https://religiousopinions.com
Slider Image

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Tertullianus was 'n vroeë Christelike apologeet, teoloog en moralis uit Carthage, Noord-Afrika. Tertulliaans ywerig en verwoord, was hoogs opgelei op die gebied van die reg, retoriek, letterkunde, Grieks en Latyn. Sy werke het die vroeë kerk aansienlik beïnvloed, met die vorm en definisie van die Westerse Christelike teologie, en sy invloed resoneer vandag nog. As die eerste belangrikste teoloog wat uitgebreide Christelike literatuur in Latyn vervaardig, verwerf Tertullianus die titel 'Vader van Latynse Teologie'.

Vinnige feite: Tertulliaans

  • Ook bekend as : Quintus Septimius Florens Tertullianus
  • Bekend vir : Prolific Christen skrywer wat die vroegste formele leerstellige werke van die Westerse Christendom opgelewer het
  • Gebore : Die presiese datum van sy geboorte is onbekend; waarskynlik in Kartago (nou Tunisië), Noord-Afrika tussen 145-160 n.C.
  • Oorlede : Na 220 nC in Kartago (nou Tunisië), Noord-Afrika
  • Gepubliseerde werke: Ad Nationes, Apologeticum, Ad Martyras, Adversus Hermogenem, Adversus Marcionem, De Carne Christi, De Resurrectione Carnis, en vele meer .
  • Belangrike aanhaling : 'Die bloed van die martelare is die saad van die kerk.'

Vroeë lewe

Tertullianus is gebore in Kartago, 'n Romeinse provinsie in Noord-Afrika wat tans Tunisië is. Geskiedkundiges plaas die geboortedatum van 145 tot 160 nC. In hierdie tydperk van die geskiedenis was Kartago 'n toonaangewende kulturele en opvoedkundige middelpunt, tweede net na Rome. Tertullianus het 'n voortreflike opleiding in vakke, waaronder die regte, retoriek, filosofie, letterkunde, grammatika, Grieks en Latyn verwerf.

Anders as wat uit sy eie geskrifte verkry kan word, is Tertullian se vroeë lewe swak gedokumenteer. Sy ouers was heidene, en sy vader was moontlik 'n Romeinse hoofman oor honderd. Omstreeks die ouderdom van 20 verhuis Tertullianus na Rome om met sy studies voort te gaan. Dit is waarskynlik dat hy 'n tyd lank in Rome praktiseer. Terwyl hy in Rome was, is Tertullianus ook erg geskud om die wrede vervolging en martelaarskap van Christene te sien, wat waarskynlik die weg gebaan het vir sy bekering tot die Christendom.

Radikale toewyding

Teen die einde van die tweede eeu keer Tertullianus terug na Kartago, waar hy gebly het totdat hy gesterf het. Een of ander tyd in die laat dertigerjare ervaar Tertullianus 'n radikale verandering toe hy tot geloof in Jesus Christus gekom het. Hy trou met 'n Christenvrou en bly na haar dood 'n wewenaar.

As gelowige het Tertullianus hom daaraan toegewy om die Skrif te bestudeer. Kort voor lank het hy uitgeblink as leraar in die kerk in Kartago en het uitgebreid begin skryf ter verdediging van die Christelike geloof en praktyke. Een geleerde in die vierde eeu, Jerome, beweer dat Tertullianus 'n geordende priester was, maar die huidige wetenskap het hierdie idee uitgedaag.

Deur 'n kompromislose toewyding aan sy geloof en die waarheid, het Tertullianus ontevredenheid oor die dinge wat hy as nalatigheid in die ortodokse kerk beskou het, ontlok. Uiteindelik het hy die kerk in Kartago verlaat en by 'n nuutgestigte separatistiese beweging bekend as Montanisme aangesluit. Die groep het Tertullianus met 'n streng aanhang van moraliteit opgeroep. Die sekte was meestal vry van ketterlike invloed, maar selfs die Montaniste was nie streng genoeg vir Tertullianus nie. Hy het mettertyd saam met hulle gebreek om sy eie uitloper, die Tertullianiste, te vorm. Die Tertullianiste het in Afrika aktief gebly tot 'n geruime tyd in die vyfde eeu, toe hulle weer by die kerk in Kartago aangesluit het. Afgesien van Tertullianus se rigiede idees rakende die kerklike lewe, het hy tot sy dood leerstellig gebly.

Die verdediging van die geloof

Nie lank na sy bekering het Tertullianus begin om groot hoeveelhede Christelike geskrifte te produseer wat sentraal was op drie gebiede: apologetiek, dogma en moraliteit. Baie van hierdie literêre werke is in Latyn en bestaan ​​vandag nog. Twee van sy opvallendste vroeë werke was Ad Nationes, 'n opstel oor die onreg van Romeinse vervolging teen vroeë Christene, en Apologeticum, ' n gepoleerde verdediging van godsdiensvryheid en die Christelike geloof.

Met 'n sterk gevoel van waarheid het Tertullianus die ketterye van sy dag aangeval en dikwels die teologiese probleme van spesifieke teenstanders aangespreek. In Adversus Hermogenem ('Teen Hermogenes') het Tertullianus byvoorbeeld die idees van 'n plaaslike Karthagoense skilder weerlê wat glo dat God die skepping uit bestaande materie vorm.

Tertullianus se skryfstyl het 'n bytende verstand en konfrontasiekrag gebruik wat nie deur vroeë Christelike owerhede ooreengekom is nie. As advokaat het Tertullianus die waarde van menslike rede erken in die verdediging van die leerstellings van die Christelike geloof. In Adversus Marcionem het Tertullianus geskryf: “Al die eienskappe van God moet net so rasioneel wees as wat hulle van nature is ... niks anders kan as goed beskou word as dit wat rasioneel goed is nie; veel minder kan goedheid self in enige irrasionaliteit verweer word. ”

Tertullianus het vir die kerk geskryf oor leerstellings soos die opstanding ( De resurrectione carnis ), die doop ( De Baptismo ) en die siel ( De anima ). Hy het geskryf om gelowiges te help om alledaagse probleme te hanteer, soos om beskeie aan te trek as 'n vrou ( De cultu feminarum ), oor huwelik en hertrou ( De exhortatione castitatis ), oor die kunste ( De spectaculis ), afgodery ( De idollatria ), en berou ( De poenitentia ).

Tertullianus het geglo dat konflik tussen die Christendom en die heidense samelewing onvermydelik is, wat tot vervolging gelei het. In De fuga in vervolging het Tertullianus Christene aangemoedig wat vervolging in die gesig staar om Christus na te boots en marteldood te aanvaar. Tertullianus het ook toewyding en leringe oor gebed ( De oration ) geskryf.

'N Gemengde nalatenskap

Tertullian se toewyding aan sy geloof word die beste waargeneem in sy heftige produksie van literêre werke, waarvan baie tot vandag toe bewaar word. Bekende Christelike gesegdes sluitende God seën, Godtoelae, en If God sal “ oorsprong uit die pen van Tertullian . Hy was ook die eerste skrywer in Latyn wat bekend is dat hy die term Drie-eenheid gebruik .

Toe Tertullianus van Katolieke ortodoksie na Montanisme verdwaal het, het hy guns by die meeste antieke geleerdes en die kerk verloor. Die akademie beskou Tertulliaans vandag as een van die invloedrykste en briljantste figure in die kerkgeskiedenis. Sy werke skets baie van die Christendom se sentrale leerstellings op hul vroegste ontwikkeling. Tertullianus het byvoorbeeld van die Drie-eenheid geskryf as drie persone in een stof; van die volkome goddelike en volkome menslike aard van Christus; van die sondeval en oorspronklike sonde; en van die maagdelike geboorte van Jesus Christus. Tertullian se idees het ’n direkte impak op mans soos Athanasius en Augustinus sowel as ander kerkvaders en die rade waarop hulle beïnvloed het.

Volgens kerklike tradisie het Tertullianus tot 'n gevorderde tyd geleef. Sy laaste geskrifte is omstreeks 220 nC gedateer, hoewel sommige mense meen dat hy tot 240 nC geleef het.

bronne

  • "Tertullianus." Who s Who in Christian History (pp. 665 666) .
  • "Tertullianus." Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (p. 721) .
  • Tertullian. https://www.britannica.com/biography/Tertullian.
  • Tertullian. https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/tertullian-11629598.html.
Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Daily Pagan Living

Daily Pagan Living