https://religiousopinions.com
Slider Image

Jesus betaal belasting aan die keiser (Markus 12: 13-17)

  • 13 En hulle het sommige van die Fariseërs en van die Herodiërs na hom gestuur om hom in sy woorde te vang. 14 En toe hulle daar aankom, sê hulle vir Hom: Meester, ons weet dat u waaragtig is en omgee vir niemand nie; want u beskou nie die mens nie, maar leer die weg van God in waarheid; is dit wettig om te gee hulde aan Caesar, of nie? 12:15 Moet ons gee of mag ons nie gee nie? Maar Hy het hul geveinsdheid geken en vir hulle gesê: Waarom versoek julle My? bring vir my 'n sent, dat ek dit kan sien.
  • 16 En hulle het dit gebring. En hy sê vir hulle: wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom: die keiser s'n. 17 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Gee aan die keiser die dinge wat aan die keiser behoort, en aan God die dinge wat aan God behoort. En hulle was verwonderd oor hom.
  • Vergelyk : Matteus 22: 15-22; Lukas 20: 20-26

Jesus en die Romeinse gesag

In die vorige hoofstuk het Jesus sy teenstanders getrek deur hulle te dwing om een ​​van die twee onaanvaarbare opsies te kies; hier probeer hulle die guns teruggee deur Jesus te vra om partye te neem oor 'n twis of hy belasting aan Rome moet betaal. Wat ook al sy antwoord, hy sou met iemand in die moeilikheid kom.

Maar hierdie keer verskyn die priesters, skrifgeleerdes en ouderlinge nie self nie stuur hulle Fariseërs (skurke van vroeër in Markus) en Herodiërs om Jesus op te daag. Die teenwoordigheid van die Herodiërs in Jerusalem is vreemd, maar dit kan 'n aanduiding wees van hoofstuk drie waar die Fariseërs en Herodiane beskryf word as plan om Jesus dood te maak.

In hierdie tyd was baie Jode in konflik met die Romeinse owerhede opgesluit. Baie wou 'n teokrasie as 'n ideale Joodse staat vestig en vir hulle was enige heidense heerser oor Israel 'n gruwel voor God. Die betaling van belasting aan so 'n heerser het God se soewereiniteit oor die land effektief ontken. Jesus kon dit nie bekostig om hierdie posisie te verwerp nie.

Wrok deur die Jode teen die Romeinse belastingheffing en Romeinse inmenging in die Joodse lewe het tot 6 opstand in 6 nC gelei onder leiding van Judas die Galileër. Dit het op sy beurt gelei tot die ontstaan ​​van radikale Joodse groepe wat vanaf 66 tot 70 nC 'n opstand geloods het, 'n opstand wat geëindig het met die vernietiging van die Tempel in Jerusalem en die begin van 'n diaspora van die Jode uit hul voorvaderlike lande.

Aan die ander kant was die Romeinse leiers baie raak oor alles wat gelyk het as weerstand teen hul bewind. Hulle kan baie verdraagsaam wees teenoor verskillende godsdienste en kulture, maar net solank hulle die Romeinse gesag aanvaar het. As Jesus die geldigheid van die betaling van belasting ontken, kan hy aan die Romeine oorgedra word as iemand wat opstand aanmoedig (die Herodiane was dienaars van Rome).

Jesus vermy die strik deur daarop te wys dat die geld deel uitmaak van die heidense staat en as sodanig wettiglik aan hulle oorgedra kan word, maar dit kwalifiseer slegs vir die dinge wat aan die heidene behoort. As iets aan God behoort, moet dit aan God gegee word. Wie het hom verwonder aan sy antwoord? Dit was miskien diegene wat die vraag gevra het of diegene wat gekyk het, verbaas dat hy die lokval kon vermy terwyl hy ook 'n manier gevind het om 'n godsdiensles te leer.

Kerk en Staat

Dit is soms gebruik om die idee van skeiding tussen kerk en staat te ondersteun omdat daar gesien word dat Jesus 'n onderskeid tref tussen sekulêre en godsdienstige gesag. Maar op dieselfde tyd gee Jesus egter geen aanduiding hoe 'n mens die verskil moet onderskei tussen die dinge wat Caesar s is en die dinge wat God is nie. Nie alles het 'n handige inskripsie nie, hoewel 'n interessante beginsel vasgestel is, is dit nie baie duidelik hoe die beginsel toegepas kan word nie.

'N Tradisionele Christelike interpretasie is egter dat Jesus se boodskap is dat mense net so ywerig moet wees om hul verpligtinge teenoor God na te kom soos wat hulle hul sekulêre verpligtinge teenoor die staat nakom. Mense werk hard om hul belasting volledig en betyds te betaal, want hulle weet wat met hulle sal gebeur as hulle dit nie doen nie. Minder dink net so hard aan die nog erger gevolge van die feit dat hulle nie doen wat God wil nie, daarom moet hulle daaraan herinner word dat God net so veeleisend soos die keiser is en nie geïgnoreer moet word nie. Dit is nie 'n vleiende uitbeelding van God nie.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat