https://religiousopinions.com
Slider Image

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

Dink jy ken Jesus redelik goed?

In hierdie sewe sake, sal u 'n paar vreemde werklikhede rakende Jesus ontdek wat op die Bybelbladsye versteek is. Kyk of daar nuus aan u is.

1. Jesus is vroeër gebore as wat ons gedink het

Ons huidige kalender, wat vermoedelik begin vanaf die geboorte van Jesus Christus (AD, anno domini, Latyn vir "in die jaar van ons Here"), is verkeerd. Ons weet van Romeinse geskiedkundiges dat koning Herodes omstreeks 4 vC dood is. Maar Jesus is gebore toe Herodes nog gelewe het. In werklikheid het Herodes twee mans en jonger kinders in Betlehem beveel om geslag te word, in 'n poging om die Messias dood te maak.

Alhoewel die datum bespreek word, het die sensus in Lukas 2: 2 waarskynlik ongeveer 6 vC plaasgevind. Met inagneming van hierdie en ander besonderhede, is Jesus tussen 6 en 4 vC gebore

2. Jesus het die Jode tydens die uittog beskerm

Die Drie-eenheid werk altyd saam. Toe die Jode van Farao ontsnap, wat in die boek Eksodus beskryf word, het Jesus hulle in die woestyn ondersteun. Hierdie waarheid is in 1 Korintiërs 10: 3-4 deur die apostel Paulus geopenbaar: "Hulle het almal dieselfde geestelike voedsel geëet en dieselfde geestelike drank gedrink; want hulle het gedrink van die geestelike rots wat hulle vergesel het, en daardie rots was Christus." (NIV)

Dit was nie die enigste keer dat Jesus 'n aktiewe rol in die Ou Testament geneem het nie. Verskeie ander verskynings, of teofanieë, word in die Bybel gedokumenteer.

3. Jesus was nie net 'n timmerman nie

Markus 6: 3 noem Jesus 'n 'timmerman', maar dit is waarskynlik dat hy oor 'n wye verskeidenheid konstruksievaardighede beskik, met die vermoë om in hout, klip en metaal te werk. Die Griekse woord vertaalde timmerman is 'tekton', 'n antieke term wat terugkeer na die digter Homer, ten minste 700 v.C.

Terwyl tekton oorspronklik in hout na 'n werker verwys het, het dit mettertyd uitgebrei om ander materiale in te sluit. Sommige Bybelkundiges merk op dat hout redelik skaars was in Jesus se tyd en dat die meeste huise van klip gemaak is. As vakleerling by sy stiefvader Joseph, het Jesus moontlik deur die hele Galilea gereis en sinagoges en ander strukture gebou.

4. Jesus het drie, moontlik vier tale gepraat

Ons weet uit die evangelies dat Jesus Aramees gepraat het, die alledaagse taal van antieke Israel, omdat sommige van sy Aramese woorde in die Skrif opgeteken is. As 'n toegewyde Jood het hy ook Hebreeus gepraat, wat gebruik is in die gebede in die tempel. Baie sinagoges gebruik egter die Septuagint, Hebreeuse Geskrifte wat in Grieks vertaal is.

Toe hy met heidene gesels, het Jesus moontlik in die Grieks, die handelstaal van die Midde-Ooste, gesels. Alhoewel ons nie seker weet nie, het hy moontlik 'n Romeinse hoofman oor honderd in Latyn gepraat (Matteus 8:13).

5. Jesus was waarskynlik nie knap nie

Daar bestaan ​​geen fisieke beskrywing van Jesus in die Bybel nie, maar die profeet Jesaja gee 'n belangrike leidraad oor hom: "Hy het geen skoonheid of majesteit gehad om ons na hom toe te lok nie, niks het aan sy voorkoms gelyk dat ons hom moet begeer nie." (Jesaja 53: 2b, NV)

Aangesien die Christendom deur Rome vervolg is, was die vroegste Christelike mosaïeke wat Jesus uitbeeld, uit ongeveer 350 nC. Skilderye wat Jesus met lang hare toon, was algemeen in die Middeleeue en Renaissance, maar Paulus het in 1 Korintiërs 11:14 gesê dat lang hare op mans "skandelik was" . "

Jesus het uitgestaan ​​as gevolg van wat hy gesê en gedoen het, nie vir die manier waarop hy gelyk het nie.

6. Jesus kan verbaas wees

By ten minste twee geleenthede het Jesus baie verbaas oor gebeure. Hy was 'verbaas' oor die gebrek aan geloof in hom in Nasaret, en kon geen wonderwerke daar doen nie. (Markus 6: 5-6) Die groot geloof van 'n Romeinse hoofman, 'n heiden, het hom ook verbaas, soos aangetoon in Lukas 7: 9.

Christene het al lank oor Filippense 2: 7 gestry. Die New American Standard Bible sê dat Christus homself 'leeggemaak' het, terwyl die latere versies van die ESV en die NIV sê dat Jesus 'niks van homself gemaak het nie'. Die kontroversie duur nog steeds oor wat hierdie leegmaak van goddelike mag of kenose beteken, maar ons kan seker wees dat Jesus in sy inkarnasie volkome God en 'n volkome mens was.

7. Jesus was nie 'n veganier nie

In die Ou Testament het God die Vader 'n stelsel van diereoffer opgestel as 'n belangrike deel van die aanbidding. In teenstelling met die reëls van die moderne veganiste wat nie op morele grondslag vleis eet nie, het God geen sulke beperkings op sy volgelinge geplaas nie. Hy het egter 'n lys gegee van onrein kos wat vermy moes word, soos varkvleis, konyn, waterdiertjies sonder vinne of skubbe, en sekere akkedisse en insekte.

As gehoorsame Jood sou Jesus die pasga-lam geëet het wat op daardie belangrike heilige dag bedien is. Die evangelies vertel ook dat Jesus vis geëet het. Dieetbeperkings is later vir Christene opgehef.

Bronne

  • Walvoord, John F., en Roy B. Zuck. Bybelkennis-kommentaar . CDWord-biblioteek, 1989.
  • Carson, DA, et al. Nuwe Bybelkommentaar: 21ste eeu-uitgawe . Inter-Varsity Press, 1998.
  • Unger, Merrill F., en RK Harrison. The New Unger’s Bible Dictionary . Moody Uitgewers, 2006.
Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge