https://religiousopinions.com
Slider Image

Wanneer het die Heilige Gees op die apostels neergedaal?

Na Christus se hemelvaart was die apostels onseker wat sou gebeur. Saam met die salige Maagd Maria het hulle die volgende tien dae in gebed deurgebring en gewag op 'n teken. Hulle het dit in tonge van vuur ontvang toe die Heilige Gees op hulle neergedaal het.

Wat sê die Baltimore-kategismus?

Vraag 97 van die Baltimore-kategismus, wat in les agtste van die eerste nagmaaluitgawe en les negende van die bevestigingsuitgawe gevind is, raam die vraag in en beantwoord dit so:

Vraag: Op watter dag het die Heilige Gees op die apostels neergedaal?
Antwoord: Die Heilige Gees het tien dae na die hemelvaart van ons Here op die apostels neergedaal; en die dag waarop Hy op die apostels neergedaal het, word Whitsunday of Pinkster genoem.

Met sy wortels in die 19de eeu gebruik die Baltimore-kategismus die term “ Heilige Gees ” om na die Heilige Gees te verwys. Alhoewel beide die Heilige Gees en die Heilige Gees 'n lang geskiedenis het, was die Heilige Gees die algemeenste term in Engels tot die laat 20ste eeu.

Die wortels van Pinkster

Omdat Pinkster die dag is waarop die apostels en die salige Maagd Maria die gawes van die Heilige Gees ontvang het, is ons geneig om dit as 'n eksklusiewe Christelike fees te beskou. Maar soos baie Christelike feeste, waaronder Paasfees, het Pinkster ook sy wortels in die Joodse godsdienstige tradisie. Die Joodse Pinksterfees het op die 50ste dag na Pasga geval en dit het die wetgewing aan Moses op die berg Sinai gevier. Dit was ook, soos Fr. John Hardon merk op in sy Modern Catholic Dictionary, die dag waarop “die eersteling van die koringoes aan die Here aangebied is” volgens Deuteronomium 16: 9.

Net soos Paasfees die Christelike Pasga is, wat die vrylating van die mensdom uit die slawerny van die sonde deur die dood en opstanding van Jesus Christus gevier word, vier die Christelike Pinkster die vervulling van die Mosaïese wet in 'n Christelike lewe wat gelei word deur die genade van die Heilige Gees.

Jesus stuur sy Heilige Gees

Voordat Hy by die hemelvaart na sy Vader in die hemel teruggekeer het, het Jesus aan sy dissipels gesê dat Hy sy Heilige Gees as hulle trooster en gids sou stuur, en Hy het hulle beveel om nie Jerusalem te verlaat nie. Nadat Christus opgevaar het na die hemel, het die dissipels na die bovertrek teruggekeer en tien dae in gebed deurgebring.

Op die tiende dag:

'Daar kom skielik uit die lug 'n geluid soos 'n sterk drywende wind, en dit vul die hele huis waarin hulle was. Daar verskyn aan hulle tonge soos van vuur, wat van mekaar skei en tot rus kom. En hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het in verskillende tale begin praat, aangesien die Gees hulle in staat gestel het om te verkondig ”.

Gevul met die Heilige Gees, het hulle die Evangelie van Christus aan Jode begin verkondig 'uit elke land onder die hemel' wat in Jerusalem bymekaargekom het vir die Joodse Pinksterfees.

Waarom Whitsunday?

Die Baltimore-kategismus verwys na Pinksterdag as Whitsunday (letterlik, White Sunday), die tradisionele naam van die fees in Engels, hoewel die term Pinkster is die algemeenste gebruik word. Whitsunday verwys na die wit kleed van diegene wat tydens die Paasfees-doop gedoop is, wat die klere weer vir hul eerste Pinkster as Christene sou skenk.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar