https://religiousopinions.com
Slider Image

Geloof, hoop en liefde: die drie teologiese deugde

Soos die meeste godsdienste, tel Christelike Katolieke praktyke en gebruike verskillende stelle waardes, reëls en konsepte op. Hieronder tel die Tien Gebooie, die agt saligsprekinge, die twaalf vrugte van die Heilige Gees, die sewe sakramente, die sewe geskenke van die Heilige Gees en die sewe dodelike sondes.

Tipes deugde

Katolisisme tel ook tradisioneel twee stelle deugde op: die kardinale deugde, en die teologiese deugde. Die kardinale deugde word as vier deugde beskou sorg, geregtigheid, sterkte en gemoedsvermoë kan deur enigiemand beoefen word en wat die basis vorm van naturaln natuurlike moraliteit wat die beskaafde samelewing regeer. Daar word gedink dat dit logiese reëls is wat riglyne vir gesonde verstand bied om op 'n verantwoordelike manier met medemense te leef en die waardes verteenwoordig wat Christene wil gebruik in hul interaksie met mekaar.

Die tweede stel deugde is die teologiese deugde. Dit word beskou as genadegawes van God wat hulle vrylik aan ons gegee word, nie deur enige aksie van ons kant nie, en ons is vry, maar nie verplig om dit te aanvaar en te gebruik nie. Dit is die deugde waarmee die mens met God self betrekking het hulle is geloof, hope en gehalte (of liefde). Alhoewel hierdie terme 'n algemene sekulêre betekenis het waarmee almal vertroud is, het hulle in die Katolieke teologie spesiale betekenisse, soos ons binnekort sal sien .

Die eerste vermelding van hierdie drie deugde kom voor in die Bybelse boek van Korintiërs 1, vers 13, geskryf deur die apostel Paulus, waar hy die drie deugde en kernpunte gehalte as die belangrikste van die drie identifiseer. Die definisies van die drie deugde is honderde jare later, in die Middeleeuse tydperk, deur die Katolieke filosoof Thomas Aquinas verder uitgeklaar, waar Aquinas geloof, hoop en liefdadigheid gedefinieer het as teologiese deugde wat die mensdom se ideale verhouding tot God gedefinieer het. Die betekenisse wat Thomas Aquinas in die 1200s uiteengesit het, is die definisies van geloof, hoop en liefdadigheid wat nog steeds 'n integrale deel is van die moderne Katolieke teologie.

Die teologiese deugde

Geloof: Geloof is 'n algemene term in gewone taal, maar vir Katolieke neem geloof as teologiese deug 'n spesiale definisie aan. Volgens die Katolieke Ensiklopedie is teologiese geloof die deugde "waardeur die intellek deur 'n bonatuurlike lig vervolmaak word." Volgens hierdie definisie is geloof glad nie in stryd met die rede of die intellek nie, maar is dit die natuurlike resultaat van 'n intellek wat beïnvloed word deur die bonatuurlike waarheid wat God aan ons gee.

Hoop: Met Katolieke gebruik is hoop 'n ewige vereniging met God in die hiernamaals. Die beknopte Katolieke ensiklopedie definieer hoop as "die teologiese deugde wat 'n bonatuurlike geskenk is wat deur God gegee word waardeur 'n mens vertrou dat God die ewige lewe sal verleen en die middele om dit te bewerkstellig as iemand saamwerk." In die deugde van hoop, is begeerte en verwagting verenig, selfs al is daar erkenning aan die groot moeilikheid om hindernisse te oorkom om ewige eenheid met God te bewerkstellig .

Liefdadigheid (Liefde): Liefdadigheid of liefde word as die grootste teologiese deugde vir Katolieke beskou. Die Moderne Katolieke Woordeboek definieer dit as die “geïnfundeerde bonatuurlike deug waardeur iemand God bo alle dinge liefhet ter wille van [dit wil sê God se] en ander liefhet ter wille van God.” Soos al die teologiese deugde, is ware liefdadigheid 'n daad van vrye wil, maar omdat liefdadigheid 'n geskenk van God is, kan ons hierdie deug nie aanvanklik deur ons eie dade verkry nie. God moet dit eers as 'n geskenk aan ons gee voordat ons dit kan uitoefen.

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners