https://religiousopinions.com
Slider Image

25 Bybelvers oor familie

Toe God mense geskep het, het hy ons ontwerp om in gesinne te woon. Die Bybel onthul dat gesinsverhoudinge vir God belangrik is. Die kerk, die universele liggaam van gelowiges, word die familie van God genoem. As ons die Gees van God ontvang met die verlossing, word ons in sy familie aangeneem. Hierdie versameling Bybelverse oor familie help u om op die verskillende verhoudingsaspekte van 'n goddelike familie-eenheid te konsentreer.

25 Belangrike Bybelverse oor familie

In die volgende skrifgedeelte het God die eerste gesin geskep deur die intreerede van Adam en Eva in te stel . Ons leer uit Genesis uit hierdie huwelik dat die huwelik God se idee was, ontwerp en gevestig deur die Skepper.

Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou vashou, en hulle sal een vlees word. (Genesis 2: 24, ESV)

Kinders, eer u vader en moeder

Die vyfde van die tien gebooie roep kinders aan om hul vader en moeder te eer deur hulle met respek en gehoorsaamheid te behandel. Dit is die eerste gebod wat met 'n belofte gepaard gaan. Hierdie boodskap word beklemtoon en dikwels in die Bybel herhaal, en dit is ook van toepassing op volwasse kinders:

'Eer jou vader en moeder. Dan sal jy 'n lang, vol lewe leef in die land wat die Here jou God jou gee.' (Eksodus 20: 12, NLT)
Die vrees van die Here is die begin van die kennis, maar dwase verag wysheid en tug. Luister, my seun, na die instruksies van u vader en verlaat die onderrig van u moeder nie . Hulle is 'n krans om u hoof te versier en 'n ketting om u nek te versier. (Spreuke 1: 7-9 NLV)
'N Wyse seun bring sy vader vreugde, maar 'n dwase man verag sy moeder. (Spreuke 15:20 NLV)
Kinders, gehoorsaam u ouers in die Here, want dit is reg. 'Eer jou vader en moeder' (dit is die eerste gebod wat met 'n belofte is) ... (Efesiërs 6: 1-2, ESV)
Kinders, luister altyd na u ouers, want dit behaag die Here. (Kolossense 3:20, NLV)

Inspirasie vir gesinsleiers

God roep sy volgelinge tot getroue diens, en Joshua het gedefinieër wat dit beteken dat niemand verkeerd sou gaan nie. Om God opreg te dien, beteken om hom van harte te aanbid, met onverdeelde toewyding. Joshua het die mense belowe dat hy met voorbeeld sou lei; Hy sou die Here getrou dien en sy gesin daartoe lei. Die volgende verse bied inspirasie aan alle leiers van gesinne:

"Maar as u weier om die Here te dien, kies dan vandag wie u gaan dien. Sou u die gode verkies wat u voorouers buite die Eufraat gedien het? Of is dit die gode van die Amoriete in wie se land u nou woon? Maar wat my betref? en my gesin, ons sal die Here dien. ' (Josua 24:15, NLT)
U vrou sal soos 'n vrugbare wingerdstok in u huis wees; jou kinders sal soos olyftakkies om jou tafel wees . Ja, dit sal die seën wees vir die man wat die Here vrees. (Psalm 128: 3-4, ESV)
Crispus, die leier van die sinagoge, en almal in sy huisgesin het in die Here geglo. Baie ander in die Korinte het ook gehoor Paul, gelowiges geword en is gedoop. (Handelinge 18: 8, NLT)
Dus moet 'n man wees wie se lewe bo die smaad is. Hy moet getrou wees aan sy vrou. Hy moet selfbeheersing uitoefen, verstandig leef en 'n goeie reputasie hê. Hy moet daarvan hou om gaste in sy huis te hê, en hy moet kan onderrig. Hy mag nie 'n swaar drinker wees of gewelddadig wees nie. Hy moet saggeaard wees, nie rusie hê nie en nie lief wees vir geld nie. Hy moet sy eie gesin goed bestuur en kinders hê wat hom respekteer en gehoorsaam. Want as 'n man nie sy eie huisgesin kan bestuur nie, hoe kan hy dan sorg vir die kerk van God? (1 Timoteus 3: 2-5, NLT)

Seëninge vir generasies

God se liefde en genade duur vir ewig vir diegene wat Hom vrees en sy bevele gehoorsaam. Sy goedheid sal deur die geslagte van 'n gesin vloei:

Maar van ewigheid tot ewigheid is die liefde van die HERE by diegene wat Hom vrees, en sy geregtigheid met hul kindskinders met diegene wat sy verbond hou en onthou om sy bevele te gehoorsaam. (Psalm 103: 17-18, NIV)
Die goddelose sterf en verdwyn, maar die familie van die godvrugtiges staan ​​vas. (Spreuke 12: 7, NLV)

'N Groot gesin is in die antieke Israel as 'n seën beskou. Hierdie gedeelte dra die idee oor dat kinders veiligheid en beskerming aan die gesin bied:

Kinders is 'n geskenk van die Here; dit is 'n beloning van hom. Kinders wat vir 'n jong man gebore is, is soos pyle in die hande van 'n vegter. Hoe vreugdevol is die man wie se pylkoker vol is! Hy sal nie beskaam word as hy sy beskuldigers by die stadspoorte konfronteer nie. (Psalm 127: 3-5, NLT)

Die Skrif stel voor dat op die ou end diegene wat probleme ondervind oor hul eie gesin of wat nie vir hul familielede sorg nie, slegs 'n skande sal erwe:

Elkeen wat sy familie verwoes, sal slegs wind erwe, en die dwaas sal 'n dienskneg vir die wyse wees. (Spreuke 11:29, NLV)
'N Gulsige man bring moeilikheid in sy gesin, maar hy wat omkopery haat, sal lewe. (Spreuke 15:27, NV)
Maar as iemand nie vir sy eie en veral die van sy huisgesinne sorg nie, het hy die geloof ontken en is hy slegter as 'n ongelowige. (1 Timoteus 5: 8, NASB)

'N Kroon vir haar man

’N Deugsame vrou ’ n vrou van sterkte en karakter is ’n kroon vir haar man. Hierdie kroon is 'n simbool van gesag, status of eer. Aan die ander kant sal 'n skande vrou niks anders doen as om haar man te verswak en te vernietig nie:

'N Vrou met 'n edele karakter is haar man se kroon, maar 'n skande vrou is soos verval in sy bene. (Spreuke 12: 4 NLV)

Hierdie verse beklemtoon die belangrikheid daarvan om kinders die regte manier van leef te leer:

Rig u kinders op die regte pad, en as hulle ouer is, sal hulle dit nie verlaat nie. (Spreuke 22: 6, NLV)
Vaders, moenie u kinders uitlok soos u dit behandel nie. Bring hulle eerder op met die dissipline en opdrag wat van die Here kom. (Efesiërs 6: 4, NLT)

Die familie van God

Gesinsverhoudinge is noodsaaklik omdat dit 'n patroon is vir die manier waarop ons leef en in die gesin van God leef. Toe ons God se Gees ontvang het by die verlossing, het God ons volle seuns en dogters gemaak deur ons formeel in sy geestelike gesin aan te neem. Ons het dieselfde regte gekry as kinders wat in die gesin gebore is. God het dit gedoen deur Jesus Christus:

Broeders, seuns van die familie van Abraham, en die onder julle wat God vrees, is aan ons die boodskap van hierdie verlossing gestuur . ”(Handelinge 13:26)
Want u het nie die gees van slawerny ontvang om in vrees terug te val nie, maar u het die Gees van aanneming as seuns ontvang, deur wie ons huil: "Abba! Vader!" (Romeine 8:15, ESV)
My hart is gevul met bitter smart en oneindige smart vir my volk, my Joodse broers en susters. Ek sou bereid wees om vir ewig vervloek te wees, afgesny van Christus! as dit hulle sou red. Hulle is die volk Israel wat gekies is om God se aangenome kinders te wees. God het sy heerlikheid aan hulle geopenbaar. Hy het verbonde met hulle gesluit en hulle sy wet gegee. Hy het hulle die voorreg gegee om hom te aanbid en sy wonderlike beloftes te ontvang. (Romeine 9: 2-4, NLT)
God het vooraf besluit om ons in sy eie familie aan te neem deur ons deur Jesus Christus na homself te bring. Dit was wat hy wou doen, en dit het hom baie plesier gebied. (Efesiërs 1: 5, NLT)
Nou is julle heidene nie meer vreemdelinge en vreemdelinge nie. Julle is burgers saam met al die heilige mense van God. Julle is lede van God se familie. (Efesiërs 2:19, NLT)
Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van wie elke gesin in die hemel en op die aarde vernoem word ... (Efesiërs 3: 14-15, ESV)
The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat