https://religiousopinions.com
Slider Image

Wie was die Nephilim-reuse van die Bybel?

Nephilim was miskien reuse in die Bybel, of dit was miskien iets baie meer sinisties. Bybelkundiges bespreek nog steeds hul ware identiteit.

Die term kom eers in Genesis 6: 4 voor:

Die Nephilim was in die dae op die aarde en ook daarna toe die seuns van God na die dogters van mans gegaan het en daar kinders by hulle gehad het. Hulle was die helde van ou manne van bekende name . (NIV)

Wie was die Nephilim?

Twee dele van hierdie vers is in geskil. Eerstens, die woord Nephilim self, wat sommige Bybelkundiges vertaal as "reuse." Ander glo egter dat dit verband hou met die Hebreeuse woord 'nafaal', wat beteken 'om te val'.

Die tweede term, 'seuns van God', is selfs meer kontroversieel. Een kamp sê dat dit gevalle engele of duiwels beteken. 'N Ander persoon skryf dit toe aan regverdige mense wat met goddelose vroue gepaar het.

Reuse in die Bybel voor en na die sondvloed

Om dit uit te sorteer, is dit belangrik om te let op wanneer en hoe die woord Nephilim gebruik is. In Genesis 6: 4 kom die vermelding voor The Flood. 'N Ander vermelding van Nephilim kom in Numeri 13: 32-33 na die sondvloed voor:

En hulle het 'n slegte verslag onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: Die land wat ons verken het, verslind diegene wat daarin woon. Al die mense wat ons daar gesien het, is van groot grootte. Ons het die Nephilim daar gesien (die nasate van Anak kom van die Nephilim). Ons het soos sprinkane in ons eie oë gelyk, en ons het dieselfde na hulle gelyk. (NIV)

Moses het 12 spioene na Kanaän gestuur om die land te verken voordat hy binnegeval het. Net Josua en Kaleb het geglo dat Israel die land kan verower. Die ander tien spioene het nie op God vertrou om die Israeliete die oorwinning te gee nie.

Die mans wat die spioene gesien het, kon reuse gewees het, maar hulle kon nie deel van die menslike en deels demoniese wesens gewees het nie. Al die mense sou in die sondvloed gesterf het. Buitendien het die lafhartige spioene 'n verwronge verslag gelewer. Hulle het moontlik die woord Nephilim gebruik om bloot vrees aan te wakker.

Reuse het sekerlik ná die sondvloed in Kanaän bestaan. Die nageslag van Anak (Anakim, Anakites) is deur Josua uit Kanaän verdryf, maar sommige het na Gasa, Ashdod en Gath ontsnap. Eeue later verskyn 'n reus uit Gath om die Israelitiese leër te plaag. Sy naam was Goliat, 'n Filistyn van nege voet lank wat deur David vermoor is met 'n klip uit sy slinger. Nêrens beteken dit dat Goliat semi-goddelik was nie.

Debat oor die 'Seuns van God'

Die geheimsinnige term "seuns van God" in Genesis 6: 4 word deur sommige geleerdes geïnterpreteer as gevalle engele of demone; daar is egter geen konkrete bewyse in die teks om daardie siening te ondersteun nie.

Verder lyk dit vergesog dat God engele sou geskape het om dit moontlik te maak om met mense te pas en 'n baster spesie te produseer. Jesus Christus het hierdie onthullende opmerking oor engele gemaak:

'Want in die opstanding trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik gegee nie, maar is soos die engele van God in die hemel.' (Matteus 22:30)

Dit blyk dat die stelling van Christus impliseer dat engele (insluitende gevalle engele) glad nie voortplant nie.

'N Waarskynlike teorie vir die' seuns van God 'maak hulle die afstammelinge van Adam se derde seun, Seth. Die 'dogters van mans' kom vermoedelik uit die bose linie van Kain, Adam se eerste seun wat sy jonger broer Abel doodgemaak het.

Nog 'n teorie verbind konings en koninklikes in die antieke wêreld met die goddelike. Volgens die idee het die heersers ('seuns van God') 'n pragtige vrou wat hulle as vrouens gehad het, geneem om hul streke te bevorder. Sommige van hierdie vroue was miskien heidense tempel- of kultusprostitute, wat algemeen in die antieke vrugbare sekel was.

Reuse: eng maar nie bonatuurlik nie

As gevolg van gebrekkige voedsel en swak voeding was lang mans uiters skaars in antieke tye. By die beskrywing van Saul, Israel se eerste koning, was die profeet Samuel onder die indruk dat Saul ''n kop hoër as enige van die ander' was. (1 Samuel 9: 2 NLV)

Die woord 'reus' word nie in die Bybel gebruik nie, maar die Rephaim of die Refaïete in Ashteroth Karnaim en die Emiete in Shaveh Kiriathaim het almal 'n buitengewone lengte gehad. Verskeie heidense mites bevat gode wat met mense gepaar het. Bygeloof het veroorsaak dat soldate aanvaar dat reuse soos Goliat goddelike mag het.

Moderne medisyne het bewys dat gigantisme of akromegalie, 'n toestand wat tot oormatige groei lei, nie bonatuurlike oorsake behels nie, maar te wyte is aan abnormaliteite in die pituïtêre klier, wat die produksie van groeihormoon reguleer.

Onlangse deurbrake toon dat die toestand ook veroorsaak kan word deur 'n genetiese onreëlmatigheid, wat die hele stamme of groepe mense in die Bybelse tyd van buitengewone hoogte kan bereik.

Is die aard van die Nephilim van groot belang?

Een uiters verbeeldingryke, buite-Bybelse siening teoretiseer dat die Nephilim vreemdelinge van 'n ander planeet was. Maar geen ernstige Bybelstudent sou hierdie preternatuurlike teorie geloof gee nie .

Gelukkig is wetenskaplikes baie uiteenlopend oor die presiese aard van die Nephilim, en dit is nie noodsaaklik om 'n definitiewe standpunt in te neem nie. Die Bybel gee ons nie genoeg inligting om 'n oop saak te sluit nie, anders as om af te lei dat die identiteit van die Nephilim onbekend bly.

(Bronne: NIV Study Bible, Zondervan Publishing; Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, algemene redakteur; International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemene redakteur; The New Unger's Bible Dictionary, Merrill F. Unger; gotquestions.org, medicinenet com.)

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat