https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n seën?

In die Bybel word 'n seën uitgebeeld as 'n teken van God se verhouding met 'n persoon of volk. As iemand of groep geseën word, is dit 'n teken van God se genade aan hulle en miskien selfs teenwoordigheid onder hulle. Om geseën te word, beteken dat iemand of mense deelneem aan God se planne vir die wêreld en die mensdom.

As 'n gebed

Alhoewel dit algemeen is om na te dink oor God wat mense seën, kom dit ook voor dat mense seëninge aan God bied. Dit is nie om God goed te wens nie, maar eerder as deel van gebede in lofprysing en aanbidding van God. Soos wat God mense seën, is dit ook daartoe by om mense weer met die goddelike te verbind.

As spraakwet

'N Seën kommunikeer inligting, byvoorbeeld oor 'n persoon se sosiale of godsdienstige status, maar meer belangrik, dit is 'n' spraakhandeling ', wat beteken dat hy 'n funksie verrig. As 'n predikant aan 'n paartjie sê: 'Ek spreek jou nou man en vrou uit', kommunikeer hy nie net iets nie, verander hy die sosiale status van die individue voor hom. Net so is 'n seën 'n daad wat vereis dat 'n gesaghebbende figuur die daad en aanvaarding van hierdie outoriteit vereis deur diegene wat dit hoor.

Seën en ritueel

'N Handeling van seën verbind teologie, liturgie en ritueel. Teologie is betrokke omdat 'n seën die bedoeling van God behels. Liturgie is betrokke omdat 'n seën plaasvind in die konteks van liturgiese voorlesings. Rituele is betrokke omdat belangrike rituele voorkom wanneer 'n "geseënde" volk hulself herinner aan hul verhouding met God, miskien deur gebeure rondom die seën weer in werking te stel.

Seëninge en Jesus

Van die bekendste woorde van Jesus is in die Bergrede, waar hy beskryf hoe en waarom verskillende groepe mense, die armes, 'geseënd' is. Dit was moeilik om die begrip van hierdie begrip te vertaal en te verstaan; moet dit byvoorbeeld weergegee word as 'gelukkig' of 'gelukkig'?

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie