https://religiousopinions.com
Slider Image

Christelike huweliksgebede vir u huwelikseremonie

Baie Christelike paartjies is dit eens dat die huweliksgebed een van die onvergeetlikste oomblikke van hul huwelikseremonie was, omdat hulle voor familie en vriende gekniel het en hulself vir God en aan mekaar toegewy het.

U wil miskien as 'n paartjie 'n huweliksgebed hou, of u predikant of 'n spesiale gas vra om hierdie gebed te sê. Hier is drie voorbeelde van Christelike troue wat u moet oorweeg, insluitend in u huwelikseremonie.

'N Paartjie se huweliksgebed

Liewe Here Jesus,

Dankie vir hierdie pragtige dag. U het die begeerte van ons harte vervul om saam te wees in hierdie lewe.

Ons bid dat u seën altyd in ons huis sal rus; dat vreugde, vrede en tevredenheid in ons sal woon terwyl ons in eenheid saamleef, en dat almal wat ons huis binnekom, die krag van u liefde mag ervaar.

Vader, help ons om U te volg en te dien met 'n steeds groeiende toewyding as gevolg van ons vakbond. Lei ons tot groter liefde en opoffering namate ons in mekaar se behoeftes sorg, wetende dat u vir ons sal sorg. Mag ons altyd net so bewus wees van u teenwoordigheid as wat ons dit vandag op ons troudag ervaar. En mag ons toewyding in die huwelik 'n stralende weerspieëling wees van u liefde vir ons.

In die naam van Jesus, ons Verlosser, bid ons.

Amen.

Troudag gebed

(Aangepas uit Efesiërs 5)

Broers en sisters,

Leef 'n lewe gevul met liefde, na die voorbeeld van Christus. Hy het ons liefgehad en homself aangebied as 'n offer vir ons, 'n aangename geur vir God.

Man, wees lief vir jou vrou, net soos Christus die kerk liefgehad het. Hy het sy lewe vir haar prysgegee om haar heilig en rein te maak, gewas deur die reiniging van God se woord. Christus het dit gedoen om haar aan homself voor te stel as 'n glorieryke kerk sonder 'n vlek of rimpel of enige ander gebrek. In plaas daarvan sal sy heilig en sonder skuld wees.

Man, wees lief vir jou vrou soos jy van jou eie liggaam hou. Want 'n man wat sy vrou liefhet, toon eintlik liefde vir homself. Niemand haat sy eie liggaam nie, maar voed en sorg daarvoor, net soos Christus vir die kerk sorg.

Vrou, wees lief vir jou man en gee beheer aan hom oor die Here. Want u man is die hoof van u gesin, omdat Christus die kerkhoof is. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet u in alles aan u man toegee.

Op dieselfde manier wys u eerbied vir die Here, vrou, respek teenoor haar man.

Die huwelik is 'n groot raaisel, maar dit is 'n illustrasie van hoe Christus en die kerk een is.

Amen.

Huweliksgebed

Goddelike God, ons bedank u vir u liefdevolle liefde deur Jesus Christus te stuur om onder ons te kom, om uit 'n menslike moeder gebore te word, en om die weg van die kruis tot 'n lewenswyse te maak.

Ons bedank u ook vir die inwyding van die man en vrou in Jesus se Naam.

Deur die krag van u Heilige Gees, stort u oorvloed oor u man en hierdie vrou uit.

Verdedig hulle teen elke vyand.

Lei hulle in alle vrede.

Laat hulle liefde vir mekaar 'n seël op hul hart wees, 'n mantel om hul skouers en 'n kroon op hul voorhoofde.

Seën hulle in hul werk en in hul kameraadskap; in hul slaap en wakker; in hul vreugdes en in hul smarte; in hul lewe en in hul dood.

Uiteindelik, in u barmhartigheid, bring hulle na daardie tafel waar u heiliges vir ewig in u hemelse huis fees hou; deur Jesus Christus, onse Here, wat saam met u en die Heilige Gees leef en regeer, een God, tot in alle ewigheid.

Amen.

- Book of Common Prayer (1979)

Troue vir die huwelik

Hand aan hand kom ons voor u aangesig, o Heer.

Hand aan hand stap ons uit in die geloof.

Ons, wat hier bymekaar is, vra dat u hierdie paartjie in u hande sal neem. Help hulle, Here, om vas te hou by die verbintenisse wat hulle pas gemaak het.

Begelei hulle, o God, wanneer hulle 'n gesin word, aangesien hulle deur die jare verander. Mag hulle buigsaam wees as hulle getrou is.

En Here, help ons almal om u hande te wees as dit nodig is. Versterk al ons verbintenisse deur Jesus Christus, ons Here.

Amen.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke