https://religiousopinions.com
Slider Image

Christelike gebede tot die Heilige Gees vir 'n guns

Vir Christene is die meeste gebede gerig op God die Vader of na sy Seun, Jesus Christus, die tweede persoon van die Christelike Drie-eenheid. Maar in Christelike geskrifte het Christus ook aan sy volgelinge gesê dat hy sy gees sal stuur om ons te begelei wanneer hulle hulp nodig het, en daarom kan Christelike gebede ook gerig word aan die Heilige Gees, die derde entiteit van die Heilige Drie-eenheid.

Baie sulke gebede bestaan ​​uit versoeke vir algemene leiding en vertroosting, maar dit is ook gereeld dat Christene bid vir baie spesifieke ingryping - vir 'gunste'. Gebede tot die Heilige Gees vir algehele geestelike groei is veral gepas, maar toegewyde Christene kan en bid soms vir meer spesifieke hulp - byvoorbeeld om 'n gunstige uitkoms in sakeondernemings of in atletiekprestasies te vra.

'N Gebed wat geskik is vir 'n Novena

Aangesien dit 'n guns vra, is hierdie gebed geskik om as novena te bid - 'n reeks van nege gebede wat oor 'n paar dae gebid is.

O Heilige Gees, U is die derde persoon van die salige Drie-eenheid. U is die Gees van waarheid, liefde en heiligheid, voortvloeiend van die Vader en die Seun en in alles gelyk aan hulle. Ek aanbid U en hou U met my hele hart. Leer my om God te ken en te soek deur wie en deur wie ek geskape is. Vul my hart met 'n heilige vrees en 'n groot liefde vir Hom. Gee my deelname en geduld, en laat my nie in sonde verval nie.
Verhoog geloof, hoop en liefdadigheid in my en bring al die deugde in my lewendigheid in my voort. Help my om te groei in die vier kardinale deugde, u sewe gawes en u twaalf vrugte.
Maak my 'n getroue volgeling van Jesus, 'n gehoorsame kind van die kerk en 'n hulp vir my naaste. Gee my die genade om die gebooie te onderhou en die sakramente waardig te ontvang. Verhoog my tot heiligheid in die toestand waarin U my geroep het, en lei my deur 'n gelukkige dood tot die ewige lewe. Deur Jesus Christus, ons Here.
Gee my ook, o Heilige Gees, Gewer van alle goeie geskenke, die besondere guns waarvoor ek vra [meld u versoek hier], of dit u eer en eer en my welstand is. Amen.
Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is heerlik. Soos dit in die begin was, is die wêreld sonder einde nou en sal dit ook wees. Amen.

Litany vir 'n guns

Die volgende teks is een wat ook gebruik kan word om 'n guns van die Heilige Gees te vra en as deel van 'n novena voorgehou word.

O Heilige Gees, goddelike konsole!
Ek aanbid U as my ware God.
Ek seën U deur myself te verenig met die lof
U ontvang van die engel en die heiliges.
Ek bied U my hele hart,
en ek bedank U van harte
vir al die voordele wat u toegeken het
en gee die wêreld onophoudelik.
U is die outeur van alle bonatuurlike geskenke
en wie die siel met geweldige gunste verryk het
van die salige Maagd Maria,
die moeder van God,
Ek smeek U om my te besoek deur u genade en u liefde,
en gun my die guns
Ek soek so baie in hierdie novena ...
[Gee u versoek hier]
O Heilige Gees,
gees van waarheid,
kom in ons harte:
werp die glans van u lig op al die nasies,
dat hulle een geloof kan wees en U welgevallig sal wees.
Amen.

Onderdanigheid aan God se wil

Hierdie gebed vra 'n guns van die Heilige Gees, maar erken dat dit die wil van God is of die guns verleen kan word.

Heilige Gees, U wat my alles laat sien en my die weg gewys het om my ideale te bereik, U wat my die goddelike gawe gegee het om die verkeerde dinge wat aan my gedoen is te vergewe en te vergeet en U wat in alle gevalle van my lewe by my is, Ek wil U vir alles bedank en weer bevestig dat ek nooit van U geskei wil wees nie, maak nie saak hoe groot die materiële begeerte mag wees nie. Ek wil by U en my geliefdes wees in U ewige heerlikheid. Met die oog daarop en onderdanig aan God se heilige wil, vra ek van U [meld u versoek hier]. Amen.

Gebed vir leiding deur die Heilige Gees

Baie swaarkry val op aanbidders aan, en soms is gebede tot die Heilige Gees bloot nodig vir leiding om probleme te ondervind.

Op my knieë voor die groot menigte hemelse getuies bied ek myself, siel en liggaam, aan U, die ewige Gees van God. Ek hou van die helderheid van u suiwerheid, die onverskrokkenheid van u geregtigheid en die krag van u liefde. U is die sterkte en lig van my siel. In U leef ek en beweeg en is ek. Ek wil U nooit bedroef hê deur ontrouheid aan die genade nie, en ek bid my hele hart om bewaar te word van die kleinste sonde teen U.
Bewaar my gedagtes en toewyding genadig dat ek altyd na u lig kan kyk en na u stem kan luister en u genadige inspirasies kan volg. Ek klou vas aan U en gee myself aan U en vra U deur u medelye om in my swakheid oor my te waak. As ek die deurboorde voete van Jesus vashou en na Sy vyf wonde kyk en op Sy kosbare bloed vertrou en sy oop en aan sy hart geteisterde hart aanbid, smeek ek U, Adorable Spirit, Helper van my swakheid, om my in u genade te hou dat ek nooit mag sondig teen U. Gee my genade, o Heilige Gees, Gees van die Vader en die Seun, om altyd en oral vir U te sê: Praat, Here, want u kneg hoor dit .
Amen.

Nog 'n gebed vir leiding

'N Ander gebed om inspirasie en leiding van die Heilige Gees te vra is soos volg en belowe om op Christus se weg te volg.

Heilige Gees van lig en liefde, U is die wesenlike liefde van die Vader en die Seun; hoor my gebed. Die beste van die kosbaarste geskenke, gee my 'n sterk en lewendige geloof wat my aan alle geopenbaarde waarhede laat aanvaar en my optrede in ooreenstemming daarmee vorm. Gee my 'n baie selfvertroue in alle goddelike beloftes wat my aanspoor om myself onvoorwaardelik aan U en U leiding te laat vaar. Laat my 'n liefde vir volmaakte welwillendheid binnedring en handel volgens God se minste begeertes. Laat my ook nie net my vriende, maar ook my vyande, liefhê in navolging van Jesus Christus wat deur U homself aan die kruis vir alle mense aangebied het. Heilige Gees, animeer, inspireer en lei my en help my om altyd 'n ware volgeling van U te wees. Amen.

Gebed vir die sewe gawes van die Heilige Gees

Hierdie gebed bevat 'n samehang met elk van die sewe geestelike gawes wat uit die boek Jesaja spruit: wysheid, intellek (begrip), raad, sterkte, wetenskap (kennis), vroomheid en vrees vir God.

Christus Jesus, voordat u na die hemel opgevaar het, het U belowe om die Heilige Gees na u apostels en dissipels te stuur. Sorg dat dieselfde Gees die werk van u genade en liefde in ons lewens kan volmaak.
Skenk ons ​​die Gees van vrees vir die Here, sodat ons vervul kan word met 'n liefdevolle eerbied vir U;
die Gees van vroomheid dat ons vrede en vervulling kan vind in diens van God terwyl ons ander dien;
die Gees van Sterkte dat ons ons kruis met U kan dra en met moed die struikelblokke wat ons verlossing belemmer, oorkom;
die Gees van Kennis dat ons U kan ken en onsself ken en groei in heiligheid;
die Gees van verstand om ons gedagtes te verlig met die lig van u waarheid;
die Gees van die Raad, dat ons die beste manier kan kies om U wil te doen deur eers die Koninkryk te soek;
Skenk ons ​​die Gees van wysheid, sodat ons kan streef na die dinge wat vir ewig kan duur.
Leer ons om U getroue dissipels te wees en animeer ons op elke manier met U Gees. Amen.

Die Saligsprekings

Sint Augustinus het die Saligsprekinge in die boek Matteus 5: 3-12 gesien as 'n oproep van die sewe gawes van die Heilige Gees.

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is hulle wat treur, want hulle sal getroos word.
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die land beërwe.
Salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Salig is hulle wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners