https://religiousopinions.com
Slider Image

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

Die Groot Skisme van 1054 was die eerste groot skeuring in die geskiedenis van die Christendom, en het die Ortodokse Kerk in die Ooste geskei van die Rooms-Katolieke Kerk in die Weste. Tot hierdie tyd het die hele Christendom onder een liggaam bestaan, maar die kerke in die Ooste het verskillende kulturele en teologiese verskille van dié in die Weste ontwikkel. Die spanning het geleidelik toegeneem tussen die twee takke en uiteindelik opgekook in die Groot Skisme van 1054, ook die Oos-Wes Skisme genoem.

Die Groot Skema van 1054

Die groot skeuring van 1054 was 'n skeiding tussen die Christendom en die skeiding tussen die Ortodokse Kerke in die Ooste en die Rooms-Katolieke Kerk in die Weste.

 • Begindatum: Spanning het eeue lank tussen die twee takke toegeneem totdat hulle uiteindelik op 16 Julie, 1054, gekook het.
 • Ook bekend as : The East-West Schism; die Groot Skisme.
 • Sleutelspelers : Michael Cerularius, patriarg van Konstantinopel; Pous Leo IX.
 • Oorsake : kerklike, teologiese, politieke, kulturele, jurisdiksionele en taalverskille.
 • Resultaat : Permanente skeiding tussen die Rooms-Katolieke Kerk en Oosterse Ortodokse, Grieks-Ortodokse en Russies-Ortodokse Kerke. Onlangse betrekkinge tussen Oos en Wes het verbeter, maar tot op hede bly die kerke verdeeld .

Die hart van die pouse was die Romeinse pous se aanspraak op universele jurisdiksie en gesag. Die Ortodokse Kerk in die Ooste het ooreengekom om die pous te vereer, maar het geglo dat kerklike aangeleenthede deur 'n raad van biskoppe beslis moes word, en daarom sal die pous nie onbetwiste heerskappy verleen nie.

Na die Groot Skisma van 1054 het die oostelike kerke ontwikkel tot die Oosterse, Griekse en Russies-Ortodokse Kerke, terwyl die westelike kerke tot die Rooms-Katolieke Kerk gevorm het. Die twee takke het op vriendelike voorwaardes gebly totdat die kruisvaarders van die Vierde Kruistog Konstantinopel in 1204 gevange geneem het. Tot vandag toe is die skeuring nie volledig herstel nie.

Wat het gelei tot die groot skisme?

Teen die derde eeu het die Romeinse Ryk te groot geword en moeilik om te regeer, daarom het keiser Diocletianus besluit om die ryk in twee domeine te verdeel die Wes-Romeinse Ryk en die Oos-Romeinse Ryk, ook bekend as die Bisantynse Ryk. Een van die oorspronklike faktore wat 'n verskuiwing van die twee domeine veroorsaak het, was taal. Die primêre taal in die Weste was Latyn, terwyl die oorheersende taal in die Ooste Grieks was.

Klein skurke

Die kerke in die verdeelde Ryk het ook begin ontkoppel. Vyf aartsvaders het gesag in verskillende streke gehad: Die patriarg van Rome, Alexandrië, Antiochië, Konstantinopel en Jerusalem. Die patriarg van Rome (die pous) het die eer van eerste onder gelykes, , maar hy het nie gesag oor die ander aartsvaders gehad nie.

Klein meningsverskille genaamd klein skemas het in die eeue voor die Groot Skisme plaasgevind. Die eerste klein skeuring (343-398) was oor Arianisme, 'n geloof wat Jesus ontken het dat hy dieselfde stof as God of gelyk aan God het, en daarom nie goddelik is nie. Hierdie geloof is deur baie in die Oostelike Kerk aanvaar, maar deur die Westerse Kerk verwerp.

'N Ander klein skeuring, die Acacian Schism (482-519), het te make met 'n argument oor die aard van die geïnkarneerde Christus, spesifiek of Jesus Christus een goddelike-menslike aard of twee verskillende aard (goddelik en menslik) gehad het. In die negende eeu het nog 'n klein skyfie, die Photian Schism, bekend gestaan. Die skeidingsprobleme het gesentreer op geestelike selibaat, vas, salwing met olie en die optog van die Heilige Gees.

Alhoewel dit tydelik was, het hierdie skeuring tussen Oos en Wes tot verbitterde betrekkinge gelei, namate die twee takke van die Christendom verder en verder van mekaar gegroei het. Teologies het die Ooste en die Weste afsonderlike paaie geloop. Die Latynse benadering leen meestal op die praktiese, terwyl die Griekse denkwyse meer misties en spekulatief was. Latynse denke is sterk beïnvloed deur die Romeinse reg en skolastiese teologie, terwyl Grieke die teologie deur filosofie en die konteks van aanbidding begryp het.

Praktiese en geestelike verskille het tussen die twee takke bestaan. Byvoorbeeld, die kerke het nie saamgestem oor of dit aanvaarbaar is om ongesuurde brode vir nagmaalseremonies te gebruik nie. Westerse kerke het die praktyk ondersteun, terwyl Grieke suurdeeg in die Eucharistie gebruik het. Oosterse kerke het hul priesters toegelaat om te trou, terwyl Latyns daarop aangedring het om selibaatskap te hou.

Uiteindelik het die invloed van die aartsvaders van Antiochië, Jerusalem en Alexandrië begin verswak, wat Rome en Konstantinopel op die voorgrond gebring het as die twee magsentrums van die kerk.

Taalverskille

Aangesien die hooftaal van die mense in die Oosterse Ryk Grieks was, ontwikkel Oosterse kerke Griekse rites, met behulp van die Griekse taal in hul godsdienstige seremonies en die Griekse Septuagint-vertaling van die Ou Testament. Romeinse kerke het dienste in Latyn aangebied, en hulle Bybels is in die Latynse vulgaat geskryf.

Ikonoklastiese kontroversie

Gedurende die agtste en negende eeu het daar ook kontroversie ontstaan ​​rakende die gebruik van ikone in aanbidding. Die Bisantynse keiser Leo III verklaar dat die aanbidding van godsdienstige beelde ketters en afgodsdienste was. Baie Oosterse biskoppe het saamgewerk met hul keiser se heerskappy, maar die Westerse Kerk het standvastig gestaan ​​ter ondersteuning van die gebruik van godsdienstige beelde.

Mosaïese besonderhede van Bisantynse ikone van Hagia Sophia. Muhur / Getty Images

Kontroversie van Filioque Klousule

Die kontroversie oor die filioque-klousule het een van die mees kritiese argumente van die Oos-Wes-skisme aangesteek. Hierdie geskil het om die Drie-eenheidsleer gesentreer en of die Heilige Gees van God die Vader alleen of van sowel die Vader as die Seun voortkom.

Filioque is 'n Latynse term wat en die seun beteken. Oorspronklik het die Nicene Creed bloot verklaar dat die Heilige Gees voortkom uit die Vader, n frase wat bedoel is om die goddelikheid van die Heilige Gees te verdedig. Die filioque-klousule is deur die Westerse Kerk by die geloofsbelydenis gevoeg om aan te dui dat die Heilige Gees voortkom uit beide die Vader en die Seun.

Die Oostelike Kerk het daarop aangedring om die oorspronklike bewoording van die Nicene Creed te behou en die filioque-klousule uit te laat. Leiers in die Ooste het hardop aangevoer dat die Weste geen reg het om die grondbelydenis van die Christendom te verander sonder om die Oosterse Kerk te raadpleeg nie. Verder het hulle gevoel dat die toevoeging onderliggend is aan teologiese verskille tussen die twee takke en hul begrip van die Drie-eenheid. Die Oosterse Kerk het gedink dat dit die enigste ware en regte een is, en glo dat die Westerse teologie verkeerd gebaseer is op Augustinus-denke, wat hulle as heterodoks beskou het, wat onortodoks beteken en ketterend is.

Leiers aan albei kante het geweier om die filioque-aangeleentheid aan die gang te hou. Oostelike biskoppe het die pous en die biskoppe in die Weste van kettery begin beskuldig. Uiteindelik het die twee kerke die gebruik van die ander kerke se rituele verbied en mekaar uit die ware Christelike kerk gekommunikeer.

Wat het die Oos-Wes-skisme verseël?

Die omstrede van alles en die konflik wat die Groot Skerisme op die voorgrond gebring het, was die kwessie van kerklike gesag spesifiek, of die pous in Rome mag oor die aartsvaders in die Ooste het. Die Roomse Kerk het sedert die vierde eeu betoog vir die voorrang van die Romeinse pous en beweer dat hy universele gesag oor die hele kerk het. Oosterse leiers het die pous geëer, maar het geweier om hom die mag te verleen om beleid vir ander jurisdiksies te bepaal of om die besluite van die Ekumeniese Raad te verander.

In die jare voor die Groot Skerisme is die kerk in die Ooste gelei deur die patriarg van Konstantinopel, Michael Cerularius (omstreeks 1000 1058), terwyl die kerk in Rome gelei is deur pous Leo IX (1002 1054).

Destyds het probleme ontstaan ​​in Suid-Italië, wat deel was van die Bisantynse Ryk. Normandiese krygers het binnegeval, die streek verower en Griekse biskoppe deur Latyns vervang. Toe Cerularius verneem dat die Normandiërs Griekse rituele in die kerke van Suid-Italië verbied, het hy weer vergelding gedoen deur die Latynse rite-kerke in Konstantinopel af te sluit.

Hul jarelange geskille het ontstaan ​​toe pous Leo sy hoofadviseur, kardinaal Humbert, aan Konstantinopel gestuur het met instruksies om die probleem te hanteer. Humbert het die optrede van Cerularius aggressief gekritiseer en veroordeel. Toe Cerularius die pous se eise ignoreer, is hy op 16 Julie 1054 formeel as patriarg van Konstantinopel gekommunikeer. In reaksie hierop het Cerularius die pous van ekskommunikasie verbrand en die biskop van Rome tot ketter verklaar. Die Oos-Wes Skisme is verseël.

Pogings tot versoening

Ondanks die Groot Skema van 1054 het die twee takke nog steeds op vriendelike voorwaardes met mekaar gekommunikeer tot die tyd van die Vierde Kruistog. In 1204 het Westerse kruisvaarders egter Konstantinopel wreed afgedank en die groot Bisantynse kerk Hagia Sophia verontreinig.

Die groot Bisantynse katedraal, Hagia Sophia (Aya Sofya), binnenshuis gevang met visooglens. funky-data / Getty Images

Noudat die onderbreking permanent was, het die twee takke van die Christendom meer en meer verdeeld geword op leerstellige, politieke en liturgiese aangeleenthede. 'N Poging tot versoening het in 1274 by die Tweede Raad van Lyon plaasgevind, maar die ooreenkoms is platweg deur die biskoppe van die Ooste verwerp.

Eers meer onlangs in die 20ste eeu het die betrekkinge tussen die twee takke genoeg verbeter om werklike vordering te maak met die genesing van sommige van die verskille. Die dialoog tussen leiers het gelei tot die aanvaarding van die Katoliek-Ortodokse Gesamentlike Verklaring van 1965 deur die Tweede Vatikaanse Raad in Rome en 'n spesiale seremonie in Konstantinopel. Die verklaring erken die geldigheid van die sakramente in die Oosterse kerke, verwyder die onderlinge ekskommunikasie en spreek die begeerte uit vir voortgesette versoening tussen die twee kerke.

Verdere pogings tot versoening het die volgende ingesluit:

 • In 1979 word die Gesamentlike Internasionale Kommissie vir Teologiese Dialoog tussen die Katolieke Kerk en die Ortodokse Kerk gestig.
 • In 1995 besoek Patriarg Bartholomeus I van Konstantinopel die Vatikaanstad vir die eerste keer om deel te neem aan 'n inter-godsdienstige dag van gebed om vrede.
 • In 1999 besoek pous Johannes Paulus II Roemenië op uitnodiging van die patriarg van die Roemeens-Ortodokse Kerk. Die geleentheid was die eerste besoek van 'n pous aan 'n Oost-Ortodokse land sedert die Groot Skisme van 1054.
 • In 2004 het pous Johannes Paulus II relikasies aan die Ooste teruggegee vanaf die Vatikaan. Hierdie gebaar was beduidend omdat daar vermoed is dat die oorblyfsels tydens die vierde kruistog van 1204 uit Konstantinopel beroof is.
 • In 2005 het patriarg Bartholomeus I, saam met ander leiers van die Oosterse Ortodokse Kerk, die begrafnis van pous Johannes Paulus II bygewoon.
 • In 2005 het pous Benedictus XVI weer sy toewyding tot versoening bevestig.
 • In 2006 besoek pous Benedictus XVI Istanboel op uitnodiging van die ekumeniese patriarg Bartholomeus I.
 • In 2006 het die Griekse Ortodokse Kerk aartsbiskop Christodoulos pous Benedictus XVI in die Vatikaan besoek tydens die eerste amptelike besoek van 'n Griekse kerkleier aan die Vatikaan.
 • In 2014 het pous Francis en die patriarg Bartholomeus 'n gesamentlike verklaring onderteken waarin hulle hul toewyding bevestig om eenheid tussen hul kerke te soek.

Met hierdie woorde het pous Johannes Paulus II sy hoop op uiteindelike eenheid uitgespreek: Gedurende die tweede millennium [van die Christendom] was ons kerke streng in hul skeiding. Nou is die derde millennium van die Christendom by die hekke. Mag die aanbreek van hierdie millennium aanbreek by 'n kerk wat weer volle eenheid het.

Tydens 'n gebedsdiens ter viering van die 50ste bestaansjaar van die Katoliek-Ortodokse Gesamentlike Verklaring, het pous Francis gesê: Ons moet glo dat net soos die klip voor die graf eenkant toe gegooi is, ook elke hindernis vir ons volle nagmaal sal ook verwyder word. Elke keer as ons ons jarelange vooroordele agter ons sit en die moed vind om nuwe broederlike verhoudings op te bou, bely ons dat Christus waarlik opgestaan ​​het.

Sedertdien verbeter betrekkinge steeds, maar groot probleme bly onopgelos. Oos en Wes mag nooit volledig verenig word op alle teologiese, politieke en liturgiese fronte nie.

Bronne

 • Die volledige boek van wanneer en waar in die Bybel en deur die geskiedenis heen (p. 164).
 • Pocket Dictionary of Church History: Meer as 300 terme duidelik en bondig gedefinieër (p. 122).
 • The Oxford Dictionary of the Christian Church (3de uitg. Rev., P. 1089).
 • Teologiegeskiedenis: twintig eeue in vyf bondige handelinge (p. 60).
 • Mending the Great Schism: Die pous neem 'n tweede stap. Christendom Vandag, 24 (1), 56.
Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge