https://religiousopinions.com
Slider Image

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia in die Bybel was een van duisende minderjarige karakters wat in die Skrif genoem word, maar na 2000 jaar word sy steeds onthou vir haar bydrae tot die vroeë Christendom. Haar verhaal word in die boek Handelinge vertel. Alhoewel die inligting hieroor sketse is, het die Bybelwetenskaplikes die gevolgtrekking gekom dat sy 'n besonderse persoon in die antieke wêreld was.

Die apostel Paulus het Lydia die eerste keer in Philippi, in die ooste van Masedonië, teëgekom. Sy was 'n 'aanbidder van God', waarskynlik 'n proseliet of bekeer tot die Judaïsme. Omdat antieke Philippi geen sinagoge gehad het nie, het die paar Jode in daardie stad op die oewer van die Krenidesrivier bymekaargekom vir sabbatsaanbidding, waar hulle die water kon gebruik vir rituele wasgoed.

Luke, die skrywer van Handelinge, noem Lydia 'n verkoper van pers goed. Sy kom oorspronklik van die stad Thyatira, in die Romeinse provinsie Asië, oorkant die Egeïese See vanaf Philippi. Een van die handelsgilde in Thyatira het duur pers kleurstof gemaak, waarskynlik van die wortels van die malere plant.

Aangesien Lydia se man nie genoem word nie, maar dat sy 'n huisbewoner was, het geleerdes bespiegel dat sy 'n weduwee is wat haar oorlede man se besigheid na Philippi gebring het. Die ander vroue met Lydia in Handelinge was moontlik werknemers en slawe.

God het Lydia se hart oopgemaak

God "het haar hart oopgemaak" om aandag te gee aan die prediking van Paulus, 'n bonatuurlike geskenk wat haar bekering veroorsaak. Sy is onmiddellik in die rivier gedoop en haar huisgesin saam met haar. Lydia moes wel ryk gewees het, want sy het daarop aangedring dat Paul en sy metgeselle by haar huis moet bly.

Voordat hy Philippi verlaat het, het hy weer 'n besoek aan Lydia gebring. As sy goed gevaar het, sou sy hom moontlik geld of voorrade gegee het vir sy verdere reis op die Egnatiaanse weg, 'n belangrike Romeinse snelweg. Groot dele daarvan kan vandag nog in Philippi gesien word. Die vroeë Christelike kerk daar, ondersteun deur Lydia, het moontlik deur die jare duisende reisigers beïnvloed.

Lydia se naam verskyn nie in Paulus se brief aan die Filippense wat ongeveer tien jaar later geskryf is nie, wat sommige geleerdes laat dink het dat sy dalk teen daardie tyd dood is. Dit is ook moontlik dat Lydia na haar tuisdorp Thyatira teruggekeer het en daar in die kerk was. Thyatira is deur Jesus Christus in die Sewe Kerke van Openbaring toegespreek.

Prestasies van Lydia in die Bybel

Lydia het 'n suksesvolle onderneming bedryf met 'n luukse produk: pers doek. Dit was 'n unieke prestasie vir 'n vrou tydens die manlik-gedomineerde Romeinse ryk. Nog belangriker is dat sy in Jesus Christus as Verlosser geglo het, gedoop is en ook dat haar hele huisgesin gedoop is. Toe sy Paul, Silas, Timoteus en Luke in haar huis neem, het sy een van die eerste huiskerke in Europa opgerig.

Lydia se sterk punte

Lydia was intelligent, waarnemend en assertief om in die sakewêreld mee te ding. Haar getroue strewe na God as Jood het veroorsaak dat die Heilige Gees haar ontvanklik gemaak het vir Paulus se boodskap van die evangelie. Sy was vrygewig en gasvry en maak haar tuiste oop vir reisende predikante en sendelinge.

Lewensles uit Lydia

Lydia se verhaal wys dat God deur mense werk deur hul harte oop te maak om hulle te help om die goeie nuus te glo. Redding is deur geloof in Jesus Christus deur genade en kan nie deur menslike werke verdien word nie. Toe Paulus verduidelik wie Jesus is en waarom hy moes sterf vir die wêreld se sonde, het Lydia 'n nederige, vertrouende gees getoon. Verder is sy gedoop en het haar hele huisgesin verlos, 'n vroeë voorbeeld van hoe om die siele te wen van die naaste aan ons.

Lydia het God ook geloof vir haar aardse seëninge en was vinnig om dit met Paulus en sy vriende te deel. Haar voorbeeld van rentmeesterskap wys dat ons God nie kan terugbetaal vir ons redding nie, maar dat ons die kerk en sy sendingpogings moet ondersteun.

tuisdorp

Thyatira, in die Romeinse provinsie Lydia.

Verwysings na Lydia in die Bybel

Lydia se verhaal word in Handelinge 16: 13-15, 40 vertel.

Sleutelverse

Handelinge 16:15
Toe sy en die huisgenote gedoop is, het sy ons na haar huis genooi. 'As u my as 'n gelowige in die Here beskou, ' het sy gesê, 'kom en bly by my huis.' En sy het ons oortuig. (NIV)
Handelinge 16:40
Nadat Paul en Silas uit die gevangenis gekom het, is hulle na Lydia se huis, waar hulle met die broers en susters vergader en hulle aangemoedig het. Toe is hulle weg. (NIV)

Hulpbronne en verdere lees

  • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemene redakteur;
  • Life Application Bible NIV, Tyndale House en Zondervan Uitgewers;
  • Almal in die Bybel, William P. Baker;
  • Bibleplaces.com;
  • wildcolours.co.uk;
  • bleon1.wordpress.com; .
Biografie van Justin Martyr

Biografie van Justin Martyr

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand