https://religiousopinions.com
Slider Image

Genesisboek

Genesisboek:

Die boek Genesis vertel die skepping van die wêreld en die heelal en die aarde. Dit openbaar die plan in God se hart om 'n volk van sy eie te hê wat afgesonder is om hom te aanbid.

Skrywer van die boek Genesis:

Moses word as skrywer gekrediteer.

Datum geskryf:

1450-1410 v.C.

Geskryf aan:

Die volk Israel.

Landskap van die boek Genesis:

Genesis is in die Midde-Ooste gebied. Plekke in Genesis sluit die tuin van Eden, die berge van Ararat, Babel, Ur, Haran, Sigem, Hebron, Berseba, Bethel en Egipte in.

Temas in die boek Genesis:

Genesis is die boek van die begin. Die woord genesis beteken 'oorsprong' of 'begin'. Genesis plaas die verhoog vir die res van die Bybel en vertel ons hoe God die plan vir sy skepping is. Genesis openbaar die aard van God as Skepper en Verlosser; die waarde van 'n menslike lewe (geskape na God se beeld en vir sy doel); die vreeslike gevolge van ongehoorsaamheid en sonde (om die mens van God te skei); en die wonderlike belofte van verlossing en vergifnis deur die komende Messias.

Sleutelkarakters in die boek Genesis:

Adam en Eva, Noag, Abraham en Sara, Isak en Rebekka, Jakob, Josef.

Sleutelverse:

Genesis 1:27
En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het hy hulle geskape. (NIV)

Genesis 2:18, 20b-24
Die HERE God het gesê: "Dit is nie goed vir die man om alleen te wees nie. Ek sal 'n helper geskik maak vir hom." ... Maar vir Adam is geen geskikte helper gevind nie. Toe het die HERE God die man in 'n diepe slaap laat val; en terwyl hy slaap, neem hy een van die ribbes van die man en maak die plek met vlees toe. Toe het die HERE God 'n vrou gemaak van die rib wat hy uit die man geneem het, en hy het haar na die man gebring.

Die man het gesê:
'Dit is nou been van my bene
en vlees van my vlees;
sy sal 'vrou' genoem word.
want sy is uit 'n man verwyder. '

Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en met sy vrou verenig wees, en hulle sal een vlees word. (NIV)

Genesis 12: 2-3
'Ek sal jou tot 'n groot nasie maak
en ek sal jou seën;
Ek sal u naam groot maak,
en jy sal 'n seën wees.

Ek sal diegene seën wat jou seën,
en elkeen wat jou vloek, sal vloek;
en alle mense op aarde
sal deur u geseën word. " (NIV)

Oorsig van die boek Genesis:

  • Skepping - Genesis 1: 1-2: 3
  • Die verhaal van Adam en Eva - Genesis 2: 4-5: 32
  • Noah's Story - Genesis 6: 1-11: 32
  • Die verhaal van Abraham - Genesis 12: 1-25: 18
  • Die verhaal van Isak - Genesis 25: 19-28: 9
  • Jakob se verhaal - Genesis 28: 10-36: 43
  • Josef se verhaal - Genesis 37: 1-50: 26
  • Ou-Testamentiese Bybelboeke (Indeks)
  • Bybelboeke in die Nuwe Testament (indeks)
Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed