https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverse oor werk

Werk kan vervullend wees, maar dit kan ook die grootste frustrasie veroorsaak. Die Bybel help om die slegte tye in perspektief te plaas. Werk is eerbaar, sê die Skrif, maak nie saak watter beroep jy het nie. Eerlike moeite, wat in 'n vreugdevolle gees gedoen word, is soos 'n gebed tot God. Trek krag en aanmoediging uit hierdie Bybelverse vir werkende mense.

Bybelverse oor werk

Deuteronomium 15:10
Gee hulle mildelik en doen dit sonder 'n wrokende hart; daarom sal die HERE jou God jou seën in al jou werk en in alles waaraan jy jou hand gee. (NIV)

Deuteronomium 24:14
Moenie voordeel trek uit 'n gehuurde werker wat arm en behoeftig is nie, of die werker 'n mede-Israeliet is of 'n buitelander wat in een van u stede woon. (NIV)

Psalm 90:17
Mag die guns van die Here onse God op ons rus; vestig die werk van ons hande vir ons - ja, vestig die werk van ons hande. (NIV)

Psalm 128: 2
U sal die vrugte van u arbeid eet; seëninge en voorspoed word u toegewens. (NIV)

Spreuke 12:11
Diegene wat hul land bewerk, sal oorvloedige voedsel hê, maar diegene wat fantasieë agtervolg, het geen sin nie. (NIV)

Spreuke 14:23
Alle harde werk verdien wins, maar blote praat lei net tot armoede. (NIV)

Spreuke 18: 9
Een wat slap is in sy werk, is broer vir een wat vernietig. (NIV)

Prediker 3:22
Ek het dus gesien dat daar niks beter vir iemand is as om van hul werk te geniet nie, want dit is baie. Want wie kan hulle bring om te sien wat ná hulle sal gebeur? (NIV)

Prediker 4: 9
Twee is beter as een, omdat hulle 'n goeie opbrengs vir hul arbeid het: (NIV)

Prediker 9:10
Wat u hand ook al vind om te doen, doen dit met u hele krag, want in die dode waar u gaan, is daar geen werk, beplanning of kennis of wysheid nie. (NIV)

Jesaja 64: 8
Tog is U, HERE, ons Vader. Ons is die klei, jy is die pottebakker; ons is almal die werk van u hand. (NIV)

Lukas 10:40
Maar Martha het al die voorbereidings wat getref moes word, afgelei. Sy het na hom toe gekom en gevra: 'Here, gee u nie om dat my suster my alleen gelos het om die werk te doen nie? Sê vir haar om my te help!' (NIV)

Johannes 5:17
Ter verdediging sê Jesus vir hulle: "My Vader werk altyd tot vandag toe, en ek werk ook." (NIV)

Johannes 6:27
Moenie werk vir voedsel wat bederf nie, maar vir voedsel wat voortduur tot die ewige lewe wat die Seun van die mens jou sal gee. Want op Hom het God die Vader sy seël van goedkeuring geplaas. (NIV)

Handelinge 20:35
In alles wat ek gedoen het, het ek jou gewys dat ons deur hierdie soort harde werk die swakke mense moet help, met die woorde wat die Here Jesus self gesê het: 'Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang.' (NIV)

1 Korintiërs 4:12
Ons werk hard met ons eie hande. As ons vervloek is, seën ons; as ons vervolg word, verduur ons dit; (NIV)

1 Korintiërs 15:58
Daarom, my liewe broers en susters, staan ​​vas. Laat niks jou beweeg nie. Gee uself altyd ten volle aan die werk van die Here, omdat u weet dat u arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. (NIV)

Kolossense 3:23
Wat u ook al doen, werk dit met u hele hart, soos om vir die Here te werk, nie vir menslike meesters nie, (NIV)

1 Tessalonisense 4:11
... en om dit jou ambisie te maak om 'n rustige lewe te lei: jy moet let op jou eie onderneming en met jou hande werk, net soos ons jou al gesê het, (NIV)

2 Tessalonisense 3:10
Want selfs toe ons by u was, het ons u hierdie reël gegee: "Die een wat nie wil werk nie, mag nie eet nie." (NIV)

Hebreërs 6:10
God is nie onregverdig nie; hy sal nie u werk en die liefde wat u hom getoon het, vergeet nie, omdat u sy mense gehelp het om hulle te help. (NIV)

1 Timoteus 4:10
Daarom arbei ons en streef ons, omdat ons hoop het op die lewende God, wat die Verlosser van alle mense is, en veral van die wat glo. (NIV)

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon