https://religiousopinions.com
Slider Image

Vyf pilare van Islam

Die vyf pilare van Islam is godsdienstige pligte wat die raamwerk bied vir die lewe van ’n Moslem . Hierdie pligte word gereeld uitgevoer en omvat pligte teenoor God, persoonlike geestelike groei, omgee vir die armes, selfdissipline en opoffering.

In Arabies bied arkan (pilare) struktuur en hou iets bestendig op sy plek. Dit bied ondersteuning, en almal moet teenwoordig wees om die raamwerk te balanseer. Die artikels van die geloof bied 'n fondament, en beantwoord die vraag oor wat glo Moslems? Die vyf pilare van Islam help Moslems om hul lewens rondom daardie fondament te struktureer en beantwoord die vraag van hoe bevestig Moslems hul geloof in die daaglikse lewe?

Islamitiese leringe oor die Vyf pilare van Islam word in die Koran en die Hadith gevind. In die Koran word hulle nie op 'n netjiese punt met 'n puntetelling van die kol beskryf nie, maar word hulle versprei oor die hele Koran en word dit deur die herhaling van belang beklemtoon.

Die profeet Mohammed noem wel die vyf pilare van Islam in 'n outentieke vertelling (hadith):

Islam is gebou op vyf [pilare]: om te getuig dat daar geen duiwigheid behalwe Allah is nie en dat Mohammed die Boodskapper van Allah is, die gebede uitvoer, die zakah betaal, die pelgrimstog na die Huis maak en in Ramadan vas (Hadith Bukhari, Moslem).

Shahaadah (Profession of Faith)

Die eerste aanbidding wat elke Moslem doen, is 'n bevestiging van die geloof, bekend as die shahaadah . Die woord shahaadah beteken letterlik om te getuig, dus deur geloof mondelings te bely, getuig dit van die waarheid van Islam se boodskap en die mees fundamentele leerstellings daarvan. Die shahaadah word elke dag verskeie kere deur Moslems herhaal, beide afsonderlik en in daaglikse gebed, en dit is 'n frase wat gereeld in Arabiese kalligrafie geskryf word.

Mense wat hulle tot Islam wil bekeer, doen dit bloot deur die shahaadah hardop te verklaar, verkieslik voor twee getuies. Daar is geen ander vereiste of voorvereiste seremonie om Islam te omhels nie. Moslems streef ook daarna om hierdie woorde te sê of te hoor as hul laaste voordat hulle sterf.

Salaat (Gebed)

Daaglikse gebed is 'n raaksteen in 'n Moslem-lewe. In Islam is gebed direk na Allah alleen, sonder enige tussenganger of voorbidder. Moslems neem vyf keer elke dag tyd uit om hul harte na aanbidding te rig. Die bewegings van gebed staan, buig, sit en neerbuig verteenwoordig nederigheid voor die Skepper. Woorde van gebed sluit lofliedere en dank aan Allah, verse uit die Koran en persoonlike smekinge in.

Zakat (Almsgiving)

In die Koran word liefdadigheid aan die armes dikwels hand-aan-hand genoem met die daaglikse gebed. Dit is sentraal tot 'n Moslem se kerngeloof dat alles wat ons het, van Allah afkomstig is, en dat dit nie ons s'n is om te belemmer of te begeer nie. Ons moet geseënd voel oor alles wat ons het en moet bereid wees om met minderbevoorregtes te deel. Liefdadigheid word te eniger tyd aanbeveel, maar daar is ook 'n vasgestelde persentasie nodig vir diegene wat 'n sekere minimum netto waarde bereik.

Sawm (vas)

Baie gemeenskappe beskou vas as 'n manier om die hart, verstand en liggaam te suiwer. In Islam help vasby ons om empatie te hê met minderbevoorregtes, ons help om ons lewens te herprioritiseer en bring ons ons nader aan Allah in versterkte geloof. Moslems kan gedurende die jaar vas, maar alle volwasse Moslems met gesonde liggaam en gees moet elke jaar in die Ramadan-maand vas. Die Islamitiese vas duur elke dag van dagbreek tot sononder, waartydens geen voedsel of drank van enige aard geëet word nie. Moslems bring ook tyd in ekstra aanbidding deur, hou hul van slegte praatjies en skinder, en deel in vriendskap en in liefde met ander.

Hajj (bedevaart)

Anders as die ander pillars van Islam, wat daagliks of jaarliks ​​uitgevoer word, moet die pelgrimstog slegs een keer in die leeftyd gedoen word. Dit is die impak van die ervaring en die swaarkry wat dit behels. Die pelgrimstog deur Hajj vind elke jaar gedurende 'n sekere maand plaas, duur 'n paar dae, en is slegs nodig van die Moslems wat fisies en finansieel in staat is om die reis te onderneem.

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Wat is volksgodsdiens?  Definisie en voorbeelde

Wat is volksgodsdiens? Definisie en voorbeelde

Biografie van Justin Martyr

Biografie van Justin Martyr