https://religiousopinions.com
Slider Image

Is astrologie 'n pseudowetenskap?

As astrologie nie regtig 'n wetenskap is nie, is dit dan moontlik om dit te klassifiseer as 'n vorm van pseudowetenskap? Die meeste skeptici sal maklik met die indeling saamstem, maar slegs deur astrologie te ondersoek in die lig van enkele basiese eienskappe van die wetenskap, kan ons besluit of so 'n oordeel geregverdig is. Laat ons eerstens agt basiese eienskappe oorweeg wat wetenskaplike teorieë kenmerk en wat meestal of geheel en al aan pseudowetenskap ontbreek:

  • Konsekwent intern en ekstern
  • Persoonlik, spaarsaam in voorgestelde entiteite of verduidelikings
  • Nuttig en beskryf en verduidelik waargenome verskynsels
  • Empiries toetsbaar en vervalsbaar
  • Gebaseer op gekontroleerde, herhaalde eksperimente
  • Korrigeerbaar en dinamies, waar veranderinge aangebring word sodra nuwe data ontdek word
  • Progressief en bereik alles wat vorige teorieë het en meer
  • Prikkelend en erken dat dit dalk nie korrek is nie, eerder as om sekerheid te gee

Hoe goed word astrologie opgeval as dit gemeet word aan hierdie standaarde?

Is astrologie konsekwent?

Om te kwalifiseer as 'n wetenskaplike teorie, moet 'n idee logies konsekwent wees, beide intern (al die aansprake daarvan moet met mekaar ooreenstem) en ekstern (tensy daar goeie redes is, moet dit ooreenstem met teorieë wat reeds bekend is geldig en waar). As 'n idee teenstrydig is, is dit moeilik om te sien hoe dit enigiets eintlik verklaar, nog minder hoe dit waar kan wees.

Astrologie kan ongelukkig nie intern of ekstern genoem word nie. Om te demonstreer dat astrologie nie ekstern in ooreenstemming is met die teorieë wat bekend is dat dit waar is nie, is maklik, omdat soveel van wat oor astrologie geëis word, in stryd is met wat in die fisika bekend is. Dit sou nie so 'n probleem wees as astroloë kon aantoon dat hul teorieë die natuur beter verklaar as 'n groot deel van die moderne fisika nie, maar dat hulle nie kan aanvaar nie.

Die mate waarin astrologie intern konsekwent is, is moeiliker om te sê, omdat soveel van wat in astrologie beweer word, baie vaag kan wees. Dit is sekerlik waar dat astroloë mekaar gereeld weerspreek en dat daar verskillende vorme van astrologie is wat onderling uitsluitend is - dus is die astrologie dus nie intern konsekwent nie.

Is astrologie parsioneel?

Die term "waanzin" beteken "spaarsamig of spaarsamig." Om in die wetenskap te sê dat teorieë meelopend moet wees, beteken dit dat hulle geen entiteite of kragte moet postuleer wat nie nodig is om die betrokke verskynsels te verklaar nie. Die teorie dat klein feetjies elektrisiteit vanaf die ligskakelaar na die gloeilamp vervoer, is dus nie oordadig nie, omdat dit klein feetjies postuleer, wat eenvoudig nie nodig is om die feit te verduidelik dat die gloeilamp aanskakel as die skakelaar aangeskakel word nie.

Net so is astrologie ook nie beswaarlik nie, omdat dit onnodige kragte postuleer. Vir die astrologie om geldig en waar te wees, moet daar 'n mate van krag wees wat 'n verband tussen mense en verskillende liggame in die ruimte vestig. Dit is duidelik dat hierdie krag nie iets wat reeds gevestig is, soos swaartekrag of lig, kan wees nie, dus moet dit iets anders wees. Nie net is astroloë nie in staat om te verduidelik wat sy krag is of hoe dit werk nie, maar dit is nie nodig om die resultate wat astroloë rapporteer te verduidelik nie. Hierdie resultate kan op meer eenvoudige en gemaklike wyse op ander maniere, soos die Barnum Effect en Cold Reading, verduidelik word.

Vir astronomie moet die astroloë resultate en gegewens lewer wat nie maklik verklaar kan word deur 'n ander middel nie, maar 'n nuwe en onontdekte krag wat 'n verband kan skep tussen 'n individu en liggame in die ruimte, 'n persoon se lewe beïnvloed, en wat afhang van die presiese oomblik van sy geboorte. Ondanks die millennia wat astroloë aan hierdie probleem moes werk, het daar egter niks gekom nie.

Is astrologie gebaseer op bewyse?

In die wetenskap kan die beweerde aansprake in beginsel geverifieer word en dan, as dit kom by eksperimente, in werklikheid. In die pseudowetenskap word daar buitengewone aansprake gemaak waarin ongelooflike onvoldoende bewyse gelewer word. Dit is om ooglopende redes belangrik - as 'n teorie nie op bewyse gebaseer is nie en nie empiries gekontroleer kan word nie, is daar geen manier om te beweer dat dit verband hou met die werklikheid nie.

Carl Sagan het die frase geskep dat 'buitengewone eise buitengewone bewyse vereis'. Wat dit in die praktyk beteken, is dat indien 'n eis nie baie vreemd of buitengewoon is in vergelyking met wat ons reeds oor die wêreld weet nie, daar nie baie bewyse nodig is om die eis as aanvaarbaar te aanvaar nie.

Aan die ander kant, as 'n eis baie dinge weerspreek wat ons reeds oor die wêreld weet, sal ons baie bewyse nodig hê om dit te aanvaar. Hoekom? Want as hierdie eis akkuraat is, kan baie ander oortuigings wat ons as vanselfsprekend aanvaar nie akkuraat wees nie. As hierdie oortuigings goed ondersteun word deur eksperimente en waarneming, dan kwalifiseer die nuwe en teenstrydige eis as 'buitengewoon' en moet dit slegs aanvaar word as die getuienis vir die feit dat dit oortref is die getuienis wat ons tans teen it.

Astrologie is 'n perfekte voorbeeld van 'n veld wat gekenmerk word deur buitengewone aansprake. As afgeleë voorwerpe in die ruimte in staat is om die karakter en lewens van mense tot 'n mate te beïnvloed, kan die basiese beginsels van fisika, biologie en chemie wat ons as vanselfsprekend aanvaar, nie akkuraat wees nie. Dit sou buitengewoon wees. Daarom is baie bewyse van baie hoë gehalte nodig voordat die eise van astrologie moontlik aanvaar kan word. Die gebrek aan sulke bewyse, selfs na millennia van navorsing, dui daarop dat die veld nie 'n wetenskap is nie, maar eerder 'n pseudowetenskap.

Is astrologie vervalsbaar?

Wetenskaplike teorieë is vervalsbaar, en een van die kenmerke van pseudowetenskap is dat pseudowetenskaplike teorieë nie vervalsbaar is nie, hetsy in beginsel of in werklikheid. Om vervalsbaar te wees beteken dat daar 'n sekere toestand moet bestaan ​​wat, indien dit waar is, sou vereis dat die teorie onwaar is.

Wetenskaplike eksperimente is ontwerp om te toets vir presies so 'n toedrag van sake - as dit voorkom, is die teorie onwaar. As dit nie so is nie, word die moontlikheid dat die teorie waar is, sterker gemaak. Dit is inderdaad 'n teken van opregte wetenskap dat beoefenaars sulke vervalsbare toestande opspoor terwyl pseudowetenskaplikes dit heeltemal ignoreer of vermy.

In astrologie blyk dit nie so 'n toedrag van sake te wees nie - dit sou beteken dat astrologie nie vervalsbaar is nie. In die praktyk vind ons dat astroloë selfs die swakste soorte bewyse sal vassteek om hul bewerings te ondersteun; hul herhaalde mislukkings om bewyse te vind word nooit toegelaat as bewyse against hul teorieë.

Dit is sekerlik so dat daar gevind kan word dat individuele wetenskaplikes sulke data vermy - dit is bloot die menslike aard om te wil hê dat 'n teorie waar moet wees en om teenstrydige inligting te vermy. Dieselfde kan egter nie gesê word vir die hele terreine van wetenskap nie. Selfs as een persoon onaangename data vermy, kan 'n ander navorser haarself 'n naam maak deur dit te vind en te publiseer - daarom is die wetenskap selfkorrigerend. Ongelukkig vind ons dit nie in astrologie nie en daarom kan astroloë nie beweer dat astrologie strook met die werklikheid nie.

Is astrologie gebaseer op gekontroleerde, herhaalbare eksperimente?

Wetenskaplike teorieë is gebaseer op en lei tot gekontroleerde, herhaalbare eksperimente, terwyl pseudowetenskaplike teorieë gebaseer is op en lei tot eksperimente wat nie gekontroleer en / of nie herhaalbaar is nie. Dit is twee sleutelkenmerke van egte wetenskap: kontroles en herhaalbaarheid.

Beheer beteken dat dit in teorie sowel as in die praktyk moontlik is om moontlike faktore wat die resultate kan beïnvloed, uit te skakel. Namate al hoe meer moontlike faktore uit die weg geruim word, is dit makliker om te beweer dat slegs een spesifieke ding die 'regte' oorsaak is van wat ons sien. As dokters byvoorbeeld dink dat die drink van wyn mense gesonder maak, sal hulle die proefpersone nie net die wyn gee nie, maar drankies wat slegs sekere bestanddele uit die wyn bevat. As u sien watter persone die gesondste is, sal dit aandui wat in die wyn is verantwoordelik.

Herhaalbaarheid beteken dat ons nie die enigstes kan wees wat ons resultate bereik nie. In beginsel moet dit vir enige ander onafhanklike navorser moontlik wees om presies dieselfde eksperiment uit te voer en tot presies dieselfde gevolgtrekkings te kom. As dit in die praktyk gebeur, word ons teorie en ons resultate verder bevestig.

In astrologie blyk dit egter dat geen beheermaatreëls of herhaalbaarheid algemeen is nie - of soms selfs bestaan. Die kontroles, as dit wel verskyn, is gewoonlik baie laks. As beheermaatreëls voldoende verskerp word om gereelde wetenskaplike ondersoeke te slaag, is dit algemeen dat astroloë se vermoëns hulself nie meer tot 'n mate openbaar nie.

Herhaalbaarheid kom ook nie regtig voor nie omdat onafhanklike ondersoekers nie die beweerde bevindings van astrologielowiges kan dupliseer nie. Selfs ander astroloë bewys dat hulle nie die bevindinge van hul kollegas konsekwent kan herhaal nie, ten minste as streng kontrole op die studies ingestel is. So lank as wat die bevindinge van astroloë nie betroubaar weergegee kan word nie, kan astroloë nie beweer dat hul bevindings in ooreenstemming is met die werklikheid, dat hul metodes geldig is of dat astrologie in elk geval waar is nie.

Is astrologie korrek?

In die wetenskap is teorieë dinamies - dit beteken dat hulle vatbaar is vir regstelling as gevolg van nuwe inligting, hetsy uit eksperimente wat vir die betrokke teorie gedoen is, of op ander terreine gedoen is. In 'n pseudowetenskap verander min ooit. Nuwe ontdekkings en nuwe gegewens veroorsaak dat gelowiges nie die fundamentele aannames of uitgangspunte heroorweeg nie.

Is astrologie korrelig en dinamies? Daar is min bewyse dat astroloë basiese verskuiwings maak in die manier waarop hulle hul onderwerp benader. Dit bevat moontlik nuwe data, soos die ontdekking van nuwe planete, maar die beginsels van simpatieke towerkuns vorm steeds die basis van alles wat astroloë doen. Die kenmerke van die verskillende sterretekens is in wese onveranderd vanaf die dae van antieke Griekeland en Babilon. Selfs in die geval van nuwe planete het geen astroloë na vore gekom om te erken dat vroeëre horoskope almal gebrekkig was weens onvoldoende data nie (omdat die vroeëre astroloë nie 'n derde van die planete in hierdie sonnestelsel in ag geneem het nie).

Toe antieke astroloë die planeet Mars sien, het dit rooi gelyk - dit hou verband met bloed en oorlog. Dus is die planeet self geassosieer met oorlogagtige en aggressiewe karaktertrekke, iets wat tot vandag toe voortgeduur het. 'N Egte wetenskap sou sulke eienskappe slegs aan Mars toegeskryf het na deeglike studie en berge van empiriese, herhaalbare bewyse. Die basiese teks vir astrologie is Ptolemy se Tetrabiblios, wat ongeveer 1000 jaar gelede geskryf is. Watter wetenskapsklas gebruik 'n 1 000 jaar oue teks?

Is astrologie tententief?

In die regte wetenskap argumenteer niemand dat 'n gebrek aan alternatiewe verklarings self 'n rede is om hul teorieë korrek en akkuraat te beskou nie. In pseudowetenskap word sulke argumente heeltyd gemaak. Dit is 'n belangrike verskil, want as die wetenskap korrek uitgevoer word, erken die wetenskap altyd dat die huidige versuim om alternatiewe te vind nie daarop dui dat 'n teorie in die waarheid waar is nie. Hoogstens moet die teorie slegs as die beste beskikbare verklaring beskou word - iets wat op die vroegste moontlike oomblik weggegooi moet word, naamlik wanneer navorsing 'n beter teorie bied.

In astrologie word aansprake egter dikwels op 'n buitengewone negatiewe manier geraam. Die doel van eksperimente is nie om data te vind wat 'n teorie kan verklaar nie; In plaas daarvan is die doel van eksperimente om data te vind wat nie verklaar kan word nie. Die gevolgtrekking word dan gemaak dat, in die afwesigheid van enige wetenskaplike verklaring, die resultate toegeskryf moet word aan iets bonatuurliks ​​of geestelik.

Sulke argumente is nie net selfvernietigend nie, maar spesifiek onwetenskaplik. Hulle is selfvernietigend, want hulle definieer die gebied van astrologie in eng terme - astrologie beskryf wat gewone wetenskap nie kan nie, en net soveel. Solank gereelde wetenskap uitbrei wat dit kan verklaar, sal astrologie 'n kleiner en kleiner gebied beset totdat dit uiteindelik verdwyn.

Sulke argumente is ook onwetenskaplik omdat hulle in die teenoorgestelde rigting beweeg van hoe die wetenskap werk. Wetenskaplike teorieë is ontwerp om meer en meer data in te sluit - wetenskaplikes verkies minder teorieë wat meer verskynsels beskryf eerder as baie teorieë wat elk baie min beskryf. Die suksesvolste wetenskaplike teorieë van die 20ste eeu was eenvoudige wiskundige formules wat fisieke verskynsels oor die hele wêreld beskryf. Die astrologie, in die definiëring van homself in eng terme van wat anders nie verklaar kan word nie, is net die teendeel.

Hierdie spesifieke eienskap is nie so sterk met astrologie as met ander oortuigings soos parapsigologie nie. Astrologie vertoon dit in 'n mate: byvoorbeeld as daar beweer word dat 'n statistiese korrelasie tussen een of ander astronomiese gebeurtenis en menslike persoonlikhede nie op enige normale wetenskaplike manier verklaar kan word nie, is astrologie dus 'n waarheid. Dit is 'n argument uit onkunde en 'n gevolg van die feit dat sterrekundiges, ondanks duisendjarige werk, tot dusver nie in staat was om 'n meganisme te identifiseer waardeur die aansprake daarvan veroorsaak kon word nie.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis