https://religiousopinions.com
Slider Image

10 maniere om voor te berei op persoonlike openbaring

Lede van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae leer self die waarheid deur persoonlike openbaring. Terwyl ons die waarheid soek, moet ons ons voorberei om persoonlike openbaring te ontvang.

Persoonlike voorbereiding is nodig as ons gereed en waardig is vir God se hulp. Ons kan ons voorberei deur geloof, Skrifstudie, gehoorsaamheid, opoffering en gebed.

01 van 10

Berei voor om te vra

Jasper James / Stone / Getty Images

Voorbereiding op persoonlike openbaring behels baie aspekte, maar die eerste stap is om jouself voor te berei om te vra. Ons word vertel:


Vra, en aan julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en dit sal vir julle oopgemaak word;
Want elkeen wat vra, ontvang; en wie soek, vind; en vir hom wat klop, sal dit oopgemaak word;

Besluit dat u sal reageer op enige openbaring wat u ontvang. Dit is nutteloos om God se wil te soek as u dit nie wil volg nie.

02 van 10

geloof

Wanneer ons na persoonlike openbaring soek, moet ons geloof in God en sy Seun, Jesus Christus, hê. Ons moet geloof hê dat God ons liefhet en ons gebede sal beantwoord:


As iemand van u wysheid kortkom, laat hom dan God vra, wat aan alle mense vrywillig gee en nie bang is nie; en dit sal aan hom gegee word.
Maar laat hy in die geloof vra, niks waai nie. Want hy wat waai, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en gewerp word.

Ons moet elke onse geloof wat ons het, verslaan. As ons dink dat ons nie genoeg het nie, moet ons dit bou.

03 van 10

Soek in die Skrif

Dit is belangrik om persoonlike openbaring te ontvang om voldoende tyd te neem om die woord van God te deursoek. Deur sy profete het God al baie woorde aan ons gegee. Dit is beskikbaar vir ons om deur te soek terwyl ons sy hulp soek:

... Daarom het ek vir julle gesê: vier die woorde van Christus; want kyk, die woorde van Christus sal julle alles vertel wat julle moet doen.

Dikwels gebruik God sy geskrewe woord om ons gebede te beantwoord. Terwyl ons kennis soek, moet ons nie net Sy woord lees nie but maar dit noukeurig bestudeer en dan nadink oor wat ons geleer het.

04 van 10

Dink

Na Christus se opstanding het Hy die mense op die Amerikaanse vasteland besoek, wat in die Boek van Mormon opgeteken is. Tydens sy besoek het Hy die mense geleer om hulself voor te berei deur tyd te neem om oor Sy woorde te dink:


Ek sien dat julle swak is, dat julle nie al my woorde wat ek deur die Vader beveel is om te verstaan, kan verstaan ​​nie.
Gaan daarom na julle huise en dink na oor die dinge wat Ek gesê het, en vra van die Vader in my Naam, dat julle dit kan verstaan ​​en voorberei vir die volgende dag, en ek sal weer na julle kom.
05 van 10

gehoorsaamheid

Daar is twee dele van gehoorsaamheid. Die eerste is om waardig te wees deur gehoorsaam te wees aan die gebooie van die hemelse Vader, in die hede. Die tweede is om bereid te wees om in die toekoms Sy opdragte te gehoorsaam.

Wanneer ons persoonlike openbaring soek, moet ons bereid wees om die wil van die hemelse Vader te aanvaar. Daar is geen punt om instruksies te vra wat ons nie sal volg nie. As ons nie van plan is om dit te gehoorsaam nie, sal ons waarskynlik minder antwoorde kry. Jeremia waarsku:


... Gehoorsaam my stem, en doen dit, volgens alles wat u beveel

As ons nie van plan is om dit te gehoorsaam nie, sal ons minder kans kry om 'n antwoord te kry. In Luke word vir ons gesê:


... [B] lessed is hulle wat die woord van God hoor, en keep it.

Terwyl ons die opdragte van die hemelse Vader gehoorsaam, insluitend die geloof in Christus en berou toon, sal ons waardig wees om sy gees te ontvang.

06 van 10

verbond

As ons voorberei om persoonlike openbaring te ontvang, kan ons 'n verbond met die Hemelse Vader sluit. Ons verbond kan wees om gehoorsaamheid aan 'n spesifieke gebod te belowe en dit dan te doen. James het geleer:


Maar wees daders van die woord, en nie net luisteraars nie, en bedrieg julself.
Maar wie die volmaakte wet van vryheid bekyk en daarin voortgaan, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, sal hy geseën word in sy daad.

Die hemelse Vader het ons vertel dat seëninge kom as gevolg van wat ons doen. Boetes kom as gevolg van wat ons nie doen nie:


Ek, die Here, is gebind as julle doen wat ek sê; maar as julle nie doen wat Ek sê nie, het julle geen belofte nie.

Die verbond met die Here beteken nie dat ons Hom sê wat hy moet doen nie. Dit wys bloot dat ons bereid is om sy gebooie te gehoorsaam deur dit te doen.

07 van 10

vinnig

Cultura RM Exclusive / Attia-Fotografie / Cultura Exclusive / Getty Images

Vas help ons om die tydelike opsy te sit en op die geestelike te fokus. Dit help ons ook om ons voor die Here te verootmoedig. Dit is nodig omdat ons persoonlike openbaring soek.

In die Bybel sien ons 'n voorbeeld hiervan toe Daniël die Here gesoek het deur gebed en vas:


En ek het my aangesig tot die Here God gerig, na seek by gebed en smekinge, met vas, en sak en as:

Alma uit die Boek van Mormon het ook persoonlike openbaring gesoek deur vas:


... Kyk, ek het baie dae gevas en gebid om hierdie dinge van myself te weet.
08 van 10

opoffering

Terwyl ons persoonlike openbaring soek, moet ons die Here offer. Dit is wat hy van ons vra:


En julle moet 'n gebroke hart en 'n verslae gees vir my as offer bring. En wie na my toe kom met 'n gebroke hart en 'n verslae gees, hom sal ek doop met vuur en met die Heilige Gees,

Opofferings en verbond om meer gehoorsaam te wees, is enkele maniere waarop ons onsself voor die Here kan verootmoedig.

Ons kan ook op ander maniere van onsself gee. Ons kan opofferings lewer deur 'n slegte gewoonte in 'n goeie gewoonte te verander of iets regverdigs te doen wat ons nie gedoen het nie.

09 van 10

Kerk- en tempelbywoning

Deur kerk toe te gaan en die tempel te besoek, sal dit ons help om meer in ooreenstemming met die gees van die hemelse Vader te wees as ons persoonlike openbaring soek. Hierdie belangrike stap wys nie net ons gehoorsaamheid nie, maar seën ons met bykomende begrip en leiding:


Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde.

Moroni verseker ons dat lede in Book of Mormon gereeld bymekaargekom het:


En die kerk het gereeld bymekaargekom om te vas en te bid en met mekaar te praat oor die welstand van hulle siele.
10 van 10

Bid in gebed

Ons kan ook God vra om hulp om onsself voor te berei op persoonlike openbaring. As ons voorbereid is, moet ons dan God se hulp soek deur dit te vra, en ons sal dit ontvang. Dit word eksplisiet in Jeremia geleer:


Dan sal julle my aanroep, en julle sal na my toe gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister.
En julle sal seek me vind en my vind, as julle my met u hele hart sal soek.

Nephi uit die Boek van Mormon het ook hierdie beginsel geleer:


Ja, ek weet dat God vryelik sal gee aan die wat dit vra. En my God sal my gee as ek nie verkeerd vra nie; daarom sal ek my stem na u verhef; ja, ek roep na U, my God, die rots van my geregtigheid. Kyk, my stem sal vir ewig opklim na my, my rots en my ewige God. Amen.
Wat is volksgodsdiens?  Definisie en voorbeelde

Wat is volksgodsdiens? Definisie en voorbeelde

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam