https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is volksgodsdiens? Definisie en voorbeelde

Volksgodsdiens is enige etniese of kulturele godsdienstige praktyk wat buite die leerstelling van georganiseerde godsdiens val. Die term is gebaseer op populêre oortuigings en soms 'n volks- of volkstergodsdiens, en verwys na die manier waarop mense godsdiens in hul daaglikse lewens ervaar en beoefen.

Belangrike wegneemetes

  • Volksgodsdiens sluit godsdienstige praktyke en oortuigings in wat deur 'n etniese of kulturele groep gedeel word.
  • Alhoewel die praktyk daarvan deur die georganiseerde godsdienstige leerstellings beïnvloed kan word, volg dit nie op eksterne voorgeskrewe aksiomas nie. Volksgodsdiens het ook nie die organisasiestruktuur van hoofstroomgodsdienste nie en die praktyk daarvan is geografies beperk.
  • Volksgodsdiens het geen heilige teks of teologiese leerstelling nie. Dit gaan oor die alledaagse begrip van spiritualiteit eerder as met rites en rituele.
  • In teenstelling met volksgodsdiens is folklore 'n versameling kulturele oortuigings wat deur geslagte heen oorgedra is.

Volksgodsdiens word gewoonlik gevolg deur diegene wat nie op godsdienstige leerstelling aanspraak maak op doop, belydenis, daaglikse gebed, eerbied of kerkbywoning nie. Volksgelowe kan elemente van liturgies voorgeskrewe godsdienste opneem, soos die geval is met die volks-Christendom, volks-Islam en volks-Hindoe, maar hulle kan ook heeltemal onafhanklik bestaan, soos die Viëtnamese Dao Mau en baie inheemse gelowe.

Oorsprong en sleutelkenmerke

Die term volksgodsdiens is relatief nuut en dateer eers uit 1901, toe ’n Lutherse teoloog en pastoor, Paul Drews, die Duitse Religi se Volkskunde, of volksgodsdiens, vasgepen het. Drew het gepoog om die ervaring van die gewone folk or kleinboere te definieer ten einde pastore op te voed oor die soorte Christelike geloof wat hulle sou ervaar toe hulle die kweekskool verlaat.

Die konsep van volksgodsdiens is egter voorafgaande aan die definisie van Drew . Gedurende die 18de eeu het Christen-sendelinge mense in landelike gebiede teëgekom wat met die Christendom gewerk is, met bygeloof, insluitend preke wat deur geestelikes aangebied is. Hierdie ontdekking het woede veroorsaak binne die geestelike gemeenskap wat uitgedruk is deur die geskrewe rekord wat nou die geskiedenis van volksgodsdiens illustreer.

Hierdie literatuurwetenskap kulmineer in die vroeë 20ste eeu met 'n uiteensetting van afwykende godsdienstige praktyke en veral die voorkoms van volksgodsdiens binne Katolieke gemeenskappe. Daar was byvoorbeeld 'n fyn lyn tussen die eerbied en die aanbidding van die heiliges. Die etnies Yoruba-mense, wat uit Wes-Afrika as slawe na Kuba gebring is, het tradisionele gode, Orich s, beskerm deur hulle die naam van Rooms-Katolieke heiliges te noem. Met verloop van tyd het die aanbidding van Orich s en heiliges in die volksgodsdiens Santer a gekombineer.

Die opkoms van Pinksterkerk gedurende die 20ste eeu verweef tradisionele godsdienstige praktyke, soos gebed en kerkbywoning, met godsdienstige volkstradisies, soos geestelike genesing deur gebed. Pentecostalism is nou die vinnigste groeiende godsdiens in die Verenigde State.

Volksgodsdiens is die versameling van godsdienstige praktyke wat buite die leer van die georganiseerde godsdiens val, en hierdie praktyke kan kultureel of etnies gebaseer wees. Byvoorbeeld, meer as 30 persent van die Chinese Chinese mense volg Shenisme, of Chinese volksgodsdiens. Shenisme is die beste verwant aan Taoïsme, maar dit bevat ook gemengde elemente van Confucianisme, Chinese mitologiese gode en Boeddhistiese oortuigings oor karma.

Anders as die voorgeskrewe liturgiese praktyk, het volksgodsdiens geen heilige teks of teologiese leerstelling nie. Dit handel meer oor die alledaagse begrip van spiritualiteit as met rites en rituele. Dit is egter moeilik, indien nie onmoontlik om presies te bepaal wat die georganiseerde godsdiensbeoefening in teenstelling met volksgeloof uitmaak nie. Sommige, byvoorbeeld, insluitend die Vatikaan vanaf 2017, sou beweer dat die heilige aard van heilige liggaamsdele die resultaat is van volksgodsdiens, terwyl ander dit sou definieer as 'n nouer verhouding met God.

Folklore teen volksgeloof

Terwyl volksgodsdiens daaglikse transendente ervaring en praktyk omvat, is folklore 'n versameling kulturele oortuigings wat deur mites, legendes en voorouersgeskiedenis vertel word, en wat deur geslagte afgegee word.

Die voor-Christelike heidense oortuigings van die Keltiese volk (wat nou Ierland en die Verenigde Koninkryk bewoon het) is byvoorbeeld gevorm deur mites en legendes oor die Fae (of feetjies) wat die bonatuurlike wêreld langs die natuurlike wêreld bewoon het. 'N Eerbied vir mistieke plekke soos feeheuwels en fee ringe het ontwikkel, sowel as 'n vrees en ontsag vir die vermoë van feetjies om met die natuurlike wêreld te kommunikeer.

Changelings word byvoorbeeld beskou as feetjies wat in die geheim die plek van kinders in die kinderjare ingeneem het. Die fee kind lyk siek en wil nie groei in dieselfde tempo as 'n menslike kind nie, daarom sal ouers die kind dikwels op die plek laat vir die feetjies om oornag te vind. As die kind die volgende oggend lewendig was, sou die fee die mensekind na sy regmatige liggaam terugbesorg het, maar as die kind gesterf het, was dit net die fee wat eintlik omgekom het.

Feite is vermoedelik ongeveer 1.500 jaar gelede uit Ierland uitgeroei, maar die geloof in kleingeld en feetjies in die algemeen het deur die 19de en 20ste eeu voortgeduur. Alhoewel meer as die helfte van die bevolking van die Verenigde Koninkryk en Ierland hulle as Christelik identifiseer, vind mites en legendes steeds toevlug in kontemporêre kuns en letterkunde, en feeheuwels word algemeen beskou as mistieke plekke.

Moderne Engelssprekendes bring onbewustelik hulde aan mitologiese folklore, aangesien daar in die dae van die week verwys word na Romeinse en Noorse gode. Woensdag, byvoorbeeld, is Wodin s (of Odin s) dag, terwyl Donderdag Thor s dag is, en Vrydag word gewy aan Odin s vrou, Freyr. Saterdag is 'n verwysing na die Romeinse god Saturnus en word Dinsdag vernoem na óf die Romeinse Mars óf Skandinawiese Tyr.

Beide volksgodsdiens en folklore beïnvloed die daaglikse geestelike lewe en praktyke regoor die moderne wêreld.

Bronne

  • H g in D ith . The Sacred Isle: Belief and Religion in Pre-Christian Ireland . Boydell, 2001.
  • Olmos Margarite Fern ndez, en Lizabeth Paravisini-Gebert. Cr eole Religions of the Caribbean: An Introduction from Vodou and Santer a to Obeah and Espiritismo . New York UP, 2011.
  • Yoder, Don. Van 'n definisie van volksgeloof. Western Folklore, vol. 33, no. 1, 1974, pp. 2 14.
Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge