https://religiousopinions.com
Slider Image

Inleiding tot die boek Esegiël

Die boek Esegiël bevat een van die aakligste tonele in die Bybel, 'n visie van God wat 'n leër van dooie mans se bene uit hul grafte opwek en lewend maak (Esegiël 37: 1-14).

Dit is maar net een van die vele simboliese visioene en optredes van hierdie ou profeet wat die vernietiging van Israel en die afgodsdienstige nasies daarvoor voorspel het. Ondanks die skrikwekkende woorde, eindig Esegiël met 'n boodskap van hoop en herstel vir God se volk.

Historiese konteks

Die boek Esegiël word gekategoriseer volgens die geskrifte van die belangrikste profete. Dit word geplaas tussen die boek Klaagliedere en die boek Daniël in die Skrif van die Ou Testament.

Die profeet Esegiël is gebore omstreeks 622 BC en het ongeveer 22 jaar lank gepreek. Sy tydgenoot was die profeet Jeremia.

Esegiël het geleef in die tyd van die Babiloniese ballingskap. Duisende burgers van Israel, insluitend Esegiël en koning Jojakin, is gevange geneem en na Babylon gebring rondom 597 vC. Esegiël het voor daardie ballinge geprofeteer oor hoekom God toegelaat het dat die profeet Jeremia terselfdertyd met die Israeliete wat in Juda agtergelaat is, gepraat het.

Behalwe dat hy mondelinge waarskuwings gegee het, het Esegiël fisieke aksies uitgevoer wat as simboliese toneelstukke gedien het vir die ballinge om van te leer. Esegiël is deur God beveel om 390 dae aan sy linkerkant en 40 dae aan sy regterkant te lê. Hy moes walglike brood eet, gerantsoeneerde water drink en koeimis as brandstof gebruik. Hy het sy baard en kop geskeer en die hare gebruik as tradisionele simbole van vernedering. Esegiël het sy besittings gepak asof hy op reis was. Toe sy vrou dood is, word hy aangesê om haar nie te treur nie.

Bybelwetenskaplikes sê dat God se waarskuwings in Esegiël Israel uiteindelik van die sonde van afgodery genees het. Toe hulle terugkeer uit die ballingskap en die tempel herbou, het hulle nooit weer van die Ware God afgewyk nie.

Wie het die boek Esegiël geskryf?

Die Hebreeuse profeet Esegiël was die seun van Buzi en lid van 'n priesterlike familie. Esegiël se geskrifte dui aan dat hy vertroud was met die pligte en regulasies van die priesters rakende offers en rituele.

Datum geskryf

Die boek Esegiël is geskryf tussen 593 vC en 573 vC.

Geskryf aan

Ezekiel se primêre gehoor was sy mede-ballinge in Babilon, maar hy het ook tuis in Jerusalem en alle latere Bybellesers aan die Israeliete geskryf.

landskap

Esegiël het uit Babilon geskryf, maar sy profesieë het betrekking op Israel, Egipte en verskeie buurlande.

Temas in Esegiël

Esegiël is geroep om 'n wag vir God te wees met die belangrikste taak om sy mense te waarsku oor die verskriklike gevolge van die sonde van afgodery. Hierin lê die hooftema van die boek Esegiël. Ander temas sluit die soewereiniteit van God in oor die hele wêreld, God se heiligheid, regte aanbidding, korrupte leiers, die herstel van Israel en die koms van 'n Messias.

Gedink vir nadenke

Die boek Esegiël handel oor afgodediens. Die eerste van die tien gebooie verbied dit ten sterkste: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die slawerny gebring het. Julle mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. '(Exodus 20: 2-3 NLV)

Afgodery bestaan ​​vandag uit meer waarde aan enigiets anders as God, van ons loopbaan tot geld, roem, mag, materiële besittings, beroemdhede of ander afleiding. Ons moet elkeen vra: 'Het ek enigiets anders as God die eerste plek in my lewe laat inneem? Het iets anders vir my 'n god geword?'

Punte van belang

 • Esegiël se naam beteken "God versterk" of "mag God versterk."
 • God noem Esegiël meer as 90 keer 'seun van die mens', 'n term wat gebruik word om die mensdom van die profeet na vore te bring. Die term kom ook voor in Daniël 7:13. Jesus Christus het hierdie titel dikwels vir homself gebruik, waarskynlik 'n verwysing na Daniël, wat sy menslikheid en sy missie van verlossing aanwys.
 • Sommige verwysings in Esegiël het opvallende ooreenkomste met die profetiese boek Openbaring. Beskrywings van God en die gérubs is soortgelyk. Esegiël word aangesê om 'n boekrol te eet, net soos aan die apostel Johannes gesê is om 'n boek in Openbaring te eet. Visies van 'n rivier van die lewe kom in albei boeke voor.
 • Die frase "hulle sal weet dat Ek die HERE is" kom ongeveer 60 keer in die boek voor. God gee dit aan sy komende dade om die rede vir die aksie te verduidelik.

Sleutelkarakters in die boek Esegiël

Esegiël, Israel se leiers, die vrou van Esegiël en koning Nebukadnesar.

Sleutelverse

Esegiël 14: 6
“Sê daarom vir die volk Israel: Dit is wat die Soewereine Heer sê: Bekeer julle! Keer van u afgode af en verloën al u verfoeisels! "(NIV)

Esegiël 34: 23-24
Ek sal een herder oor my plaas, my kneg David, en hy sal hulle versorg; hy sal hulle versorg en hulle herder wees. Ek, die Here, sal hulle God wees, en my kneg Dawid sal 'n vors wees onder hulle. Ek, die Here, het gespreek. (NIV)

Oorsig van die boek Esegiël:

Profesieë oor straf en vernietiging (1: 1 - 24:27)

 • Esegiël se aanstelling deur God.
 • Openbarings van sonde, God se oordeel.
 • God se straf is onvermydelik.

Profesieë wat vreemde nasies veroordeel (25: 1 - 32:32)

 • Orakels teen Ammon, Moab, Edom, Philistia, Tirus, Sidon, Egipte.
 • Orakels teen die heersers van die buiteland.

Profesieë van hoop en herstel van Israel (33: 1 - 48:35)

 • Herders wat Israel sal beskerm en herstel.
 • Droë bene oplig; herstel van hoop.
 • Die nuwe tempel gevul met God se heerlikheid.
 • Die land verdeel tussen die stamme.

Bronne

 • Unger se Bybelhandboek, Merrill F. Unger.
 • Halley se Bybelhandboek, Henry H. Halley.
 • ESV Bestudeer Bybel.
 • Lewensaansoek Bestudeer Bybel.
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie