https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Petisie aan Mary (deur St. Alphonsus Liguori)

St. Alphonsus Liguori (1696-1787), een van die 35 Dokters van die kerk, het hierdie pragtige gebed geskryf aan die Heilige Maagd Maria, waarin ons eggo’s van sowel die Heilige Maria as die Heilige Koningin hoor. Net soos ons moeders die eerste was wat ons leer om Christus lief te hê, hou die Moeder van God haar Seun aan ons voor en stel ons dit aan Hom voor.

'N Petisie aan Mary (deur St. Alphonsus Liguori)

Allerheiligste Maagdelike Onbevlekte, my Moeder Maria, aan u wat die Moeder van my Heer is, die koningin van die heelal, die voorstander, die hoop, die toevlug van sondaars, ek wat die ellendigste van alle sondaars is, sal vandag gebruik maak . Ek vereer U, groot koningin, en ek dank U vir die baie genade wat U my gegee het tot vandag toe; veral omdat ek my verlos het uit die hel wat ek so dikwels deur my sondes verdien het. Ek is lief vir jou, liefste vrou; en vir die liefde wat ek jou dra, belowe ek om jou gewillig te dien tot in ewigheid en om te doen wat ek kan om jou ook deur ander lief te hê. Ek plaas al my hoop op redding in u; aanvaar my as u kneg en beskut my onder u mantel, U wat 'n Moeder van genade is. En omdat u so kragtig by God is, verlos my van alle versoekings, of verkry ten minste die krag om my tot die dood te oorkom. Van U smeek ek 'n ware liefde vir Jesus Christus. Deur u hoop ek om 'n heilige dood te sterf. My liewe Moeder, deur die liefde wat u aan die Almagtige God dra, bid ek my altyd, maar veral op die laaste oomblik van my lewe. Verlaat my dan nie, totdat jy my veilig in die hemel sal sien om jou daar te seën en te sing van u goedertierenheid tot in ewigheid nie. Dit is my hoop. Amen.
Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity