https://religiousopinions.com
Slider Image

Juz '27 van die Koran

Die hoofverdeling van die Koran is in hoofstuk ( surah ) en vers ( ayat ). Die Koran is addisioneel verdeel in 30 gelyke afdelings, genaamd (meervoud: ajiza ). Die afdelings van juz val nie eweredig volgens hoofstuklyne nie. Hierdie afdelings maak dit makliker om die lesing oor 'n periode van 'n maand te laat verloop en elke dag 'n redelike gelyke hoeveelheid te lees. Dit is veral belangrik gedurende die maand van Ramadan, waar dit aanbeveel word om ten minste een volledige lesing van die Koran van voor tot agter te voltooi.

Watter hoofstukke en verse is in Juz 27 opgeneem ?:

Die 27ste juz van die Koran bevat dele van sewe Surahs (hoofstukke) van die heilige boek, vanaf die middel van die 51ste hoofstuk (Az-Zariyat 51:31) en gaan voort tot die einde van die 57ste hoofstuk (Al-Hadid 57:29). Terwyl hierdie juz 'verskeie volledige hoofstukke bevat, is die hoofstukke self van medium lengte, wat wissel van 29-96 verse elk.

Toe is die verse van hierdie Juz onthul?

Die meeste van hierdie surahs is voor die Hijrah geopenbaar, in die tyd toe Moslems nog swak en klein was. Destyds het die profeet Mohammed aan 'n paar klein groepies volgelinge gepreek. Hulle is deur die ongelowiges bespot en geteister, maar hulle is nog nie ernstig vervolg weens hul oortuigings nie. Slegs die laaste hoofstuk van hierdie afdeling is onthul na die migrasie na Madinah.

Kies Aanhalings

  • 'Ek het net jinne en mans geskep, sodat hulle My kan dien.' (51:56)
  • "Geen draer kan die las van 'n ander een dra nie. Die mens kan niks hê as dit waarna hy streef nie ..." (53: 38-39)
  • 'En ons het die Koran inderdaad maklik gemaak om te verstaan ​​en te onthou. Is daar iemand wat vermaning sal ontvang?' (Surah Al-Qamar 54; baie herhalings)
  • 'Elke saak, klein en groot, is op rekord. Wat die regverdige betref, sal hulle te midde van tuine en riviere wees, in 'n Vergadering van Waarheid, in die teenwoordigheid van 'n soewereine almag.' (54: 53-55)
  • 'Het die tyd vir die gelowiges nie aangebreek dat hulle harte, in alle nederigheid, moet nadink oor die herinnering aan Allah en die waarheid wat aan hulle geopenbaar is nie? En dat hulle nie moet word soos diegene aan wie gegee is nie. Openbaring is vroeër, maar daar het lang tydperke verbygegaan en hulle harte het hard geword? Want baie van hulle is opstandige oortreders. " (57:16)

Wat is die hooftema van hierdie Juz ?

Aangesien hierdie gedeelte meestal in Makkah onthul is, voordat die wye vervolging begin het, draai die tema grootliks om basiese geloofsake.

Eerstens word mense uitgenooi om in Een Ware God, of tawhid (monoteïsme), te glo. Mense word aan die Hiernamaals herinner en gewaarsku dat daar na die dood geen tweede kans is om die waarheid te aanvaar nie. Valse trots en hardkoppigheid is die redes waarom vorige geslagte hul profete verwerp het en deur Allah gestraf is. Die Oordeelsdag sal waarlik aanbreek, en niemand het die mag om dit te voorkom nie. Die Makkan-ongelowiges word gekritiseer omdat hulle die profeet belag en hom valslik beskuldig van 'n waansinnige of towenaar. Die profeet Muhammad self, en sy volgelinge word aangeraai om geduldig te wees in die lig van sulke kritiek.

Die Koran beweeg vorentoe en begin die kwessie van die prediking van Islam privaat of in die openbaar aanspreek. Surah An-Najm is die eerste skrifgedeelte wat die profeet Mohammed openlik verkondig het tydens 'n byeenkoms naby die Ka'aba, wat die versamelde ongelowiges baie beïnvloed het. Hulle is gekritiseer omdat hulle in hul vals, veelvuldige godinne geglo het. Hulle is vermaan om die godsdiens en tradisies van hul voorouers na te volg, sonder om hierdie oortuigings te bevraagteken. Allah alleen is die Skepper en Onderhouer en het nie die "ondersteuning" van valse gode nodig nie. Islam stem ooreen met die leer van vorige profete soos Abraham en Moses. Dit is nie 'n nuwe, vreemde geloof nie, maar eerder die godsdiens van hul voorvaders wat hernu word. Die ongelowiges moenie glo dat hulle meerderwaardige mense is wat nie die oordeel in die gesig staar nie.

Surah Ar-Rahman is 'n welsprekende skrifgedeelte wat uitbrei oor die genade van Allah, en die retoriese vraag herhaaldelik vra: "Watter een van die gelde van u Here sal u dan ontken?" Allah gee ons leiding op sy pad, 'n hele heelal wat in balans is, met al ons behoeftes bevredig. Al wat Allah van ons vra, is geloof in Hom alleen, en ons sal almal op die ou einde oordeel kry. Diegene wat op Allah vertrou, sal die belonings en seëninge wat deur Allah beloof is, ontvang.

Die laaste gedeelte is onthul nadat die Moslems na Madinah verhuis en in die gevegte met die vyande van Islam gewikkel was. Hulle word aangemoedig om die saak, met hul fondse en hul persone, sonder versuim te ondersteun. 'N Mens moet bereid wees om opofferings te maak vir 'n groter saak en nie gulsig te wees oor die seëninge wat Allah aan ons gegee het nie. Die lewe gaan nie oor speel en wys nie; ons lyding sal beloon word. Ons moet nie soos vorige geslagte wees nie en ons rug draai wanneer dit die meeste tel.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke