https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoeveel mense het Stalin doodgemaak?

'N Algemene kritiek wat ateïste teen godsdiens lewer, is hoe gewelddadige godsdiens en godsdienstige gelowiges in die verlede was. Mense het mekaar in groot getalle geslag, hetsy weens verskille in godsdienstige oortuigings, of weens ander verskille wat deur godsdienstige retoriek verder geregverdig en versterk word. Hoe dan ook, godsdiens het baie bloed op sy hande. Kan dieselfde gesê word vir ateïste en ateïsme? Het ateïste nie meer mense in die naam van ateïsme doodgemaak as wat godsdienstige teïste in die naam van hul godsdiens doodgemaak het nie? Nee, want ateïsme is nie 'n filosofie of ideologie nie.

Hoeveel is deur Kommuniste doodgemaak in die naam van Ateïsme en Sekularisme?

Geen, waarskynlik. Miljoene sterf in Rusland en China onder kommunistiese regerings wat sowel sekulêr as ateïsties was. Dit beteken egter nie dat al die mense dood is weens ateïsme nie, selfs in die naam van ateïsme en sekularisme. Ateïsme self is nie 'n beginsel, oorsaak, filosofie of geloofstelsel waarvoor mense veg, sterf of doodmaak nie. Om deur 'n ateïs doodgemaak te word, word nie meer in die naam van ateïsme doodgemaak as om deur 'n lang persoon doodgemaak te word nie. Kommuniste maak nie dood in die naam van die Ateïsme nie ...

Was Hitler 'n Ateïs wat miljoene gedood het in die naam van Ateïsme, Sekularisme?

Dit is algemeen om te glo dat die Nazi's is dat hulle fundamenteel anti-Christelik was, terwyl toegewyde Christene anti-Nazi was. Die waarheid is dat Duitse Christene die Nazi's ondersteun het in die oortuiging dat Adolf Hitler 'n geskenk van die Duitse volk vir God was. Hitler self het dikwels na God en die Christendom verwys. Die amptelike program van die Nazi-party het die Christendom op die party-platform eksplisiet onderskryf en bevorder. Miljoene Christene in Duitsland het Hitler en die Nazi's ondersteun en onderskryf op grond van algemene Christelike oortuigings en houdings. Hitler was nie 'n Ateïs nie ...

Is Atheïsme nie dieselfde as kommunisme nie?

Baie teïste, veral fundamentaliste, het aangevoer dat ateïsme en / of humanisme sosialisties of kommunisties van aard is. Hulle kom dan tot die gevolgtrekking dat ateïsme en humanisme verwerp moet word, aangesien sosialisme en kommunisme sleg is. Daar is sterk bewyse dat grootmoedigheid en in Amerika spruit uit die anti-kommunistiese aktivisme deur konserwatiewe Christene, dus het hierdie verwante verband ernstige gevolge vir Amerikaanse ateïste gehad. Ateïsme en Kommunisme is nie dieselfde nie ...

Militante Ateïste is Ateïste Fundamentaliste, 'n Nuwe Ateïsme

'N Populêre reaksie op ateïstiese kritiek op godsdiens of teïsme is om die kritikus 'n' militante 'of selfs' fundamentalistiese 'ateïs te noem. Hierdie etiket word die meeste gebruik teen diegene wat hulself met "Nuwe Ateïsme" identifiseer. Die probleem is dat daar nie 'n essensiële of 'fundamentele' oortuiging is vir 'n ateïs om oor 'fundamentalisme' te gaan nie. Waarom gebruik u die etiket? Dit blyk meestal te wyte aan misverstande oor en vooroordeel teen fundamentalisme, en die etiket kan nie op ateïste toegepas word nie.

Ateïste is onverdraagsaam teenoor kritiek op godsdiens, teïsme

Sommige godsdienstige gelowiges, meestal Christene, reageer op ateïstiese kritiek op godsdienstige teïsme deur te beweer dat vokale, onapologetiese ateïste baie soos godsdienstige terroriste is en dat kritiek op godsdiens soortgelyk is aan godsdienstige onverdraagsaamheid. Die implikasie is dat gelowiges nie met kritiek hoef te staan ​​nie. Dit is verkeerd omdat nóg godsdiens nóg teïsme outomatiese agting moet ontvang.

Ongeregtigheid is riskant, kortsigtig soos misdaad

Baie mense assosieer ateïsme met antisosiale en kriminele gedrag, maar sulke bewerings is weinig meer as dit: blote stellings sonder bewyse of argumente. Die meeste wat anti-ateïstiese kritici kan aanbied, is die vraende bedelaars oor godsdiens en god wat nodig is vir morele gedrag. Een relatief onlangse (en gebrekkige) argument is om te beweer dat daar 'n fisiologiese, biologiese rede agter mense is - of ten minste mans - wat godsdiens en gode verwerp. Om nie godsdienstig te wees nie, is nie soos strafregtelike gedrag nie

As mense nie in God glo nie, sal hulle in enigiets glo:

Baie teiste glo dat hul god objektiewe standaarde skep of anders stel waarteen hulle veronderstel is om al hul oortuigings, houdings, gedrag, ens. Te meet. Sonder hulle god kan hulle hulle nie indink hoe iemand die waarheid van vals oortuigings kan onderskei nie;, of behoorlik van onbehoorlike houdings. Volgens hulle is ateïste dus in staat om te glo en absoluut enigiets te doen en hoef hulle niks te weerhou nie. Sal ateïste in enigiets glo?

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?