https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoe en waarom het 'n slang die vermoë gehad om te praat?

Volgens Genesis, die eerste boek in die Bybel, het God die slang gestraf omdat hy Eva suksesvol oortuig het om vrugte te eet uit die boom van kennis van goed en kwaad. Maar wat was die slang se werklike misdaad? Die slang het Eva oortuig om die verbode vrug te eet deur haar te vertel dat haar oë oopgemaak sou word, presies wat gebeur het. In werklikheid het God die slang gestraf omdat hy die waarheid vir Eva vertel het. Is dit regverdig of moreel?

Die slang lok Eva op

Kom ons kyk na die volgorde van gebeure hier. Eerstens oortuig die slang Eva om vrugte uit die Boom van Kennis van Goed en Kwaad te eet deur te argumenteer dat God gelieg het dat sy en Adam nie sou sterf nie, maar dat hulle oë eerder sou oopgaan:

Genesis 3: 2-4 : En die vrou sê vir die slang: van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet; maar van die vrug van die boom wat in die tuin is, het God gesê: Julle sal moenie daarvan eet nie, en daaraan mag julle nie raak nie, sodat julle nie sterwe nie.
En die slang sê vir die vrou: Julle sal sekerlik nie sterwe nie; want God weet dat as u daarvan eet, dat julle oë sal oopgaan, en julle sal soos gode wees deur goed en kwaad te ken.

Gevolge van die eet van die verbode vrugte

Wat het gebeur as u die vrugte geëet het? Het hulle albei dood geval? Nee, die Bybel is baie eksplisiet dat wat gebeur het presies wat die slang gesê het, sou gebeur: hulle oë is oop.

Genesis 3: 6-7 : En toe die vrou sien dat die boom goed was om te eet en dat dit aangenaam was vir die oë, en dat 'n boom te vinde was om verstandig te wees, neem sy van die vrugte daarvan en eet en ook haar man saam met haar gegee; en hy het geëet. En albei se oë het oopgegaan, en hulle het geweet dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaar gegrawe en vir hulle voorskote gemaak.

God reageer op mense wat die waarheid ken

Nadat hulle ontdek het dat Adam en Eva van 'n boom geëet het wat God reg in die middel van die Tuin van Eden geplaas het en vir die oog aangenaam gemaak het, het God besluit om die betrokkenes te straf, insluitend die slang:

Genesis 3: 14-15 : Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek oor al die vee en al die diere van die veld; op jou buik sal jy gaan, en stof sal jy eet al die dae van jou lewe; en Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad; dit sal jou hoof kneus, en jy moet sy hakskeen kneus.

Dit klink na 'n redelike ernstige straf dit is beslis nie 'n klap op die pols nie (nie dat 'n slang 'n pols het om te klap nie). In werklikheid is die slang die eerste wat deur God gestraf word, nie deur Adam of Eva nie. Uiteindelik is dit egter moeilik om te sê wat die slang gedoen het wat verkeerd was, veel minder verkeerd as om so 'n straf te verdien.

Op geen stadium gee God die slang opdrag om nie vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad te bevorder nie. Dus was die slang beslis nie ongehoorsaam aan enige bevele nie. Wat meer is, dit is nie duidelik dat die slang goed van die kwaad weet nie en as hy dit nie gedoen het nie, kan hy nie begryp dat daar iets verkeerd is met Eva nie.

Aangesien God die boom so aantreklik gemaak het en op 'n prominente plek gesit het, het die slang nie iets gedoen wat God nie reeds gedoen het nie die slang was bloot eksplisiet daaroor. OK, so die slang is skuldig daaraan dat hy nie subtiel is nie, maar is dit 'n misdaad?

Dit is ook nie die geval dat die slang gelieg het nie; as daar iets is, het God gelieg. Die slang was korrek en waar dat die eet van die vrugte hul oë sou oopmaak en dit is wat gebeur het. Dit is waar dat hulle uiteindelik gesterf het, maar daar is geen aanduiding dat dit in elk geval nie sou gebeur het nie.

Was dit net of moreel om die slang te straf omdat hy die waarheid vertel het?

Wat dink jy? Stem u saam dat daar iets onregverdiges en immoreels daaraan verbonde is om die slang te straf wat slegs die waarheid vertel het en nie aan die instruksies gehoorsaam was nie? Of dink u dat dit reg, regverdig en moreel was dat God so 'n straf op die slang moes oplê? As dit die geval is, kan u oplossing nie iets nuuts byvoeg wat nie reeds in die Bybelse teks is nie, en kan u nie die besonderhede wat die Bybel verskaf, uitlaat nie.

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam