https://religiousopinions.com
Slider Image

Studiegids van Ananias en Sapphira Bybelverhaal

Die skielike sterftes van Ananias en Sapphira is van die skrikwekkendste gebeure in die Bybel, 'n vreesaanjaende herinnering dat God nie bespot sal word nie. Terwyl hulle boetes vandag vir ons uiters streng lyk, het God hulle skuldig gemaak aan sondes so ernstig dat hulle die bestaan ​​van die vroeë kerk bedreig het.

Vraag vir nadenke

Een ding wat ons uit die verhaal van Ananias en Sapphira in die Bybel leer, is dat God totale eerlikheid van sy volgelinge eis. Is ek heeltemal oop met God as ek my sondes aan hom bely en as ek na hom toe gaan in gebed?

Skrifverwysing

Die verhaal van Ananias en Sapphira in die Bybel vind plaas in Handelinge 5: 1-11.

Ananias en Sapphira Bybelverhaalopsomming

In die vroeë Christelike kerk in Jerusalem was die gelowiges so naby dat hulle hul oortollige grond of besittings verkoop het en die geld geskenk het sodat niemand honger sou gaan nie . Hierdie verdeling van hulpbronne was nie 'n formele vereiste van die kerk nie, maar diegene wat deelgeneem het is gunstig gekyk. Hul vrygewigheid was 'n teken van hul egtheid. Barnabas was so 'n vrygewige persoon in die vroeë kerk.

Ananias en sy vrou Sapphira het ook 'n stuk eiendom verkoop, maar hulle het 'n deel van die opbrengs vir hulself teruggehou en die res aan die kerk gegee en die geld aan die apostels geplaas.

Die apostel Petrus bevraagteken hul eerlikheid deur 'n openbaring van die Heilige Gees:

Toe sê Petrus: Ananias, hoe is dit dat Satan jou hart so gevul het dat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself geld bewaar het wat jy vir die land ontvang het? Het dit nie aan u behoort voordat dit verkoop is nie? En was dit nie die geld tot u beskikking nadat dit verkoop is nie? Wat het jou laat dink om so iets te doen? U het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. (Handelinge 5: 3-4, NVG)

Toe Ananias dit hoor, is hy onmiddellik dood neergeval. Almal in die kerk was gevul met vrees. Jong mans het Ananias se lyk toegedraai, weggedra en begrawe.

Drie uur later het Ananias se vrou Sapphira binnegekom sonder om te weet wat gebeur het. Peter het haar gevra of die bedrag wat hulle geskenk het, die volle prys van die land was.

'Ja, dit is die prys, ' het sy gelieg.

Petrus sê vir haar: Hoe kan u instem om die Gees van die Here te toets? Kyk! Die voete van die mans wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou ook uitdra . (Handelinge 5: 9 NLV)

Net soos haar man, val sy onmiddellik dood. Die jong mans het weer haar liggaam weggeneem en begrawe.

Met hierdie vertoon van God se woede, het groot vrees almal in die jong kerk aangegryp.

Lesse en interessante punte

Kommentators sê dat die sonde van Ananias en Sapphira nie was dat hulle 'n deel van die geld vir hulself terughou het nie, maar dat hulle bedrieglik gehandel het oor die verkoopprys asof hulle die hele bedrag gegee het. Hulle het die reg gehad om 'n deel van die geld te hou as hulle wil, maar hulle het oorgegee aan Satan se invloed en vir God gelieg.

Hulle bedrog het die gesag van die apostels ondermyn, wat in die vroeë kerk van deurslaggewende belang was. Verder ontken dit die alwetendheid van die Heilige Gees, wat God is en volkome gehoorsaam is.

Hierdie voorval word gereeld vergelyk met die sterftes van Nadab en Abihu, seuns van Aaron, wat as priesters by die woestyn Tabernakel gedien het. Levitikus 10: 1 sê dat hulle 'ongemagtigde vuur' aan die Here in hul sensors aangebied het, in teenstelling met sy opdrag . Vuur kom uit die teenwoordigheid van die Here en maak hulle dood.

Die verhaal van Ananias en Sapphira herinner ons ook aan God se oordeel oor Achan. Na die slag van Jerigo het Achan 'n deel van die plundering gehou en dit onder sy tent weggesteek. Sy misleiding het die hele volk Israel verslaan en tot die dood van homself en sy gesin gelei (Joshua 7).

God het onder die ou verbond eer geëis en die orde in die nuwe kerk met die dood van Ananias en Sapphira versterk.

Was die straf te ernstig?

Die sonde van Ananias en Sapphira was die eerste opgetekende sonde in die nuut georganiseerde kerk. Geveinsdheid is die gevaarlikste geestelike virus wat die kerk besmet. Hierdie twee skokkende sterftes het as voorbeeld vir die liggaam van Christus gedien dat God skynheiligheid haat. Verder het dit gelowiges en ongelowiges op ‘n onmiskenbare manier laat weet dat God die heiligheid van sy kerk beskerm.

Ironies genoeg beteken Ananias se naam “Jehovah was genadig.” God het Ananias en Sapphira met rykdom bevoordeel, maar hulle het op sy gawe geantwoord deur te bedrieg.

Bronne

  • Nuwe internasionale Bybelse kommentaar, W. Ward Gasque, redakteur van die Nuwe Testament.
  • 'N Kommentaar op Handelinge van die apostels, JW McGarvey.
Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed