https://religiousopinions.com
Slider Image

Book of Mormon Quiz: Hard

1. Benewens Ether, wie was die laaste twee oorlewendes van die Jareditiese Nasie?

 • A. Coriantumr en Shiz
 • B. Coriantumr en Zoram
 • C. Shiz en Korihor
 • D. Zoram en Korihor

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is A.

2. Wat is 'n rameumptoom?

 • A. 'n Heilige erf
 • B. 'n Plek om hoog bo ander te staan
 • C. Waar die Zoramiete herhaaldelik gebid het
 • D. Al die bogenoemde

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is D.

3. Wie het 'n teken van Alma die Jongere geëis?

 • A. Ammon
 • B. Helaman
 • C. Korihor
 • D. Zerahemnah

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is C.

4. Wie slaan die kop van wie af?

 • A. Shiz slaan Coriantumr se kop af
 • B. Coriantumr slaan die kop van Shiz af
 • C. Shiz het Coriantumr ook nie aan die kop gehaal nie
 • D. Ook nie, Coriantumr het Shiz aan kopvel gedra nie

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is B.

5. Wat is 'n shiblon?

 • A. 'n Lamanitiese perd
 • B. 'n Nephitiese korrel
 • C. 'n Nephite-meting
 • D. 'n Lamanitiese lap

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is C.

6. Wat is die langste hoofstuk in die Boek van Mormon? (Aantal verse)

 • A. Jacob 5
 • B. 2 Nephi 31
 • C. Alma 63
 • D. Mormon 8

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is A.

7. Waar of onwaar: die naam van die boek Mormon, Lehi, word ook in die Bybel gevind.

 • True
 • onwaar

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is waar.

8. Watter twee mense was deel van die 8 getuies van die Boek van Mormon?

 • A. Samuel H. Smith en Alvin Smith
 • B. John Whitmer en Joseph Whitmer
 • C. Oliver Cowdery en Joseph Smith, sen.
 • D. Hiram Page en Hyrum Smith

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is D.

9. Uit watter boek is die 116 bladsye van die verlore manuskrip vertaal?

 • A. Boek van Omni
 • B. Boek van Lehi
 • C. Boek van die eerste Nephi
 • D. Boek van Moroni

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is B.

10. Waar of onwaar: die swaard van Laban rus tans op die goue plate, ongeslyd, in die Hill Cumorah.

 • True
 • onwaar

Korrek verkeerd

Die regte antwoord is waar.

Book of Mormon Quiz: Hard

U het:% korrek. Tyd om te studeer

Ek het tyd gekry om te studeer. Book of Mormon Quiz: Hard Dave en Les Jacobs / Getty Images

Dit lyk asof u nogal 'n bietjie moet studeer voordat u as 'n geleerde van die Mormoonse boek beskou word. Maar moenie bekommerd wees nie: ons LDS-skrifstudietegnieke kan u help om vinniger daar te kom.

Deel u resultate

 • Deel
 • Flipboard
 • e-pos

Book of Mormon Quiz: Hard

U het:% korrek. Raak nader

Ek het al hoe nader geword. Book of Mormon Quiz: Hard Caiaimage / Sam Edwards

Nie te sleg nie! U is goed op pad om 'n Book of Mormon-geleerde te word. Verbind u daarmee om elke dag die Skrif te bestudeer, en u sal goed op pad wees.

Deel u resultate

 • Deel
 • Flipboard
 • e-pos

Book of Mormon Quiz: Hard

U het:% korrek. Book of Mormon Scholar

Ek het Book of Mormon Scholar gekry. Book of Mormon Quiz: Hard Andrew Rich / Getty Images

Baie indrukwekkend! U ken die Boek van Mormon soos die agterkant van u hand. Maar dit beteken nie dat jy daar moet stop nie. Daag jouself uit om nooit op te hou leer nie.

Deel u resultate

 • Deel
 • Flipboard
 • e-pos
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat