https://religiousopinions.com
Slider Image

Wie was Shinran Shonin?

Shinran Shonin (1173-1262) was 'n innoveerder en 'n reëlbreker. Hy het die grootste skool vir Boeddhisme in Japan gestig, Jodo Shinshu, wat soms bloot 'Shin' Boeddhisme genoem word. Van die begin af was Jodo Shinshu 'n radikaal egalitêre sekte, met geen monnike, eerbiedwaardige meesters of sentrale gesag nie, en Japanese lepeople het dit omhels.

Shinran is gebore in 'n aristokratiese gesin wat moontlik nie in die guns van die hof geval het nie. Hy is op negejarige ouderdom as 'n beginnermonnik georden, en kort daarna het hy die Hieizan Enryakuji-tempel by die berg Hiei, Kyoto, binnegegaan. Die berg Hiei is 'n Tendai-klooster, en die Tendai-boeddhisme is veral bekend vir die sinkretisering van die leer van baie skole. Volgens verskeie bronne was die jong Shinran waarskynlik 'n doso, of 'hallmonk', wat besig was met Pure Land-praktyke.

Suiwer Land Boeddhisme het sy oorsprong in die vroeë 5de eeu China. Suiwer Land beklemtoon geloof in die deernis van Amitabha Boeddha. Toewyding aan Amitabha maak wedergeboorte moontlik in die westelike paradys, 'n Suiwer Land, waar verligting maklik gerealiseer kan word. Die primêre praktyk van Pure Land is die nembutsu, die voordrag van Amitabha se naam. As doso sou Shinran baie van sy tyd spandeer het om 'n beeld van Amitabha te omseil en Namu Amida Butsu - 'hulde aan Amitabha Boeddha' - (in Japannees) te sing.

Dit was die lewe van Shinran totdat hy 29 jaar oud was.

Shinran en Honen

Honen (1133-1212) was nog 'n Tendai-monnik wat ook 'n tyd lank op die berg Hiei geoefen het, en wat ook aangetrokke was tot die Suiwer Land Boeddhisme. Op 'n sekere tydstip het Honen die berg Hiei verlaat en na 'n ander klooster in Kyoto, Mount Kurodani, getree, wat 'n reputasie gehad het vir die sterk Pure Land-praktyk.

Honen het 'n praktyk ontwikkel om Amitabha se naam te alle tye in gedagte te hou, 'n praktyk wat ondersteun word deur die nembutsu vir lang tydperke te sing. Dit sou die basis vorm van 'n Japanese Pure Land-skool genaamd Jodo Shu. Honen se reputasie as onderwyser het begin versprei en moes Shinran op die berg Hiei bereik het. In 1207 het Shinran die berg Hiei verlaat om by Honen se Pure Land-beweging aan te sluit.

Honen het opreg geglo dat die praktyk wat hy ontwikkel het, die enigste was wat die tydperk mappo, waarin die Boeddhisme sou verwag, sou oorleef. Honen self het nie sy mening buite sy studentekring uitgespreek nie.

Maar sommige van Honen se studente was nie so diskreet nie. Hulle het nie net luidkeels verklaar dat Honen se Boeddhisme die enigste ware Boeddhisme was nie; hulle het ook besluit dat dit moraliteit onnodig maak. In 1206 het twee van die monnike van Honen die nag deurgebring in die dameskwartier van die paleis van die keiser. Vier van Honen se monnike is tereggestel, en in 1207 is Honen self in ballingskap gedwing.

Shinran was nie een van die monnike wat van wangedrag beskuldig word nie, maar hy is ook uit Kyoto in ballingskap gebring en gedwing om hom te ontneem en 'n leek te word. Na 1207 het hy en Honen nooit weer ontmoet nie.

Shinran the Layman

Shrinran was nou 35 jaar oud. Hy was 'n monnik sedert die ouderdom van 9. Dit was die enigste lewe wat hy geken het, en om nie 'n monnik te wees nie, het vir hom vreemd gevoel. Hy het egter goed genoeg aangepas om 'n vrou, Eshinni, te vind. Shrinran en Eshinni sou ses kinders hê.

In 1211 is Shinran vergewe, maar hy was nou 'n getroude man en kon nie weer 'n monnik wees nie. In 1214 het hy en sy gesin die Echigo-provinsie, waar hy in ballingskap was, verlaat en verhuis na 'n streek met die naam Kanto, wat vandag die tuiste van Tokio is.

Shinran het sy eie unieke benadering tot Pure Land ontwikkel terwyl hy in Kanto gewoon het. In plaas van herhaalde voordragte van die nembutsu, het hy besluit dat een voordrag voldoende is as dit met pure geloof gesê word. Verdere voordragte was bloot uitdrukking van dankbaarheid.

Shinran het gedink Honen se benadering maak die praktyk 'n saak van u eie inspanning, wat 'n gebrek aan vertroue in Amitabha toon. In plaas van 'n uitputtende poging, het Shinran besluit dat die praktisyn opregtheid, geloof en die strewe na wedergeboorte in die Suiwer Land nodig het. In 1224 publiseer hy die Kyogyoshinsho, wat verskeie Mahayana-sutra's met sy eie kommentaar saamgestel het .

Meer vertroue nou het Shinran begin reis en onderrig gegee. Hy het in mense se huise onderrig gegee, en klein gemeentes het ontwikkel sonder enige formele sentrale gesag. Hy het geen volgelinge aanvaar nie en het die eer wat normaalweg aan meesteronderwysers verleen word, geweier. Hierdie egalitêre stelsel het egter in die moeilikheid beland toe Shinran in ongeveer 1234 na Kyoto verhuis het. Sommige toegewydes het probeer om hulself in die owerhede te stel met hul eie weergawe van die lering. Een daarvan was die oudste seun van Shinran, Zenran, wat Shinran gedwing is om te verloën.

Shinran is kort daarna in die ouderdom van 90 oorlede. Sy nalatenskap is Jodo Shinshu, lank die gewildste vorm van Boeddhisme in Japan, nou met missies regoor die wêreld.

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh