https://religiousopinions.com
Slider Image

Huwelik volgens die Bybel

Die huwelik is 'n belangrike saak in die Christelike lewe. Groot getalle boeke, tydskrifte en hulpbronne vir huweliksadvies word gewy aan die voorbereiding vir die huwelik en huweliksverbetering. In die Bybel is daar meer as 500 Ou- en Nuwe-Testamentiese verwysings na die woorde 'huwelik', 'getroud', 'man' en 'vrou'.

Christelike huwelik en egskeiding vandag

Volgens statistiese ontledings wat op verskillende demografiese groepe gedoen is, het 'n huwelik wat vandag begin, ongeveer 41 tot 43 persent kans vir egskeiding. Navorsing wat deur Glenn T. Stanton, direkteur van Global Insight for Culture and Family Renewal and Senior Analyst for Marriage and Sexuality at Focus on the Family, by die fokus op die gesin versamel is, toon aan dat evangeliese Christene wat gereeld 35% laer is as kerklike egskeidings as sekulêre paartjies. Soortgelyke tendense word gesien by die beoefening van Katolieke en die aktiewe Protestante. Daarteenoor het nominale Christene, wat selde of nooit die kerk bywoon nie, hoër egskeidingsyfers as sekulêre paartjies.

Stanton, wat ook die skrywer is van Why Marriage Matters: Reasons to Believe in Wedding in Postmodern Society, berig: "Religieuse toewyding, eerder as blote godsdienstige verbintenis, dra by tot groter vlakke van huweliksukses."

As 'n ware toewyding aan u Christelike geloof tot 'n sterker huwelik lei, dan het die Bybel miskien iets belangriks oor die onderwerp te sê.

Die huwelik is ontwerp vir kameraadskap en intimiteit

Die Here God het gesê: 'Dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. Ek sal 'n helper geskik maak vir hom '... en terwyl hy slaap, het hy een van die ribbes van die man geneem en die plek met vlees toegemaak.
Toe maak die Here God 'n vrou uit die rib wat hy uit die man geneem het, en hy bring haar na die man. Die man het gesê: Dit is nou been van my bene en vlees van my vlees; sy sal 'vrou' genoem word, want sy is uit 'n man geneem. ' Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en met sy vrou verenig wees, en hulle sal een vlees word. Genesis 2:18, 21-24, NV)

Hier sien ons die eerste unie tussen 'n man en 'n vrou - die intreerede. Ons kan uit Genesis hieruit aflei dat die huwelik God se idee is, ontwerp en ingestel is deur die Skepper. Ons ontdek ook dat die hart van God se ontwerp vir die huwelik kameraadskap en intimiteit is.

Die rolle van mans en vrouens in die huwelik

Want 'n man is die hoof van sy vrou, soos Christus die hoof van sy liggaam is, die kerk; hy het sy lewe gegee om haar Verlosser te wees. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet u vrouens in alles aan u mans onderdanig wees.
En julle mans moet julle vrouens liefhê met dieselfde liefde wat Christus aan die kerk bewys het. Hy het sy lewe vir haar prysgegee om haar heilig en skoon te maak, gewas deur die doop en God se woord. Hy het dit gedoen om haar aan homself voor te stel as 'n glorieryke kerk sonder 'n vlek of rimpel of enige ander gebrek. In plaas daarvan sal sy heilig en sonder skuld wees. Op dieselfde manier behoort mans hul vrouens lief te hê as hulle van hul eie liggame hou. Want 'n man is eintlik lief vir homself as hy sy vrou liefhet. Niemand haat sy eie liggaam nie, maar sorg daarvoor liefdevol, net soos Christus sorg vir sy liggaam, wat die kerk is. En ons is sy liggaam.
Soos die Skrif sê: ''n Man verlaat sy vader en moeder en word by sy vrou aangesluit, en die twee is verenig in een.' Dit is 'n groot raaisel, maar dit is 'n illustrasie van hoe Christus en die kerk een is. Efesiërs 5: 23-32, NLT)

Hierdie prentjie van die huwelik in Efesiërs brei uit na iets veel wyer as kameraadskap en intimiteit. Die huweliksverhouding illustreer die verhouding tussen Jesus Christus en die kerk. Mans word aangemoedig om hul lewens af te lê in opofferende liefde en beskerming vir hul vrouens. Watter vrou sou die vrou nie gewilliglik onderdanig wees aan sy leierskap in die veilige en koesterende omhelsing van 'n liefdevolle man nie?

Mans en vrouens is verskillend en tog eenders

Op dieselfde manier moet u vrouens die gesag van u mans aanvaar, selfs diegene wat weier om die Goeie Nuus te aanvaar. U goddelike lewens sal beter met hulle praat as enige woorde. Hulle sal oorwin word deur na jou suiwer, goddelike gedrag te kyk.
Moenie bekommerd wees oor die uiterlike skoonheid nie ... U moet bekend wees vir die skoonheid wat van binne af kom, die onvervalste skoonheid van 'n sagte en rustige gees, wat so kosbaar is vir God ... Op dieselfde manier, julle mans moet u vrouens eer. Behandel haar met begrip terwyl u saamwoon. Sy is miskien swakker as jy, maar sy is jou gelyke vennoot in God se gawe van nuwe lewe. As u haar nie behandel soos u moet nie, sal u gebede nie verhoor word nie. (1 Petrus 3: 1-5, 7, NLT)

Sommige lesers sal hier stop. Om mans te sê om die gesaghebbende voorsprong te neem in die huwelik en vrouens om voor te lê, is deesdae nie 'n gewilde opdrag nie. Desondanks tipeer hierdie reëling in die huwelik die verhouding tussen Jesus Christus en sy Bruid, die kerk.

Hierdie vers in 1 Petrus voeg vrouens verder aan om aan hul mans onderdanig te wees, selfs diegene wat nie Christus ken nie. Alhoewel dit 'n moeilike uitdaging is, beloof die vers dat die vrou se goddelike karakter en innerlike skoonheid haar man meer effektief as haar woorde sal wen. Mans moet hul vrouens eer, vriendelik, saggeaard en versigtig wees.

As ons egter nie versigtig is nie, sal ons mis dat die Bybel sê dat mans en vrouens gelyke vennote is in God se gawe van 'n nuwe lewe. Alhoewel die man die rol van gesag en leierskap uitoefen en die vrou 'n rol van onderdanigheid vervul, is beide gelyke erfgename in God se koninkryk. Hul rolle is anders, maar net so belangrik.

Die doel van die huwelik is om saam te groei in heiligheid

1 Korintiërs 7: 1-2

... Dit is goed vir 'n man om nie te trou nie. Maar aangesien daar soveel onsedelikheid is, moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou haar eie man. (NIV)

Hierdie vers dui daarop dat dit beter is om nie te trou nie. Diegene in moeilike huwelike sal vinnig saamstem. Daar is deur die geskiedenis geglo dat 'n dieper toewyding aan spiritualiteit bereik kan word deur 'n lewe gewy aan selibaatskap.

Hierdie vers verwys na seksuele onsedelikheid. Met ander woorde, dit is beter om te trou as om seksueel immoreel te wees. Maar as ons die betekenis uitbrei om alle vorme van onsedelikheid in te sluit, kan ons maklik selfgesentreerdheid, gierigheid, wil beheer, haat en al die kwessies wat na vore kom wanneer ons 'n intieme verhouding aangaan, insluit.

Is dit moontlik dat een van die dieper doeleindes van die huwelik (naas die voortplanting, intimiteit en kameraadskap) ons dwing om ons eie karakterfoute te konfronteer? Dink aan die gedrag en gesindhede wat ons nooit buite 'n intieme verhouding sou raaksien nie. As ons toelaat dat die uitdagings van die huwelik ons ​​tot selfkonfrontasie dwing, oefen ons 'n geestelike dissipline van geweldige waarde.

In sy boek, Sacred Wedding, vra Gary Thomas hierdie vraag: "Wat as God die huwelik ontwerp het om ons heiliger te maak as om ons gelukkig te maak?" Is dit moontlik dat daar iets baie diepgaande in die hart van God is as om ons gelukkig te maak?

Sonder twyfel kan 'n gesonde huwelik die bron van groot geluk en vervulling wees, maar Thomas stel iets beter, iets ewigs, voor - dat die huwelik God se instrument is om ons meer soos Jesus Christus te laat lyk.

In God se ontwerp word ons geroep om ons eie ambisies neer te lê om ons huweliksmaat lief te hê en te dien. Deur die huwelik leer ons oor liefde, respek, eer en hoe om te vergewe en vergewe te word. Ons erken ons tekortkominge en groei uit daardie insig. Ons ontwikkel 'n dienskneghart en kom nader aan God. As gevolg hiervan ontdek ons ​​ware geluk van die siel.

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie