https://religiousopinions.com
Slider Image

Planetêre magiese vierkante

In die Western Occult Tradition is elke planeet tradisioneel geassosieer met 'n reeks getalle en spesifieke organisasies van daardie getalle. Een so 'n metode vir numerologiese rangskikking is die towerkrag.

Magic Square of Saturn

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat verband hou met Saturnus is 3, 9, 15 en 45. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat drie syfers.
 • Die vierkant bevat altesaam nege getalle, wat wissel van 1 tot 9.
 • Elke ry, kolom en diagonaal is 15.
 • Al die syfers op die vierkant tel 45 op.

Goddelike name

Die goddelike name wat met Saturnus geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 3, 9 of 15. Die name van die intelligensie van Saturnus en die gees van Saturnus het 'n waarde van 45. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus en voeg dan die waarde van elke ingeslote letter op, want elke Hebreeuse letter kan 'n klank- en numeriese waarde voorstel.

Konstruksie van die seël

Die seël van Saturnus word gebou deur lyne te teken wat elke nommer binne die magiese vierkant kruis.

Magic Square van Jupiter

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat met Jupiter geassosieer word, is 4, 16, 34 en 136. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat vier syfers.
 • Die vierkant bevat altesaam 16 nommers, wat wissel van 1 tot 16.
 • Elke ry, kolom en diagonaal is 34.
 • Al die syfers op die vierkant tel 136 op.

Goddelike name

Die goddelike name wat met Jupiter geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 4 of 34. Die name van die intelligensie van Jupiter en die gees van Jupiter is 136. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus neer te skryf en dan die waarde van elk ingesluit op te tel letter, aangesien elke Hebreeuse letter sowel 'n klank as 'n numeriese waarde kan voorstel.

Bou van die plein

Die vierkant word gebou deur elke vierkant met nommers 1 tot 16 agtereenvolgens in te vul, links onder met 1 te begin en opwaarts na regs bo te werk met 16. Dan word spesifieke pare getalle omgekeer, dit wil sê, hulle verhandel ruimtes. Teenoorstaande punte van die diagonale is omgekeerd, net soos die binne-syfers op die diagonale, sodat die volgende pare omgekeer word: 1 en 16, 4 en 13, 7 en 10, en 11 en 6. Die oorblywende getalle word nie beweeg nie.

Konstruksie van die seël

Die seël van Jupiter word gekonstrueer deur lyne te teken wat elke nommer binne die magiese vierkant kruis.

Magic Square van Mars

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat verband hou met Mars is 5, 25, 65 en 325. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat vyf nommers.
 • Die vierkant bevat 25 getalle in totaal, wat wissel van 1 tot 25.
 • Elke ry, kolom en diagonaal is 65.
 • Al die getalle op die vierkant tel 325 op.

Goddelike name

Die goddelike name wat met Mars geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 5 of 65. Die name van die intelligensie van Mars en die gees van Mars het 'n waarde van 325. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus neer te skryf en dan die waarde op te tel van elke letter wat ingesluit is, aangesien elke Hebreeuse letter sowel 'n klank as 'n numeriese waarde kan voorstel.

Bou van die plein

Die vierkant word gekonstrueer deur die getalle agtereenvolgens in 'n vooraf gereëlde patroon te rangskik. Oor die algemeen beweeg nommering af na regs. Vandaar dat 2 af is en regs van 1. As die afwaartse en regterbeweging jou van die rand van die vierkant af sou neem, draai dit om. Aangesien 2 dus aan die onderrand is, is 3 steeds regs van 2, maar dit is aan die bokant van die vierkant in plaas van die onderkant.

As hierdie patroon opstaan ​​teen die getalle wat reeds geplaas is, skuif die patroon twee rye af. Dus is 4 aan die linkerkant, 5 is een onder en een aan die regterkant van 4, en as daardie beweging herhaal sou word, sou dit bots met die reeds geplaaste 1. In plaas daarvan verskyn 6 twee rye van onder af, en die patroon gaan voort.

Konstruksie van die seël

Die seël van Mars word gebou deur lyne te teken wat elke getal binne die magiese vierkant kruis.

Magic Square of the Sun (Sol)

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die syfers wat met die Son geassosieer word, is 6, 36, 111 en 666. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat vier syfers.
 • Die vierkant bevat altesaam 36 nommers, wat wissel van 1 tot 36.
 • Elke ry, kolom en diagonaal tel 111.
 • Al die syfers op die vierkant tel 666 op.

Goddelike name

Die goddelike name wat met die son geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 6 of 36. Die naam van die intelligensie van die son het 'n waarde van 111 en die gees van die son het 'n waarde van 666. Hierdie waardes word bereken deur die name uit te skryf in Hebreeus en tel dan die waarde van elke letter in wat saamgevoeg is, want elke Hebreeuse letter kan 'n klank- en numeriese waarde voorstel.

Bou van die plein

Die skepping van die vierkant van die son is slordig. Dit word gebou deur elke vierkant met nommers 1 tot 36 opeenvolgend in te vul, links onder met 1 te begin en opwaarts na regs bo te werk met 36. Getalle binne die bokse langs die hoofdiagonale van die vierkant word dan omgekeer, dit wil sê, skakel plekke. Byvoorbeeld, 1 en 36 verander plekke, net soos 31 en 6.

Sodra dit gedoen is, moet nog getalle pare omgekeer word om al die rye en kolomme te maak om 1111 by te voeg. Daar is geen skoon reël om te volg nie: dit blyk dat dit gedoen is deur beproewing en foute.

Konstruksie van die seël

Die seël van die son word gebou deur lyne te teken wat elke nommer binne die magiese vierkant kruis.

Magic Square van Venus

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat verband hou met Venus is 7, 49, 175 en 1225. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat sewe nommers.
 • Die vierkant bevat altesaam 49 nommers, wat wissel van 1 tot 49.
 • Elke ry, kolom en diagonaal tel 175 op.
 • Al die syfers op die vierkant tel 1225 op.

Goddelike name

Die naam van die intelligensie van Venus het 'n waarde as 49. Die naam van die gees van Venus het 'n waarde van 175, en die naam van die intelligensie van Venus het 'n waarde van 1225. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus en tel dan die waarde van elke ingeslote letter op, want elke Hebreeuse letter kan 'n klank- en 'n numeriese waarde voorstel.

Konstruksie van die seël

Die seël van Venus word gebou deur lyne te teken wat elke getal binne die magiese vierkant kruis.

Magic Square of Mercury

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat verband hou met Mercurius is 8, 64, 260 en 2080. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat agt nommers.
 • Die vierkant bevat 64 getalle in totaal, wat wissel van 1 tot 64.
 • Elke ry, kolom en diagonaal tel 260 op.
 • Al die syfers op die vierkant tel tot 2080.

Goddelike name

Die goddelike name wat met Mercurius geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 8 of 64. Die naam van die intelligensie van Mercurius het 'n waarde van 260, en die naam van die gees van Mercurius het 'n waarde van 2080. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus en tel dan die waarde van elke letter in wat saamgevoeg is, want elke Hebreeuse letter kan 'n klank- en numeriese waarde voorstel.

Konstruksie van die seël

Die seël van Mercurius is gebou deur lyne te trek wat elke nommer binne die magiese vierkant kruis.

Meer korrespondensies van Mercurius

Magic Square of The Moon

Catherine Beyer

Geassosieerde nommers

Die getalle wat met die Maan geassosieer word, is 9, 81, 369 en 3321. Dit is omdat:

 • Elke ry en kolom van die magiese vierkant bevat nege nommers.
 • Die vierkant bevat 81 getalle in totaal, wat wissel van 1 tot 81.
 • Elke ry, kolom en diagonaal is 369.
 • Al die getalle op die vierkant tel 3321 op.

Goddelike name

Die goddelike name wat met die maan geassosieer word, het almal numerologiese waardes van 9 of 81. Die naam van die gees van die maan het 'n waarde van 369. Die name van die intelligensie van die intelligensie van die maan en die gees van die geeste van die maan het 'n waarde van 3321. Hierdie waardes word bereken deur die name in Hebreeus neer te skryf en dan die waarde van elke letter in te voeg, want elke Hebreeuse letter kan 'n klank- en 'n numeriese waarde voorstel.

Konstruksie van die seël

Die seël van die Maan word gebou deur lyne te teken wat elke getal binne die magiese vierkant kruis.

Meer korrespondensies van die maan
Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge