https://religiousopinions.com
Slider Image

Geskiedenis en rigtinggewende opvattings van die Kerk van die Heilsleër

Die Heilsleër het wêreldwyd beroemdheid verdien vir die hulp aan die armes en rampokkers, maar wat nie so bekend is nie, is dat die Heilsleër ook 'n Christelike denominasie is, 'n kerk met wortels in die Wesleyaanse Heiligheidsbeweging.

Kort geskiedenis van die Kerk van die Heilsleër

Die voormalige predikant van Metodiste, William Booth, het in 1852 begin evangeliseer aan die arme en eiesinnige mense van Londen, Engeland. Sy sendingwerk het baie bekeerlinge gewen, en teen 1874 het hy 1000 vrywilligers en 42 evangeliste gelei onder die naam 'The Christian Mission'. Booth was die generaal-superintendent, maar lede het hom 'generaal' begin noem. Die groep het die Hallelujah Army geword, en in 1878 die Salvation Army.

Die Salvationists het hul werk in 1880 na die Verenigde State geneem, en ondanks vroeë opposisie het hulle uiteindelik die vertroue van kerke en regeringsamptenare verkry. Van daar het die leër na Kanada, Australië, Frankryk, Switserland, Indië, Suid-Afrika en Ysland vertak. Die beweging is deesdae in meer as 115 lande aktief, met 175 verskillende tale.

Verlossingsleër Kerkgeloof

Die oortuigings van die kerk van die Salvation Army volg baie van die leringe van die Metodisme, aangesien die leër van die leër, William Booth, 'n voormalige predikant van die Metodiste was. Geloof in Jesus Christus as Verlosser lei hul evangeliese boodskap en hul breë spektrum van bedieninge.

  • Doop - Verlossers doop nie; hulle doen wel baba-toewyding. Hulle glo dat 'n mens se lewe as 'n sakrament vir God geleef moet word.
  • Bybel - Die Bybel is die geïnspireerde Woord van God, die enigste goddelike reël vir Christelike geloof en praktyk.
  • Nagmaal - Nagmaal, of die Nagmaal, word nie deur die kerk van die Heilsleër tydens hul vergaderings beoefen nie. Die oortuiging van die Heilsleër glo dat die lewe van 'n geredde persoon 'n sakrament moet wees.
  • Hele heiligmaking - Salvationists glo in die Wesleyaanse leer van die hele heiligmaking, "dat dit die voorreg van alle gelowiges is om geheilig te word, en dat hulle hele gees en siel en liggaam onberispelik tot die koms van ons Here Jesus Christus bewaar kan word."
  • Gelykheid - Beide vroue en mans word in die Salvation Army Church georden as geestelikes. Geen diskriminasie word ten opsigte van ras of nasionale oorsprong gemaak nie. Verlossers dien ook in baie lande waar nie-Christelike godsdienste oorheers. Hulle kritiseer nie ander godsdienste of geloofsgroepe nie.
  • Hemel, hel - die menslike siel is onsterflik. Na die dood geniet die regverdige die ewige geluk, terwyl die goddelose tot die ewige straf veroordeel word.
  • Jesus Christus - Jesus Christus is 'waarlik en behoorlik' God en mens. Hy het gely en gesterf om te versoen vir die wêreld se sondes. Wie in hom glo, kan gered word.
  • Redding - Die Salvation Army Church leer dat mense geregverdig word deur genade deur geloof in Jesus Christus. Vereistes vir verlossing is bekering tot God, geloof in Jesus Christus en wedergeboorte deur die Heilige Gees. Voortsetting in 'n toestand van verlossing "hang af van volgehoue ​​gehoorsame geloof."
  • Sonde - Adam en Eva is deur God geskape in 'n toestand van onskuld, maar ongehoorsaam en het hul suiwerheid en geluk verloor. As gevolg van die sondeval is alle mense sondaars, 'totaal verdorwe' en verdien hulle die toorn van God.
  • Drie-eenheid - daar is slegs een God, oneindig volmaak, en die enigste voorwerp wat ons aanbidding werd is. Binne die Godheid is drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees, "onverdeel in wese en mede-gelyk aan krag en heerlikheid."

Kerk van praktyk van die Heilsleër

Sakramente - Die oortuigings van die Heilsleër sluit nie sakramente in nie, soos ander Christelike denominasies. Hulle bely 'n lewe van heiligheid en diens aan God en ander, sodat 'n mens se lewe 'n lewende sakrament vir God word.

Aanbiddingsdiens - In die Salvation Army Church is eredienste of vergaderings relatief informeel en het nie 'n vasgestelde orde nie. Hulle word meestal gelei deur 'n offisier van die Heilsleër, hoewel 'n lekelid ook die preek kan lei en lewer. Musiek en sang speel altyd 'n groot rol, saam met gebede en miskien 'n Christelike getuienis.

Beamptes van die Salvation Army Church word georden, gelisensieerde predikante en voer troues, begrafnisse en baba-toewyding uit, bo en behalwe die voorsiening van berading en administrasie van maatskaplike diensprogramme.

Bronne

A Warm Bed in a Cold Night. The Salvation Army USA, The Salvation Army USA.

The Chronicle of Philanthropy, The Chronicle of Philanthropy.

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah