https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n kommentaar?

'N Bybelkommentaar is 'n geskrewe, sistematiese reeks verklarings en interpretasies van die Skrif.

Kommentare ontleed of uiteensit dikwels individuele boeke in die Bybel, hoofstuk vir hoofstuk en vers vir vers. Sommige kommentaar lewer 'n ontleding van die hele Skrif. Die vroegste Bybelkommentare bevat verhale of historiese verhale van die Skrif.

Tipes kommentaar

Deur middel van 'n persoonlike vertelling, bied Bybelkommentare 'n dieper begrip en insig in die Bybel en kan dit gebruik word om sowel toevallige lesers van die Bybel as diegene wat ernstig is, te help.

Bybelkommentare is tipies georganiseer deurgaans (boek, hoofstuk en vers) deur die Bybel. Hierdie stelsel van analise word versifikasie van die Bybelse teks genoem. Kommentaar is bedoel om langs die Bybelteks gebruik te word om 'n dieper insig, verklaring, illustrasie en historiese agtergrond te bied. Sommige kommentare bevat ook gedetailleerde inleidings oor die Bybelboeke.

Oor die algemeen is daar vier soorte Bybelkommentare wat elk nuttig is vir die doel om die Skrif te bestudeer.

verklarende

Kommentaar van die argitektuur word gewoonlik geskryf deur predikante en Bybelonderwysers van die argitektuur wat vers vir vers deur die Bybel onderrig. Hierdie kommentare bevat gewoonlik onderrignotas, sketse, illustrasies en praktiese toepassings van die skrywers se studie en onderrig in die Bybelboeke.

Voorbeeld: Kommentaar oor die Bybeluitleg: Nuwe Testament

eksegetiese

Eksegetiese kommentaar word tipies deur Bybelwetenskaplikes en teoloë geskryf. Dit is meer tegnies of akademies van aard en konsentreer op die oorspronklike tale, konteks of grammatika van die teks. Hierdie kommentaar word geskryf deur sommige van die kundigste teoloë in die kerkgeskiedenis.

Voorbeeld: Romeine (Baker Eksegetiese kommentaar op die Nuwe Testament)

gewyde

Toewydingskommentare is ontwerp om die lesers se persoonlike besinning en praktiese toepassing van die Bybelteks te bevorder. Hulle is gerig op tye van sielsoek en luister na die stem en hart van God deur die teks.

Voorbeeld: die 365 dae gewyde kommentaar

kulturele

Kulturele kommentaar is bedoel om lesers te help om die kulturele agtergrond van die Bybelteks te begryp.

Voorbeeld: Kommentaar op die IVP-Bybel: Ou Testament

Aanlynhulpbronne

Die volgende webwerwe bied 'n wye reeks gratis Bybelkommentare aan:

  • BibleStudyTools.com
  • BibleGateway
  • Bybelhub
  • Blou Letter Bybel
  • Christian Classics Ethereal Library
  • StudyLight.org

Die meeste top-programmatuurprogramme vir Bybelstudie het vandag talle waardevolle Bybelkommentare wat in hul bronne bundel is

Top kommentare

Probeer een van die voorste Bybelkommentators en -kommentare om u vrae te beantwoord en u soeke na 'n uitstekende studiebron te verklein.

uitspraak

KAH-mans-tair-ee

'N Voorbeeld in 'n sin

Die bondige kommentaar op die Bybel van Matthew Henry is beskikbaar in die openbare domein.

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam