https://religiousopinions.com
Slider Image

Die redes waarom Rooms-Katolieke elke Sondag in die massa is, begryp

Die Katolieke Kerk leer dat u 'n verpligting het om elke Sondag na die massa te gaan. Massa is 'n viering van die Eucharistie, of transformasie van die brood en wyn in die liggaam en bloed van Christus. Baie mense verstaan ​​nie waarom die kerk elke Sondag massa benodig nie. Die antwoord word gevind in die Tien Gebooie wat miljoene jare gelede aan Moses deurgegee is.

Die Sondag-verpligting

Die Tien Gebooie, wat volgens die wette en die morele kode deur God voorgeskryf is, sê vir gelowiges in die Derde Gebod: "Onthou om die sabbatdag heilig te hou."

Vir die Jode was die sabbat Saterdag; Christene het die sabbat egter op Sondag oorgedra, wat die dag was van Jesus Christus se opstanding uit die dood. Die Kerk sê dat u 'n verpligting het om die Derde Gebod na te kom deur Sondag te weerhou van onnodige werk en deur deel te neem aan die massa, u belangrikste vorm van aanbidding as Christene.

Die Kategismus van die Katolieke Kerk sê: "U moet op Sondae en heilige dae van verpligting en rus van diensbare arbeid die massa bywoon." Die verpligting is elke Sondag bindend. Dit is 'n heilige dag van verpligting, 'n dag waarop u moet groei in u geloof, en u moet daaraan aandag gee tot die mate waarin u dit kan doen.

Privaat aanbidding is nie genoeg nie

Van die vroegste dae van die kerk het Christene verstaan ​​dat dit nie 'n privaat saak is om 'n Christen te wees nie. U word geroep om saam Christene te wees. Terwyl u deur die week privaat aanbidding van God moet wees, is u primêre vorm van aanbidding publiek en gemeenskaplik, en daarom is die Sondagmassa so belangrik.

Kan u van die Sondagmassa verskoon word?

Die voorskrifte van die kerk is die vereistes van die kerk wat vir u noodsaaklik geag word om na die pyn van dodelike sonde te voldoen. Massa is een van die vereistes, maar daar is enkele situasies waar u van die massa verskoon kan word.

As u 'n verswakkende siekte het, kan u van die massa verskoon word, of as daar buitengewoon slegte weer is wat u poging om tot die kerk onveilig te maak, van u sal laat vaar. Die biskop van sommige bisdomme sal Sondag 'n bedeling aankondig as die reisomstandighede onveilig is. In sommige gevalle kan priesters die massa kanselleer om die gemeentelede teen skade te berokken.

As u op reis is en u nie 'n Katolieke kerk in die buurt kan vind nie of dit nie vir 'n goeie rede kan doen nie, kan u van die massa afgesien word. U moet dan met u priester gaan kyk of u rede geldig is en dat u nie gepleeg het nie. 'n sterflike sonde. Daar word van u verwag om in 'n toestand van genade te wees wanneer u u volgende massa bywoon en aan die Nagmaal gaan deelneem. As u rede nie deur die Kerk aanvaarbaar was nie, sal u priester ontbinding benodig.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie