https://religiousopinions.com
Slider Image

15 maniere om God te dien deur ander te dien

Om God te dien is om ander te dien en is die grootste vorm van liefde: die suiwer liefde van Christus. Jesus Christus het gesê:


'N Nuwe gebod gee ek aan julle dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, dat julle ook mekaar moet liefhê. (Johannes 13:34).

Hierdie lys gee 15 maniere waarop ons God kan dien deur ander te dien.

01 van 15

Dien God deur u gesin

James L Amos / Corbis Dokumentêr / Getty Images

Om God te dien begin met diens in ons families. Ons werk daagliks, reinig, liefhet, ondersteun, luister, onderrig en onsself onophoudelik aan die lede van ons gesin gee. Ons voel dikwels oorweldig deur alles wat ons moet doen, maar ouderling M. Russell Ballard het die volgende raad gegee:

Die sleutel ... is om u eie vermoëns en beperkings te ken en te verstaan, en om uself te laat pas, u tyd, u aandag en u hulpbronne toe te ken en te prioritiseer om ander, insluitend u gesin, verstandig te help ...

Terwyl ons liefdevol van onsself aan ons gesin gee en hulle bedien met harte vol liefde, word ons dade ook as diens aan God gereken.

02 van 15

Gee tiendes en offers

MRN's is nodig om tiendes aanlyn of persoonlik te betaal. Foto met vergunning van 2015 deur Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Een van die maniere waarop ons God kan dien, is deur sy kinders, ons broers en susters, te help deur 'n tiende te betaal en 'n vrygewige vinnige offer te lewer. Geld uit tiendes word gebruik om God se koninkryk op die aarde te bou. Om finansieel by te dra tot God se werk is 'n goeie manier om God te dien.

Geld uit vinnige offergawes word direk gebruik om die honger, dors, naak, vreemdeling, siek en ellendig te help (kyk Matt 25: 34-36), sowel die plaaslike as die hele wêreld. Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae het miljoene mense gehelp deur hul ongelooflike humanitêre pogings.

Al hierdie dienste is slegs moontlik gemaak deur finansiële sowel as fisieke ondersteuning van baie vrywilligers, omdat mense God dien deur hul medemens te dien.

03 van 15

Vrywilliger in u gemeenskap

Godong / Corbis dokumentêre / Getty Images

Daar is ontelbare maniere om God te dien deur in u gemeenskap te dien. Van u bloed (of bloot vrywilligerswerk by die Rooi Kruis) tot die aanneming van 'n snelweg, u plaaslike gemeenskap het 'n groot behoefte aan u tyd en moeite.

President Spencer W. Kimball het ons aangeraai om versigtig te wees om nie oorsake te selekteer wie se hooffokus veral selfsugtig is nie:

As u oorsake kies om u tyd en talente en skat te bestee, moet u sorg dat u goeie redes kies ... wat u baie vreugde en geluk sal oplewer vir u en vir diegene wat u dien.

U kan maklik by u gemeenskap betrokke raak, dit verg net 'n bietjie moeite om 'n plaaslike groep, liefdadigheidsorganisasie of 'n ander gemeenskapsprogram te kontak.

04 van 15

Tuis- en besoekonderrig

Tuisonderwysers besoek 'n laaste-dag-heilige in nood Huisonderwysers besoek 'n laaste-dag-heilige in nood. Foto met vergunning van 2011 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Vir lede van die Kerk van Jesus Christus is dit 'n belangrike manier om mekaar deur middel van die tuis- en besoekprogramme te besoek, omdat ons gevra word om God te dien deur mekaar te versorg:

Tuisonderriggeleenthede bied 'n manier waardeur 'n belangrike aspek van karakter ontwikkel kan word: liefde vir diens bo die self. Ons word meer soos die Verlosser, wat ons uitgedaag het om sy voorbeeld na te volg: 'Watter maniere moet julle wees? Voorwaar Ek sê vir julle, net soos ek is '(3 Ne. 27:27) ...

As ons van onsself in diens van God en ander gee, sal ons baie geseën word.

05 van 15

Skenk klere en ander goedere

Camille Tokerud / The Image Bank / Getty Images

Oor die hele wêreld is daar plekke om u ongebruikte klere, skoene, skottelgoed, komberse, dekens, speelgoed, meubels, boeke en ander voorwerpe te skenk. Die gee van hierdie artikels om ander te help is 'n maklike manier om God te dien en terselfdertyd jou huis te ontwrig.

As u die goed voorberei wat u gaan skenk, word dit altyd waardeer as u slegs die items wat skoon en in werklike toestand is, gee. Dit is minder doeltreffend om vuil, gebroke of nuttelose goed te skenk en kos kosbare tyd deur vrywilligers en ander werkers om die items te sorteer en te organiseer wat versprei of verkoop moet word.

Winkels wat items wat geskenk word, herverkoop, bied gewoonlik broodnodige werk aan minderbevoorregtes, wat nog 'n uitstekende diens is.

06 van 15

Wees 'n vriend

Besoekende onderwysers groet 'n vrou van die laaste dae van die Heilige. Foto met vergunning van 2011 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Een van die eenvoudigste en maklikste maniere om God en ander te dien, is deur mekaar te bevriend.


Terwyl ons die tyd neem om te dien en vriendelik te wees, ondersteun ons nie net ander nie, maar bou ons ook 'n netwerk van ondersteuning vir onsself. Laat ander tuis voel, en binnekort voel jy tuis ...

Oud-apostel, ouderling Joseph B. Wirthlin het gesê:


Vriendelikheid is die essensie van grootsheid en die fundamentele eienskap van die edelste mans en vrouens wat ek geken het. Vriendelikheid is 'n paspoort wat vriende en deure oopmaak. Dit versag harte en vorm verhoudings wat lewenslank kan duur.

Wie is nie lief vir vriende nie? Laat ons vandag 'n nuwe vriend maak!

07 van 15

Dien God deur kinders te dien

Jesus met klein kindertjies. Foto met vergunning van 2015 deur Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Soveel kinders en tieners het ons liefde nodig en ons kan dit gee! Daar is baie programme om kinders te help, en u kan maklik 'n vrywilliger van die skool of biblioteek word.

Voormalige primêre leier, Michaelene P. Grassli het ons aangeraai om ons voor te stel wat die Verlosser is:


... sou dit vir ons kinders doen as hy hier was. Die Verlosser se voorbeeld ... [is van toepassing] op ons almal, of ons liefhet en dien kinders in ons gesinne, as bure of vriende, of in die kerk. Kinders behoort aan ons almal.

Jesus Christus is lief vir kinders, en ons moet hulle ook liefhê en dien.

Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê: Laat klein kindertjies na my toe kom en hulle nie verbied nie; want so is die koninkryk van God "(Lukas 18:16).
08 van 15

Treur met diegene wat treur

Heldebeelde / Getty Images

As ons "in die vou van God moet kom en sy volk genoem word, moet ons" bereid wees om mekaar se laste te dra, sodat hulle lig kan wees; ja, en ook bereid is om te treur met diegene wat treur; ja, en vertroos die wat behoefte het aan troos ... '(Mosiah 18: 8-9). Een van die maklikste maniere om dit te doen is om na diegene wat ly, te besoek en te luister .

As u toepaslike vrae sorgvuldig vra, help dit dat mense u liefde en empatie vir hulle en hul situasie voel. Na die fluistering van die Gees, sal dit ons help om te weet wat om te sê of te doen, terwyl ons die opdrag van die Here hou om vir mekaar te sorg.

09 van 15

Volg Inspirasie

Yagi Studio / DigitalVision / Getty Images

Ek het 'n paar jaar gelede gehoor hoe 'n suster praat oor haar siek dogter, wat as gevolg van 'n langdurige siekte tuis geïsoleer was, en ek is gevra om haar te besoek. Ongelukkig het ek aan myself en die aanleiding gegee, en nie geglo dat dit van die Here was nie. Ek het gedink: 'Waarom sou sy van my af kom?' so ek het nie gegaan nie.

Baie maande later het ek hierdie meisie in die huis van 'n gemeenskaplike vriend ontmoet. Sy was nie meer siek nie en terwyl ons praat, klik ons ​​twee onmiddellik en word vriendinne. Toe ek besef dat ek deur die Heilige Gees gevra is om hierdie jong suster te besoek.

Ek kon 'n vriendin gewees het tydens haar nood, maar weens my gebrek aan geloof het ek nie ag geslaan op die aanleiding van die Here nie. Ons moet op die Here vertrou en Hom ons lewens laat lei.

10 van 15

Deel jou talente

Kinders wat die weeklikse diensgeleentheid opdaag, het hul eie projekte om te voltooi. Baie tel en bondel potlode vir skoolkits, of hulle maak opvoedkundige speelgoed en boeke. Foto met vergunning van 2007 Intellectual Reserve, Inc. Alle regte voorbehou.

Ons antwoord in die Kerk van Jesus Christus as ons hoor dat iemand hulp nodig het, is om kos te bring, maar daar is soveel ander maniere waarop ons diens kan lewer.

Elkeen van ons het talente van die Here gekry wat ons moet ontwikkel en gebruik om God en ander te dien. Bestudeer u lewe en kyk watter talente u het. Waarmee is jy goed? Hoe kan u u talente gebruik om diegene rondom u te help? Geniet u dit om kaartjies te maak? U kan 'n stel kaarte maak vir iemand wat in hul gesin dood is. Gaan dit goed met kinders? Bied aan om iemand se kind (ers) dop te hou in 'n tyd van nood. Is dit goed met jou hande? Rekenaars? Tuinmaak? Gebou? Organisering?

U kan ander help met u vaardighede deur te bid vir hulp om u talente te ontwikkel.

11 van 15

Eenvoudige handelinge

Sendelinge dien op baie maniere soos om 'n buurman se tuin te onkruid, tuinwerk te verrig, 'n huis skoon te maak of in noodtoestande te help. Foto met vergunning van die Mormon Newsroom Alle regte voorbehou.

President Spencer W. Kimball het geleer:

God let wel op ons, en hy waak oor ons. Maar dit is gewoonlik deur 'n ander persoon dat hy in ons behoeftes voorsien. Daarom is dit uiters belangrik dat ons mekaar in die koninkryk moet dien ... In die leer en verbonde lees ons hoe belangrik dit is om '... die swakke te ondersteun, die hande op te hang en te hang en die swak knieë te versterk. . " (L&V 81: 5.) Ons dienshandelinge bestaan ​​dikwels uit eenvoudige aanmoediging of om alledaagse hulp te verleen met alledaagse take, maar watter heerlike gevolge kan dit voortvloei uit alledaagse dade en uit klein maar doelbewuste dade!

Soms is dit net nodig om God te dien deur 'n glimlag, knuffel, gebed of 'n vriendelike telefoonoproep te gee aan iemand in nood.

12 van 15

Dien God deur sendingwerk

Sendelinge betrek mense op straat om oor die belangrikste vrae oor die lewe te praat. Foto met vergunning van die Mormon Newsroom Alle regte voorbehou.

As lede van die Kerk van Jesus Christus glo ons dat die deel van die waarheid (deur sendingpogings) aangaande Jesus Christus, sy evangelie, die herstel daarvan deur die profete van die laaste dae en die uitreiking van die Boek van Mormon 'n belangrike diens is vir almal . President Kimball het ook gesê:

Een van die belangrikste en lonendste maniere waarop ons ons medemens kan dien, is deur die beginsels van die evangelie uit te leef en te deel. Ons moet diegene wat ons wil dien, help om self te weet dat God hulle nie net liefhet nie, maar dat hy altyd bewus is van hulle en hul behoeftes. Om ons bure die goddelikheid van die evangelie te leer, is 'n opdrag wat die Here herhaal: 'Dit pas elkeen wat gewaarsku is om sy naaste te waarsku' (L&V 88:81).
13 van 15

Vervul u oproepe

James L Amos / Corbis Dokumentêr / Getty Images

Lidmate van die Kerk word geroep om God te dien deur in kerklike oproepe te dien. President Dieter F. Uchtdorf het geleer:

Die meeste van die priesterskapdraers wat ek ken, is gretig om hul moue op te rol en te gaan werk, wat ook al die werk is. Hulle voer hul priesterskap getrou uit. Hulle maak hul oproepe groot. Hulle dien die Here deur ander te dien. Hulle staan ​​naby mekaar en lig waar hulle staan….
As ons ander probeer dien, word ons nie gemotiveer deur selfsug nie, maar deur liefdadigheid. Dit is die manier waarop Jesus Christus sy lewe geleef het en die manier waarop 'n priesterhouer sy lewe moet kry.

Om getrou te dien in ons oproepe, is om God getrou te dien.

14 van 15

Gebruik u kreatiwiteit: dit kom van God

Musiek speel 'n belangrike rol in aanbidding vir die Heiliges in die Laaste Dae. Hier speel 'n sendeling sy viool tydens 'n erediens. Foto met vergunning van die Mormon Newsroom Alle regte voorbehou.

Ons is medelydende skeppers van 'n deernisvolle en kreatiewe wese. Die Here sal ons seën en help as ons mekaar kreatief en medelydend dien. President Dieter F. Uchtdorf het gesê:

"Ek glo dat wanneer u uself in die werk van ons Vader dompel, terwyl u skoonheid skep en deernisig teenoor ander is, God u sal omsingel in die arms van Sy liefde. Moedeloosheid, onvoldoendeheid en moegheid sal plek maak vir 'n lewe van betekenis, genade en vervulling. As geesdogters van ons Hemelse Vader, is geluk u erfenis.

Die Here sal ons seën met die nodige krag, leiding, geduld, liefde en liefde om sy kinders te dien.

15 van 15

Dien God deur Uself te verootmoedig

Nicole S Young / E + / Getty Images

Ek glo dat dit onmoontlik is om God en sy kinders waarlik te dien as ons vol trots is. Om nederigheid te ontwikkel is 'n keuse wat moeite doen, maar as ons verstaan ​​waarom ons nederig moet wees, word dit makliker om nederig te word. Terwyl ons onsself voor die Here verootmoedig, sal ons begeerte om God te dien, ook groter word, en ons vermoë om onsself te kan gee in diens van al ons broers en susters.

Ek weet dat ons hemelse Vader ons baie liefhet - meer as wat ons kan dink - en as ons die opdrag van die Verlosser volg om 'mekaar lief te hê; soos ek u liefgehad het', sal ons dit kan doen. Mag ons eenvoudige, maar tog diepgaande maniere vind om God daagliks te dien terwyl ons mekaar dien.

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam