankondiging van die engel Gabriël dat sy gekies is om die Moeder van God te wees. Op daardie oomblik is Jesus deur die Heilige Gees in die baarmoeder van Maria verwek.

Die Besoek: Nog steeds in die skoot van sy moeder, heilig hy Johannes die Doper voor sy geboorte, toe Maria haar neef Elizabeth (Johannes se moeder) gaan besoek en haar versorg in die laaste dae van haar swangerskap.

Die geboorte: Jesus se geboorte in Betlehem, op die dag wat ons kersfees ken.

Die besnydenis: op die agtste dag na sy geboorte, onderwerp Jesus hom aan die Mosaïese wet en vergiet hy eers sy bloed ter wille van ons.

Die Epifanie: die Magi, of wyse manne, besoek Jesus een of ander tyd in die eerste drie jaar van sy lewe en openbaar Hom as die Messias, die Verlosser.

Die aanbieding in die tempel: In 'n ander onderwerping aan die wet van Moses word Jesus 40 dae na sy geboorte in die tempel aangebied as die eersgebore Seun van Maria, wat dus aan die Here behoort.

Die vlug na Egipte: Toe koning Herodes, onbewustelik gewaarsku oor die geboorte van die Messias deur die wyse manne, die slagting van alle manlike kinders onder die ouderdom van drie beveel, neem Sint Josef Maria en Jesus na veiligheid in Egipte.

Die verborge jare in Nasaret: Na die dood van Herodes, toe die gevaar vir Jesus verby is, keer die Heilige Gesin uit Egipte om in Nasaret te gaan woon. Van die ouderdom van ongeveer drie tot die ouderdom van ongeveer 30 (die begin van sy openbare bediening), woon Jesus by Josef (tot sy dood) en Maria in Nasaret, en leef hy 'n gewone lewe van vroomheid, gehoorsaamheid aan Maria en Josef, en handearbeid, as timmerman aan Josef se kant. Hierdie jare word "verborge" genoem, omdat die Evangelies op hierdie tydstip min besonderhede oor Sy lewe aanteken, met een groot uitsondering (sien volgende item).

Die vind in die tempel: Op 12-jarige ouderdom vergesel Jesus Maria en Josef en baie van hul familielede na Jerusalem om die Joodse feestye te vier, en op die terugreis besef Maria en Josef dat hy nie by die familie is nie. Hulle keer terug na Jerusalem, waar hulle Hom in die tempel vind, en leer mense wat baie ouer as Hy was, die betekenis van die Skrif.

Die doop van die Here: Jesus se openbare lewe begin ongeveer 30 jaar oud toe hy deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier gedoop word. Die Heilige Gees daal neer in die vorm van 'n duif, en 'n stem uit die hemel verklaar dat "Dit is my geliefde Seun."

Die versoeking in die woestyn: Na sy doop spandeer Jesus 40 dae en nagte in die woestyn, terwyl hy vas en bid en deur Satan probeer word. Na aanleiding van die verhoor word Hy geopenbaar as die nuwe Adam, wat getrou gebly het aan God waar Adam geval het.

Die bruilof op Kana: In die eerste van sy openbare wonderwerke verander Jesus water op wyn op versoek van sy moeder.

Die verkondiging van die evangelie: Jesus se openbare bediening begin met die verkondiging van die koninkryk van God en die roeping van die dissipels. Die grootste deel van die Evangelies dek hierdie deel van Christus se lewe.

Die wonderwerke: Saam met sy verkondiging van die Evangelie verrig Jesus baie wonderwerke verhore, die vermenigvuldiging van die brode en visse, die uitdryf van demone, die opwekking van Lasarus uit die dood. Hierdie tekens van Christus se krag bevestig sy lering en sy aanspraak op die Seun van God.

Die krag van die sleutels: In reaksie op Petrus se beroep in die geloof in Christus se goddelikheid, verhef Jesus hom tot die eerste onder die dissipels en gun hom 'die krag van die sleutels' die gesag om bindend te wees en te verloor, om sondes te bevry en om die Kerk, die Liggaam van Christus op aarde te regeer.

Die verheerliking: in die teenwoordigheid van Petrus, Jakobus en Johannes, word Jesus getransfigureer in 'n voorsmakie van die opstanding en word gesien in die teenwoordigheid van Moses en Elia, wat die wet en die profete verteenwoordig. Soos by Jesus se doop, word 'n stem uit die hemel gehoor: "Dit is my Seun, my Uitverkorene; luister na Hom!"

Die pad na Jerusalem: Terwyl Jesus sy weg na Jerusalem en sy passie en dood maak, word sy profetiese bediening aan die volk Israel duidelik.

Die ingang na Jerusalem: Op Palmsondag, aan die begin van die Heilige Week, gaan Jesus Jerusalem toe met 'n donkie, tot geskreeu van die skare wat Hom erken as die Seun van Dawid en die Verlosser.

Die hartstog en die dood: die vreugde van die skares oor Jesus se teenwoordigheid is van korte duur, maar terwyl hulle tydens die viering van die Pasga teen Hom draai en Sy kruisiging eis. Jesus vier op Heilige Donderdag die Laaste Avondmaal saam met Sy dissipels en ly dan namens ons die dood op Goeie Vrydag. Hy bring Heilige Saterdag in die graf deur.

Die opstanding: Op Paassondag staan ​​Jesus uit die dood op, verower die dood en keer die sonde van Adam om.

Die verskyning na die opstanding: Oor die veertig dae na sy opstanding verskyn Jesus aan sy dissipels en die salige Maagd Maria, en verduidelik die gedeeltes van die Evangelie aangaande Sy offer wat hulle nog nie vantevore verstaan ​​het nie.

Die hemelvaart: Op die veertigste dag na sy opstanding, klim Jesus op na die hemel om sy plek in te neem aan die regterhand van God die Vader.

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke