https://religiousopinions.com
Slider Image

Is die Paasfees-datum met Pasga verwant?

Die meeste Christene wat bewus is van die skeiding tussen Oosterse Ortodoksie en die Westerse Christendom, beide Katoliek en Protestant, weet dat Oosterse Christene gewoonlik op 'n ander Sondag as Westerse Christene Paasfees vier. In elke jaar waarin die datum van die Ortodokse Paasfees anders is as die Westerse berekening, vier Oosterse Christene Paasfees, ná Westerse Christene. Hulle vier dit ook nadat oplettende Jode Paasfees gevier het, en dit het gelei tot 'n algemene wanopvatting dat die Oosterse Ortodokse Paasfees nooit voor die pasga gevier word nie, aangesien Christus uit die dood opgestaan ​​het na die Pasga. Dus, hoe kan ons as moderne Christene Sy opstanding voor die Pasga vier?

Daar is wydverspreide verkeerde inligting en wanopvattings oor drie dinge:

 1. Hoe die Paasfeesdatum bereken word
 2. Die verhouding tussen die Christelike viering van Paasfees, die Joodse viering van die Pasga in die tyd van Christus, en die moderne Joodse viering van die Pasga
 3. Die rede waarom Westerse Christene (Katolieke en Protestantse) en Oosterse Christene (Ortodokse) gewoonlik (hoewel nie altyd nie) Paasfees op verskillende datums vier.

Daar is egter 'n definitiewe antwoord op elk van hierdie vrae - lees verder vir elkeen se verduideliking.

Die verspreiding van 'n stedelike legende

Die meeste mense wat bewus is van die verskillende datums van Paasfees in die Ooste en die Weste, neem aan dat Oosterse Ortodokse en Westerse Christene op verskillende dae Paasfees vier, omdat die Ortodokse die paasdatum bepaal met verwysing na die datum van die moderne Joodse Pasga. Dit is 'n algemene wanopvatting so algemeen, in werklikheid, dat aartsbiskop Peter, die biskop van die bisdom New York en New Jersey van die Ortodokse kerk in Amerika, in 1994 ’n artikel geskryf het om hierdie mite uit die weg te ruim.

In dieselfde jaar het die Antiochiaanse Ortodokse Christelike aartsbisdom van Noord-Amerika 'n artikel gepubliseer met die titel "The Date of Pascha." ( Pascha is die woord wat Oosterse Christene, beide Katolieke en Ortodokse, vir die Paasfees gebruik, en dit is 'n belangrike woord vir hierdie bespreking.) Ook hierdie artikel was 'n poging om die wydverspreide, maar tog verkeerde geloof onder Ortodokse Christene dat die Ortodokse te verdwyn bereken die paasfeesdatum met betrekking tot die moderne Joodse viering van die Pasga. Meer onlangs is Fr. Andrew Stephen Damick, die betoger van die St. Paul Ortodokse Kerk van Emmaus, Pennsylvania, het hierdie idee as 'n 'Ortodokse stedelike legende' bespreek.

Namate meer evangeliese Protestante en Katolieke die afgelope paar dekades 'n belangstelling in Oosterse Ortodoksie (veral in die Verenigde State) ontwikkel het, het die stedelike legende 'buite die Ortodokse' versprei. In jare soos 2008 en 2016, toe die Westerse viering van Paasfees voor die Joodse viering van die Pasga gekom het, terwyl die Oosterse viering van Paasfees aangebreek het, het daardie wanopvatting groot verwarring veroorsaak - en selfs woede oor diegene (myself ingesluit) wat probeer het verduidelik waarom die situasie plaasgevind het.

Hoe word die datum van Paasfees bereken?

Om te verstaan ​​waarom Westerse Christene en Oosterse Christene gewoonlik op verskillende datums Paasfees vier, moet ons aan die begin begin en bepaal hoe die datum van Paasfees bereken word. Hier hier waar dinge baie interessant raak, want met net baie geringe verskille, bereken Westerse en Oosterse Christene die datum van Paasfees op dieselfde manier.

Die formule vir die berekening van Paasfees is bepaal in die Raad van Nicaea in 325 een van die sewe Christelike ekumeniese rade wat deur beide Katolieke en Ortodokse aanvaar is, en die bron van die Nicene Creed wat Katolieke elke Sondag tydens die massa voorhou. redelik eenvoudige formule:

Paasfees is die eerste Sondag wat volg op die volmaan van die pasch, wat die volmaan is wat op of na die lente-ewening val.

Vir berekeningsdoeleindes het die Raad van Nicaea verklaar dat die volmaan altyd op die 14de dag van die maanmaand ingestel is. (Die maanmaand begin met die nuwemaan.) Dit word die kerklike volmaan genoem ; die sterrekundige volmaan kan 'n dag of wat voor die tyd val of na die kerklike volmaan.

Die verhouding tussen Paasfees en Pasga

Let op wat glad nie genoem word in die formule wat by die Raad van Nicaea neergelê is nie? Dit is reg: Pasga. En met goeie rede. As die Antiochiaanse Ortodokse Christelike Aartsbisdom van Noord-Amerika state in “The Date of Pascha”:

Ons onderhouding van die opstanding hou verband met die 'Pasga van die Jode' op 'n historiese en teologiese manier, maar ons berekening hang nie daarvan af wanneer die hedendaagse Jode vier nie.

Wat beteken dit om te sê dat Paasfees op 'n 'historiese en teologiese manier' met Pasga verband hou? In die jaar van sy dood het Christus die laaste maaltyd gevier op die eerste pasga-dag. Sy kruisiging het op die tweede dag plaasgevind, op die uur toe die lammers in die tempel in Jerusalem geslag is. Christene noem die eerste dag 'Heilige Donderdag' en die tweede dag 'Goeie Vrydag'.

Dus is die dood van Christus (en dus ook sy opstanding) histories verwant aan die viering van die pasga. Aangesien Christene die dood en opstanding van Christus op dieselfde punt in die astronomiese siklus wou vier, het hulle nou geweet hoe om dit te bereken. Hulle hoef nie op die berekening van Pasga (hul eie berekening of iemand anders s'n) te vertrou nie; hulle kon en het die datum van Christus se dood en opstanding vir hulself bereken.

Waarom is dit belangrik wie bereken die pasga of die paasfees?

Omstreeks 330 het die Raad van Antiogië die Raad van Nicaea se formule vir die berekening van Paasfees duideliker gemaak. Soos aartsbiskop Peter van die Ortodokse Kerk in Amerika in sy artikel noem:

Hierdie kanons [uitsprake deur die Raad van Antiogië] veroordeel diegene wat Paasfees gevier het "saam met die Jode." Dit beteken egter nie dat die dissidente op dieselfde dag as die Jode Paasfees vier nie; eerder dat hulle vier op 'n datum bereken volgens die sinagogiese berekeninge.

Maar wat is die grootste ding? Solank die Jode die pasga-datum korrek bereken, waarom kan ons Christene nie hul berekeninge gebruik om die Paasfeesdatum te bepaal nie?

Daar is drie probleme.

 1. Eerstens kan Paasfees bereken word sonder enige verwysing na die Joodse berekening van die Pasga, en die Raad van Nicaea het besluit dat dit gedoen moet word.
 2. Tweedens, om op die berekening van Pasga te vertrou tydens die berekening van Paasfees, gee nie-Christene beheer oor 'n Christelike viering.
 3. Derdens (en verwant aan die tweede), na die dood en opstanding van Christus, het die voortgesette Joodse viering van die Pasga nie meer 'n betekenis vir Christene nie.

Die Pasga van Christus vs . die Pasga van die Jode

Hierdie derde probleem is waar die teologiese punt inkom. Ons het gesien wat dit beteken om te sê dat Paasfees op 'n historiese manier aan Pasga verwant is, maar wat beteken dit om te sê dat Paasfees op 'n "teologiese manier" aan Pasga verwant is ? Dit beteken dat die Pasga van die Jode 'n "voorsmakie en belofte" van die Pasga van Christus was. Die paaslam was 'n simbool van Jesus Christus. Maar nou dat Christus gekom het en Homself aangebied het as ons Pasga-Lam, is die simbol nie meer nodig nie.

Onthou jy Pascha, die Oosterse woord vir Paasfees? Pascha is die naam vir die pasga-lam. Soos die Antiochiaanse Ortodokse Christelike aartsbisdom van Noord-Amerika opmerk in "The Date of Easter", "is Christus ons Pascha, ons Pasga Lam wat vir ons geoffer is."

In die Latin Rite of the Catholic Church, tydens die stroop van die altare op Heilige Donderdag, sing ons die 'Pange Lingua Gloriosi', 'n lofsang wat saamgestel is deur St. Thomas Aquinas. Daarin verduidelik Aquinas, na aanleiding van Sint Paulus, hoe die Laaste Avondmaal die pasga-fees vir Christene word:

Op die aand van daardie laaste maaltyd,
sit saam met sy gekose orkes,
Hy, die Paschal-slagoffer wat eet,
eers die opdrag van die wet nakom;
dan as voedsel vir sy apostels
gee Homself met sy eie hand.
Woordgemaakte-vlees, die brood van die natuur
deur sy woord aan vlees draai hy;
wyn in Sy bloed verander Hy;
wat besef tog dat daar geen verandering is nie?
Wees net die hart in alle erns,
geloof haar les leer vinnig.

Die laaste twee strofe van die "Pange Lingua" staan ​​bekend as die "Tantum Ergo Sacramentum, " en die eerste van die twee strofes maak dit duidelik dat ons Christene glo dat daar net een ware pasga is, dié van Christus self:

Af in aanbidding val,
Voorwaar, ons heilig die gasheer;
Voorwaar, ou antieke vorms vertrek,
nuwer rites van genade heers;
geloof vir alle leemtes,
waar die swak sintuie misluk.

'N Ander algemene vertaling gee die derde en vierde reël dus:

Laat alle voormalige rites oorgee
aan die Nuwe Testament van die Here.

Wat is die 'voormalige rites' wat hier genoem word? Die Pasga van die Jode, wat die voltooiing gevind het in die ware Pasga, die Pasga van Christus.

Christus, ons paaslam

In sy huisgesin vir Paassondag in 2009, het pous Benedictus XVI die Christelike begrip van die teologiese verhouding tussen die Pasga van die Jode en die Paasfees bondig en mooi opgesom. Die meditasie van 1 Korintiërs 5: 7 ("Christus, ons Paschalam, is geoffer!"), Het die Heilige Vader gesê:

Die sentrale simbool van die verlossingsgeskiedenis - die Paschalam - word hier geïdentifiseer met Jesus, wat our Paschal-lam genoem word. Die Hebreeuse Pasga, ter herdenking van die bevryding van slawerny in Egipte, het voorsiening gemaak vir die rituele offer van 'n lam elke jaar, een vir elke gesin, soos voorgeskryf deur die Mosaïese wet. In sy passie en dood openbaar Jesus homself as die Lam van God wat aan die kruis verklaar is om die sonde van die wêreld weg te neem. Hy is doodgemaak op dieselfde tyd toe dit gebruiklik was om die lammers in die Tempel van Jerusalem op te offer. Die betekenis van sy opoffering het hy self tydens die Laaste Avondmaal verwag, deur homself - onder die tekens van brood en wyn - deur die ritueel van die Hebreeuse pasga te vervang. Ons kan dus waarlik sê dat Jesus die tradisie van die ou Pasga tot vervulling gebring het en dit in sy Pasga omskep het.

Dit moet nou duidelik wees dat die Raad van Nicaea se verbod op die viering van Paasfees "met die Jode" 'n diep teologiese betekenis het. Om die datum van Paasfees te bereken ten opsigte van die moderne Joodse viering van die Pasga, sou impliseer dat die voortdurende viering van die Pasga van die Jode, wat nog nooit eens 'n tipe en simbool van die Pasga van Christus was nie, vir ons moet beteken as Christene. Dit doen nie. Vir Christene het die Pasga van die Jode die voltooiing gevind in die Pasga van Christus, en soos "alle vroeëre rituele" moet dit "oorgee aan die Nuwe Testament van die Here."

Dit is dieselfde rede waarom Christene die sabbat op Sondag vier, eerder as om die Joodse sabbat (Saterdag) te behou. Die Joodse Sabbat was 'n tipe of simbool van die Christelike Sabbat - die dag toe Christus uit die dood opgestaan ​​het.

Waarom vier Oosterse en Westerse Christene Paasfees op verskillende datums?

Dus, as alle Christene Paasfees op dieselfde manier bereken, en geen Christene dit bereken met verwysing na die pasga-datum nie, waarom vier Westerse Christene en Oosterse Christene gewoonlik (hoewel nie altyd nie) Paasfees op verskillende datums?

Alhoewel daar geringe verskille tussen Oos en Wes bestaan ​​in hoe die datum van die pasma-maan bereken word, wat die berekening van die paasfees beïnvloed, is die belangrikste rede waarom ons Paasfees op verskillende datums vier, omdat die Ortodokse steeds die datum bereken. van die Paasfees volgens die ouer, astronomies onakkurate Juliaanse kalender, terwyl Westerse Christene dit bereken volgens die veel meer astronomies akkurate Gregoriaanse kalender. (Die Gregoriaanse kalender is die kalender wat ons almal - oos en wes - in die daaglikse lewe gebruik.)

Hier is hoe die Antiochiaanse Ortodokse Christelike aartsbisdom van Noord-Amerika dit in 'The Date of Easter' verduidelik:

Ongelukkig gebruik ons ​​die 19-jarige siklus sedert die vierde eeu om die datum van die opstanding te bereken sonder om te kyk wat die son en maan doen. In werklikheid is die Juliaanse kalender, afgesien van die ongekendheid van die 19-jarige siklus, een dag in elke 133 jaar. In 1582 word die Juliaanse kalender dus onder pous Gregorius van Rome hersien om hierdie fout tot die minimum te beperk. Sy "Gregoriaanse" kalender is nou die standaard burgerkalender oor die hele wêreld, en dit is die rede waarom diegene wat die Juliaanse kalender volg dertien dae agter is. Dus val die eerste dag van die lente, 'n sleutelelement in die berekening van die datum van Pascha, op 3 April in plaas van 21 Maart.

Ons kan dieselfde effek sien van die gebruik van die Juliaanse kalender in die viering van Kersfees. Alle Christene, Oos en Wes is dit eens dat die fees van die geboorte op 25 Desember is. Tog vier sommige Ortodokse (hoewel nie almal nie) die Fees van die geboorte op 7 Januarie. Dit beteken nie dat daar 'n dispuut tussen Christene (of selfs net onder Ortodokse) oor die Kersfeesdatum: 25 Desember op die Juliaanse kalender stem tans ooreen met die 7de Januarie op die Gregoriaanse, en sommige Ortodokse gebruik steeds die Juliaanse kalender om die datum van Kersfees aan te dui.

Maar wag as daar tans 'n verskil van 13 dae tussen die Juliaanse kalender en die Gregoriaanse kalender is, sou dit nie beteken dat die Oosterse en Westerse vieringe van die Paasfees altyd 13 dae van mekaar moet wees nie? Nee. Onthou die formule vir die berekening van Paasfees:

Paasfees is die eerste Sondag wat volg op die volmaan van die pasch, wat die volmaan is wat op of na die lente-ewening val.

Daar is verskillende veranderlikes daar, insluitend die belangrikste: Paasfees moet altyd op 'n Sondag wees. Kombineer al hierdie veranderlikes, en die Ortodokse berekening van Paasfees kan soveel as 'n maand wissel van die Westerse berekening.

Hulpbronne en verdere lees

 • "The Date of Pascha, " deur aartsbiskop Peter van die Bisdom New York en New Jersey van die Ortodokse Kerk in Amerika
 • "Die datum van Pascha, " deur die Antiochiaanse Ortodokse Christelike aartsbisdom van Noord-Amerika
 • "Nee, Pascha hoef nie na Pasga te wees nie (en ander Ortodokse stedelike legendes), " deur Fr. Andrew Stephen Damick
 • "Paasdag - hoe werk dit uit?" deur eerw. Bosco Peters
 • "Dating Easter: Passover vs Easter Datums, " deur NS Gill.
 • "Datums van Paasfees, Rosh Hashanah en Pasga, " deur William H. Jefferys, Harlan J. Smith Eeufees professor in sterrekunde (Emeritus) aan die Universiteit van Texas in Austin
Daily Pagan Living

Daily Pagan Living

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat