https://religiousopinions.com
Slider Image

Inleiding tot die boek Numeri

Alhoewel dit redelik kort van Egipte na Israel is, het dit die antieke Jode veertig jaar geneem om daar te kom. Die boek Numeri vertel hoekom. Die ongehoorsaamheid en gebrek aan geloof van die Israeliete het veroorsaak dat God hulle in die woestyn laat dwaal totdat al die mense van daardie geslag gesterf het - met enkele belangrike uitsonderings. Die boek trek sy naam uit die volkstelling wat gemaak is, 'n noodsaaklike stap in die rigting van hul organisasie en toekomstige regering.

Getalle is miskien 'n somber weergawe van die hardkoppigheid van die Israeliete as dit nie deur God se getrouheid en beskerming opgeweeg word nie. Dit is die vierde boek in die Pentateug, die eerste vyf boeke van die Bybel. Dit is 'n historiese weergawe, maar leer ook belangrike lesse oor hoe God sy beloftes nakom.

Skrywer van die boek getalle

Moses word as skrywer gekrediteer.

Datum geskryf

1450-1410 v.C.

Geskryf aan

Nommers is aan die volk Israel geskryf om hul reis na die Beloofde Land te dokumenteer, maar dit herinner ook alle toekomstige lesers van die Bybel daaraan dat God met ons is wanneer ons na die hemel reis.

landskap

Die verhaal begin by die berg Sinaï en sluit Kadesh, die berg Hor, die vlaktes van Moab, die Sinai-woestyn en sluit by die grense van Kanaän in.

Temas

’n Sensus of getal van die mense was nodig om hulle voor te berei op toekomstige take. Die eerste sensus het die mense deur stamme gereël vir hul reis vooruit. Die tweede sensus, in hoofstuk 26, het die mans van 20 jaar en ouer getel wat in die leër kon dien. Beplanning is wys as ons 'n groot taak ondervind.

Opstand teen God bring slegte gevolge. In plaas daarvan om Joshua en Caleb te glo, die enigste twee spioene wat sê Israel kan Kanaän verower, het die volk nie op God vertrou nie en geweier om na die Beloofde Land oor te gaan. Vanweë hul gebrek aan geloof het hulle 40 jaar in die woestyn rondgedwaal totdat almal behalwe 'n paar van daardie geslag gesterf het.

God verdra nie sonde nie. God, wat heilig is, laat die tyd en die woestyn die lewe neem van diegene wat hom ongehoorsaam was. Die volgende geslag, vry van die invloed van Egipte, was bereid om 'n aparte, heilige volk te wees, lojaal aan God. Jesus red vandag, maar God verwag dat ons alles moet doen om sonde uit ons lewens te verdryf.

Kanaän was die vervulling van God se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob. Die Joodse volk het in hul getalle gegroei gedurende hul 400 jaar van slawerny in Egipte. Hulle was nou sterk genoeg, met God se hulp, om die Beloofde Land te verower en te bevolk. God se woord is goed. Hy red sy mense en staan ​​by hulle.

Sleutelkarakters in die boek getalle

Moses, Aaron, Miriam, Joshua, Kaleb, Eleasar, Korag, Bíleam.

Sleutelverse

Numeri 14: 21-23
Nietemin, so seker as wat ek leef en net so seker soos die heerlikheid van die HERE die hele aarde vervul, nie een van die wat my heerlikheid gesien het en die tekens wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het nie, maar wat my ongehoorsaam was en my tien keer beproef het - - nie een van hulle sal die land wat ek met 'n eed aan hulle voorouers afgelê het, ooit sien nie. Niemand wat my met minagting behandel het, sal dit ooit sien nie. (NIV)

Numeri 20:12
Maar die HERE het vir Moses en Aäron gesê: "Omdat u nie genoeg in my vertrou het om my as heilig voor die Israeliete te eer nie, sal u hierdie gemeenskap nie bring in die land wat ek aan hulle gee nie." (NIV)

Numeri 27: 18-20
Toe sê die HERE vir Moses: Neem Josua, die seun van Nun, 'n man in wie die gees van leierskap is, en lê u hand op hom. Laat hom staan ​​voor die priester Eleásar en die hele vergadering, en stel hom voor hulle aangesig op. hom van u gesag, sodat die hele Israelitiese gemeenskap hom sal gehoorsaam. ' (NIV)

Oorsig van die boek Numeri

  • Israel berei voor vir die reis na die Beloofde Land - Numeri 1: 1-10: 10.
  • Die volk kla, Miriam en Aaron is teen Moses, en die volk weier om Kanaän binne te gaan weens die berigte van die ontroue spioene - Numeri 10: 11-14: 45.
  • Vir 40 jaar dwaal die volk in die woestyn totdat die ontroue geslag verteer is - Numeri 15: 1-21: 35.
  • Toe die volk weer die Beloofde Land nader, probeer 'n koning Bileam, 'n plaaslike towenaar en profeet, huur om 'n vloek op Israel te plaas. Op pad praat Bileam se donkie met hom en red hom van die dood! 'N Engel van die Here sê vir Bíleam om net te praat wat die Here vir hom sê. Bileam is net in staat om die Israeliete te seën en hulle nie te vloek nie - Numeri 22: 1-26: 1.
  • Moses neem nog 'n volkstelling om 'n leër te organiseer. Moses gee Josua opdrag om hom op te volg. God gee opdragte oor offers en feeste - Numeri 26: 1-30: 16.
  • Die Israeliete neem wraak op die Midianiete en kamp dan op die vlaktes van Moab - Numeri 31: 1-36: 13.
Daily Pagan Living

Daily Pagan Living

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis