https://religiousopinions.com
Slider Image

Jesus seën klein kindertjies (Markus 10: 13-16)

13 En hulle het jong kindertjies na Hom gebring om aan hulle te raak; en sy dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf. 14 Maar toe Jesus dit sien, was hy baie ontevrede en sê vir hulle: Laat die klein kindertjies na my toe kom en hulle nie verbied nie; want so is die koninkryk van God. 15 Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie as 'n klein kindjie sal ontvang nie, sal nie daarin ingaan nie. 16 En hy neem hulle op in sy arms, slaan sy hande op hulle en seën hulle.

Matteus 19: 13-15; Lukas 18: 15-17

Jesus oor kinders en geloof

Die moderne beeld van Jesus laat hom gereeld met kinders sit, en hierdie spesifieke toneel, wat in Matteus sowel as Lukas herhaal word, is 'n primêre rede waarom. Baie Christene voel dat Jesus 'n spesiale verhouding met kinders het as gevolg van hul onskuld en hul bereidwilligheid om te vertrou.

Dit is moontlik dat Jesus se woorde bedoel is om sy volgelinge verder aan te moedig om ontvanklik te wees vir magteloosheid eerder as om mag te soek wat ooreenstem met vroeëre gedeeltes. Dit is egter nie hoe Christene dit gewoonlik geïnterpreteer het nie en ek sal my opmerkings beperk tot die tradisionele lees hiervan as om onskuldige en onbetwisbare geloof te prys.

Moet onbegrensde vertroue regtig aangemoedig word? In hierdie gedeelte bevorder Jesus nie net kinderlike geloof en vertroue in kinders nie, maar ook by volwassenes deur te verklaar dat niemand die koninkryk van God sal kan binnegaan nie, tensy hulle dit as kind ontvang dit iets wat die meeste teoloë gelees het om te beteken dat diegene wat die hemel wil binnekom die geloof en vertroue van ’n kind moet hê.

Een probleem is dat die meeste kinders van nature nuuskierig en skepties is. Dit is moontlik dat hulle op baie maniere geneig is om volwassenes te vertrou, maar hulle is ook geneig om voortdurend hwy te vra, dit is immers die beste manier om te leer. Moet sulke natuurlike skeptisisme regtig ontmoedig word ten gunste van blinde geloof?

Selfs 'n algemene vertroue by volwassenes is waarskynlik verkeerd geplaas. Ouers in die moderne samelewing moes leer om hul kinders te leer om wantrouig teenoor vreemdelinge te wees om nie met hulle te praat en nie saam met hulle te gaan nie. Selfs volwassenes wat deur kinders bekend is, kan hul gesag misbruik en die kinders wat in hul sorg toevertrou word, skade berokken, 'n situasie waarteen godsdiensleiers beslis nie immuun is nie.

Die rolle van geloof en vertroue

As geloof en vertroue nodig is om die hemel binne te gaan, terwyl twyfel en skeptisisme dit belemmer, kan dit betwis word dat die hemel nie 'n doel is wat daarna gestreef moet word nie. Skeptisisme en twyfel oplewer is 'n besliste skade vir beide kinders en volwassenes. Mense moet aangemoedig word om krities te dink, te twyfel aan wat hulle vertel word, en om eise met 'n skeptiese oog te ondersoek. Hulle moet nie aangesê word om die ondervraging te laat vaar of om op te hou met twyfel nie.

Enige godsdiens wat sy aanhangers nodig het om onskepties te wees, is nie 'n godsdiens wat baie hoog geag kan word nie. 'N Godsdiens wat mense positief en die moeite werd het om aan te bied, is 'n godsdiens wat kan twyfel en die uitdagings van skeptici aanpak. Vir 'n godsdiens om vrae te ontmoedig, is om te erken dat daar iets is om weg te steek.

Wat die blessing wat Jesus vir die kinders hier gee, moet dit waarskynlik nie eenvoudig op 'n letterlike manier gelees word nie. Die Ou Testament is 'n lang rekord van God wat die volk Israel vervloek en seën, met die blessing as ‘n manier om die Jode te help om‘ n welvarende, stabiele sosiale omgewing te ontwikkel. Hierdie toneel is waarskynlik bedoel as 'n verwysing na God se seëninge vir Israel, maar nou doen Jesus self die seën en slegs vir diegene wat aan sekere vereistes voldoen ten opsigte van oortuigings en gesindhede. Dit verskil baie van die vroeëre goddelike seëninge wat hoofsaaklik beywer is as lid van die Uitverkore Volk.

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie