https://religiousopinions.com
Slider Image

Ramadan Mubarak!

Gedurende Ramadan, die negende maand van die Islamitiese maankalender, groet Moslemgelowiges mekaar deur te sê: 'Ramadan Mubarak.' Hierdie groet, wat "salige Ramadan" beteken, is net een tradisionele manier waarop mense vriende en verbygangers tydens hierdie heilige tyd verwelkom.

Ramadan vier die datum in 610 nC toe die Koran volgens Islamitiese tradisie die eerste keer aan die profeet Mohammed geopenbaar is. Gedurende die maand word Moslems opgeroep om hul geestelike toewyding te vernuwe deur daaglikse vas, gebed en liefdadigheidsdaad. Dit is 'n tyd om die siel te suiwer, die aandag op Allah te fokus en selfdissipline te beoefen.

Groete vir Ramadan

Moslems glo dat Ramadan gevul is met seëninge wat met almal gedeel moet word, en dit is gepas om hulle aan die begin van die maand sterkte toe te wens. Behalwe dat hy 'Ramadan Mubarak' sê, is 'n ander tradisionele Arabiese groet 'Ramadan Kareem' (wat 'edele Ramadan' beteken). As u veral welsprekend voel, kan u kies om u vriende sterkte toe te wens deur te sê: "Kul 'am wa enta bi-khair, " wat beteken: "Mag u elke jaar u gesond vind."

Benewens die algemene Ramadan-groet, word sommige uitdrukkings gereeld by vriende en familie gebruik om hulle voorspoed toe te wens. Een van die algemeenste is, "As jy vas en spuiters aanbied aan Allah, mag jy jou vrede en geluk vind. Wees 'n vreedsame en gelukkige Ramadan!" Of die groet kan eenvoudiger wees, soos "wens u alle seëninge van die heilige maand toe." Die woorde is minder belangrik as die opset en deernis daaragter.

Aanhalings uit die Koran

Die Koran, die heilige boek van Islam, bevat baie aanhalings wat verband hou met Ramadan en die onderhoude daarvan. Om kwotasies van die Koran aan vriende of familie te stuur, is een manier om u toewyding aan die geloof te toon. Die keuse van aanhaling is 'n saak van persoonlike keuse. As 'n vriend byvoorbeeld sukkel om die vas te handhaaf, kan u hierdie aanhaling van die Koran ter ondersteuning bied: "Allah is met diegene wat hulself weerhou" (Sura 16.128 [The Bee]).

U kan u vriend ook herinner dat die Koran sê dat solank 'n mens die aantal dae volbring en God verheerlik, is die persoon regverdig:

'Wat die maand Ramadan waarin die Koran neergesit is om die leiding van die mens te wees en 'n uiteensetting van die leiding, en van die verligting, sodra iemand van julle die maan waarneem, moet hy vas; is siek of op reis, sal 'n aantal dae ook vas. God wens u gemak, maar wil nie u ongemak hê en dat u die aantal dae vervul nie, en dat u God verheerlik vir sy leiding en dat u dankbaar ”(Sura 2.181 [Die koei)).

Oor Liefdadigheid

'Julle sal nooit tot die goeie toe kom voordat julle aalmoese gee vir wat julle liefhet nie; en wat julle ook al gee, waarlik, God weet dit' (Sura 3 [Die familie van Imran], vers 86).

"Wie aalmoese gee, sowel as voorspoed en sukses, en wat hul toorn bemeester en ander vergewe! God het die dade van die goeie lief." (Sura 3 [The Family of Imran], vers 128).

Op vas en selfbeheersing

"Diegene wat hulle tot God bekeer, en die wat dien, wat prys, wat vas, wat neerbuig, wat hulself neerlê, wat dit wat regverdig is en verbied wat boos is, en hou by die grense van God en die hel; goeie tyding aan die gelowiges ”(Sura 9 [Immuniteit], vers 223).

"Gelukkig is nou die gelowiges wat hulleself verootmoedig in hul gebed en wat vergeefs bly van ydele woorde, en wat dwaalleraars doen en wat hul aptyt weerhou" (Sura 23 [Die gelowiges], vers 1 7 ).

Algemene gebede

'In die Naam van God, die Barmhartige, die Barmhartige
Loof die Here, Heer van die wêrelde!
Die barmhartige, die barmhartige!
Koning op die dag van afrekening!
U aanbid net en vir U roep ons hulp.
Lei U op die regte pad,
Die pad van die wat U genadig was; op wie jy nie kwaad is en wat nie afdwaal nie ”(Sura 1.1 7).

"Sê: Ek betrek my as toevlug by die Here van die dagbreek teen die onheil van sy skepping; en teen die onheil van die nag as dit my oorval; en teen die onheil van vreemde vroue; en teen die onheil van die benywer as hy envieth ”(Sura 113.1 5 [The Daybreak]).

Ramadan's End

Aan die einde van die maand hou Moslems 'n vakansie genaamd Eid al-Fitr. Nadat hulle spesiale gebede vir die eindtyd beëindig het, begin die gelowiges met hul viering van Eid. Soos by Ramadan, is daar spesiale groete om u vriende by Eid te verwelkom.

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie