https://religiousopinions.com
Slider Image

Geloof van die Getuies van Jehovah

Sommige van die duidelike oortuigings van Jehovah se Getuies onderskei hierdie godsdiens van ander Christelike denominasies, soos om die aantal mense wat hemel toe gaan na 144, 000 te beperk, die Drie-eenheidsleer te ontken en die tradisionele Latynse kruis te verwerp.

Geloof van die Getuies van Jehovah

 • Doop - Volgens die oortuiging van Jehovah se getuies is die doop deur algehele onderdompeling in water 'n simbool van die toewyding van die lewe aan God.
 • Bybel - Die Bybel is God se Woord en is 'n waarheid betroubaarder as tradisie. Jehovah se Getuies gebruik hul eie Bybel, die Nuwe Wêreld-vertaling van die Skrif.
 • Nagmaal - Jehovah se Getuies (ook bekend as die Watchtower Society) beskou die 'Aandmaal van die Here' as 'n gedenkteken vir die liefde van Jehovah en die verlossingsoffer van Christus.
 • Bydraes - geen versamelings word by dienste by Koninkryksale of Jehovah se Getuies-konvensies opgeneem nie. Boksies word naby die deur aangebring sodat mense kan gee as hulle wil. Alle gee is vrywillig.
 • Kruis - Volgens die getuies van Jehovah word die kruis 'n heidense simbool en moet nie vertoon of gebruik word tydens aanbidding nie. Getuies glo dat Jesus gesterf het op 'n Crux Simplex, of 'n enkele regop strafstok, nie aan 'n t-vormige kruis (Crux Immissa) soos ons dit vandag ken nie.
 • Gelykheid - Alle getuies is predikante. Daar is geen spesiale geestelikes nie. Die godsdiens diskrimineer nie op grond van ras nie; Getuies glo egter dat homoseksualiteit verkeerd is.
 • Evangelisasie - Evangelisasie, of hulle godsdiens aan ander dra, speel 'n groot rol in die geloof van Jehovah Getuie. Getuies is veral bekend daarvoor dat hulle van deur tot deur gaan, maar hulle publiseer en versprei ook elke jaar miljoene eksemplare gedrukte materiaal.
 • God - God se naam is Jehovah, en hy is die enigste 'ware God'.
 • Die hemel - Heaven is ’n ander-wêreldse koninkryk, die woning van Jehovah.
 • Hel - Hel is die 'gewone graf' van die mensdom, nie 'n plek van pyniging nie. Al die veroordeelde sal vernietig word. Annhilationism is die oortuiging dat alle ongelowiges na die dood vernietig sal word, n die begin van die ewige straf in die hel.
 • Heilige Gees - wanneer die Bybel in die Bybel genoem word, is die Heilige Gees 'n krag van Jehovah, en nie 'n aparte Persoon in die Godheid nie, volgens die leer van Getuie. Die godsdiens ontken die Drie-eenheidskonsep van drie persone in een God.
 • Jesus Christus - Jesus Christus is God se seun en is vir hom 'minderwaardig'. Jesus was die eerste van God se skeppings. Christus se dood was voldoende betaling vir sonde, en hy het opgestaan ​​as 'n onsterflike gees wese, nie as die Godmens nie.
 • Redding - Slegs 144, 000 mense sal hemel toe gaan, soos aangehaal in Openbaring 7:14. Die res van die geredde mensdom sal vir ewig op 'n herstelde aarde leef. Die oortuigings van Jehovah se Getuies sluit werke in soos om oor Jehovah te leer, 'n morele lewe te leef, om gereeld aan ander te getuig en gehoorsaam te wees aan God se gebooie as deel van die vereistes vir verlossing.
 • Drie-eenheid - Jehovah se Getuies se oortuigings verwerp die leer van die Drie-eenheid. Getuies beweer dat slegs Jehovah God is, dat Jesus deur Jehovah geskape is en vir hom minderwaardig is. Hulle leer verder dat die Heilige Gees 'n krag van Jehovah is.

Praktyke van Jehovah se Getuies

 • Sakramente - Die Watchtower Society erken twee sakramente: doop en nagmaal. Persone van ''n redelike ouderdom' om 'n verbintenis te maak, word gedoop deur volle onderdompeling in water. Daar word van hulle verwag om gereeld dienste by te woon en te evangeliseer. Nagmaal, of 'die maaltyd van die Here', word beoefen om Jehovah se liefde en Jesus se offerdood te herdenk.
 • Aanbidingsdiens - Getuies vergader Sondag in die Koninkryksaal vir 'n openbare vergadering, wat 'n Bybelgebaseerde lesing insluit. 'N Tweede vergadering, wat ongeveer 'n uur duur, bevat die bespreking van 'n artikel uit die tydskrif Watchtower. Vergaderings begin en eindig met gebed en kan sang insluit.
 • Leiers - Aangesien Getuies nie 'n georganiseerde geestelikes klas het nie, word vergaderings deur ouderlinge of opsieners gehou.
 • Klein groepies - Jehovah se Getuies se geloof word gedurende die week versterk met 'n klein groepie Bybelstudie in privaat huise.

Bronne:

Die amptelike webwerf van Jehovah's Getuies, ReligionFacts.com, en Religions of America, onder redaksie van Leo Rosten

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Biografie van Justin Martyr

Biografie van Justin Martyr