https://religiousopinions.com
Slider Image

Boek van Esra

Boek van Esra:

Die boek Esra vertel Israel se laaste ballingskapjare in Babilon, insluitend verhale van twee terugkerende groepe, nadat hulle na 70 jaar in ballingskap na hul vaderland herstel is. Israel se stryd om vreemde invloede te weerstaan ​​en om die tempel te herbou, word in die boek belig.

Die boek Esra is deel van die historiese boeke van die Bybel. Dit is nou gekoppel aan 2 Kronieke en Nehemia. Ezra en Nehemiah is oorspronklik beskou as een boek deur antieke Joodse en vroeë Christelike skrifgeleerdes.

Die eerste groep terugkerende Jode is gelei deur Seshbazzar en Serubbabel onder die bevel van Kores, die koning van Persië, om die tempel in Jerusalem te herbou. Sommige geleerdes glo dat Sheshbazzar en Zerubbabel dieselfde was, maar dit is waarskynliker dat Zerubbabel die aktiewe leier was, terwyl Sheshbazzar meer as 'n figuur was.

Hierdie aanvanklike groep het ongeveer 50.000 getel. Toe hulle die tempel herbou, het hewige teenkanting ontstaan. Uiteindelik is die gebou voltooi, maar eers na 'n twintig jaar lange stryd, waar die werk vir etlike jare tot stilstand gekom het.

Die tweede groep terugkerende Jode is ongeveer 60 jaar later deur Artaxerxes I onder leiding van Esra gestuur. Toe Esra met nog 2 000 man en hul gesinne in Jerusalem terugkom, het hy ontdek dat God se volk hul geloof in gedrang gebring het deur met heidense bure te trou. Hierdie praktyk was verbode omdat dit die suiwer, verbondsverhouding wat hulle met God gedeel het, besmet het en die toekoms van die nasie in gevaar gestel het.

Dieper belas en nederig val Esra op sy knieë en huil en bid vir die volk (Esra 9: 3-15). Sy gebed het die Israeliete tot trane gebring en hulle het hul sondes voor God bely. Toe het Esra die mense gelei om hul verbond met God te hernu en van heidene te skei.

Skrywer van die boek Esra:

Hebreeuse tradisie krediteer Ezra as skrywer van die boek. Relatief onbekend was Esra 'n priester in die linie van Aaron, 'n bekwame skrywer en 'n groot leier wat waardig was om onder die helde van die Bybel te staan.

Datum geskryf:

Alhoewel die werklike datum bespreek en moeilik is om vas te stel, aangesien die gebeure in die boek ongeveer 'n eeu (538-450 vC) was, meen die meeste geleerdes dat Ezra ongeveer 450-400 vC geskryf is.

Geskryf aan:

Die Israeliete in Jerusalem het teruggekeer uit ballingskap en na alle toekomstige lesers van die Skrif.

Landskap van die boek Esra:

Esra is in Babilonië en Jerusalem geleë.

Temas in die boek Esra:

God se Woord en aanbidding - Esra was gewy aan God se Woord. As skrywer het hy kennis en wysheid opgedoen deur 'n intense studie van die Skrif. Gehoorsaamheid aan die opdragte van God het die leidende krag van Esra se lewe geword en hy het die patroon vir die res van God se volk bepaal deur sy geestelike ywer en toewyding aan gebed en vas.

Opposisie en geloof - Die terugkerende ballinge is ontmoedig toe hulle teen die bouprojek gekant was. Hulle was bang vir aanvalle van omliggende vyande wat wou keer dat Israel weer sterk word. Uiteindelik het ontmoediging die beste daarvan gekry, en die werk is vir 'n tydjie laat vaar.

Deur die profete Haggai en Sagaria het God die mense aangemoedig met sy Woord. Hulle geloof en entoesiasme is weer ingestel en die tempelwerk is hervat. Dit is daarna in net vier jaar voltooi.

Ons kan teenstand van ongelowiges en geestelike kragte verwag as ons die Here se werk doen. As ons vooraf voorberei, is ons beter toegerus om teenkanting te bied. Deur geloof sal ons nie toelaat dat padblokkades ons vordering stop nie.

Die boek Esra bied 'n groot herinnering aan dat ontmoediging en vrees twee van die grootste struikelblokke is om God se plan vir ons lewens uit te voer.

Herstel en rededikasie - Toe Esra die ongehoorsaamheid van God se mense sien, het dit hom diep ontroer. God het Esra as voorbeeld gebruik om die volk weer na God te herstel, fisies deur hulle na hul vaderland terug te gee, en geestelik deur berou oor sonde.

Selfs vandag is God besig om lewens te herstel wat lank deur sonde gevange gehou is. God wil hê dat sy volgelinge rein en heilig moet leef, afgesien van die sondige wêreld. Sy barmhartigheid en medelye strek tot almal wat hom bekeer en na hom terugkeer.

God se soewereiniteit - God het die harte van buitelandse konings aangespoor om Israel se herstel te bewerkstellig en sy planne na te kom. Esra illustreer pragtig hoe God soewerein is oor hierdie wêreld en sy leiers. Hy sal sy doel in die lewe van sy mense bereik.

Sleutelkarakters in die boek Esra:

Koning Kores, Serubbábel, Haggai, Sagaría, Daríus, Artaxerxes I en Esra.

Sleutelverse:

Esra 6:16
En die volk Israel, die priesters en die Leviete en die res van die ballinge wat teruggekeer het, het die toewyding van hierdie huis van God met vreugde gevier. (ESV)

Esra 10: 1-3
Terwyl Esra gebid en belydenis afgelê het, ween en homself voor die huis van God neergooi, het 'n baie groot menigte mans, vroue en kinders uit Israel na Hom vergader, want die volk het bitterlik gehuil. En Shecaniah ... het Esra aangespreek: 'Ons het die geloof met onse God verbreek en met vreemde vroue uit die volke van die land getrou, maar selfs al is daar tog hoop vir Israel ten spyte hiervan. Laat ons daarom 'n verbond sluit met onse God om al hierdie vrouens en hulle kinders te verwyder volgens die raad van my heer en van diegene wat bewe op die bevel van onse God, en laat dit geskied volgens die wet. " (ESV)

Oorsig van die boek Esra:

  • Kores laat toe dat die eerste groep ballinge onder leiding van Serubbabel na hul land terugkeer en die tempel herbou - Esra 1-2.
  • Die tempel herbou - Esra 3.
  • Opposisie teen die herbou - Esra 4.
  • Hernuwing van die tempel - Esra 5-6.
  • Die terugkeer van ballinge gelei deur Esra - Esra 7-8.
  • Ezra en die mense hanteer die probleem van gemengde huwelike - Esra 9-10.
  • Ou-Testamentiese Bybelboeke (Indeks)
  • Bybelboeke in die Nuwe Testament (indeks)
Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity