https://religiousopinions.com
Slider Image

Die boek van 2 Kronieke

Second Chronicles, die metgeselboek tot 1 Kronieke, gaan die geskiedenis van die Hebreeuse volk voort, vanaf die regering van koning Salomo tot die ballingskap in Babilon.

Alhoewel 1 en 2 Kronieke baie van die materiaal in 1 Konings en 2 Konings herhaal, benader hulle dit vanuit 'n ander perspektief . Kronieke, geskryf na die ballingskap, teken die hoë oomblikke van die geskiedenis van Juda op en laat baie negatiewe uit . Ten bate van die terugkerende gevangenes beklemtoon hierdie twee boeke gehoorsaamheid aan God, waarin die suksesse van gehoorsame konings en die mislukkings van ongehoorsame konings uiteengesit word. Dolatrie en ontrouheid word ten sterkste veroordeel.

Regering van Salomo

Eerste Kronieke en 2 Kronieke was oorspronklik een boek, maar is in twee verhale verdeel, die tweede begin met die heerskappy van Salomo. Sekonde Kronieke handel hoofsaaklik oor Juda, die suidelike koninkryk, en ignoreer feitlik die opstandige noordelike koninkryk van Israel.

Kort na hul ontsnapping uit slawerny in Egipte, het die Israeliete 'n tabernakel gebou, onder leiding van God. Die draagbare tent het honderde jare as plek van opoffering en aanbidding gedien. Soos Israel se tweede koning, het David ‘n manjifieke beplanning beplan permanente tempel om God te eer, maar dit was sy seun Salomo wat die konstruksie uitgevoer het.

Salomo, die wysste en rykste man op aarde, het met baie vreemde vrouens getrou, wat hom na afgodery gelei het en sy erfenis verwoes het. wat die aanbidding van valse gode verdra het.

Vir die hedendaagse Christen dien 2 Kronieke as 'n herinnering dat afgodediens nog bestaan, hoewel in meer subtiele vorms . Die boodskap is steeds relevant: Sit God eerste in jou lewe en laat niks tussen jouself en jou verhouding met hom kom nie.

Temas

Drie temas dring deur na die boek 2 Kronieke: God se belofte aan Dawid van 'n ewige troon, God se begeerte om in sy heilige tempel te bly, en God se voortdurende aanbod van vergifnis.

God het sy verbond met Dawid geëer om die huis van Dawid op te rig, of vir ewig te regeer . Aardelik konings dit nie doen nie, maar een van die nageslagte van Dawid was Jesus Christus, wat nou vir ewig in die hemel regeer. Jesus, die “Seun van Dawid ”en Koning van die konings, ook gedien as Messias, die perfekte offer wat gesterf het ter redding van die mensdom.

Deur Dawid en Salomo het God sy tempel opgerig, waar mense kon aanbid . Die tempel van Salomo is deur die Babiloniërs binnegeval, maar deur Christus is God se tempel tot in ewigheid as sy Kerk heringestel. Nou, deur die doop, die Heilige Gees woon in elke gelowige wie se liggaam 'n tempel is (1 Korintiërs 3:16).

Laastens loop die tema van sonde, verlies, terugkeer na God en herstel deur die tweede helfte van 2 Kronieke . Baie duidelik, God is 'n God van liefde en vergifnis en verwelkom altyd sy berouvolle kinders by hom.

Sleutelverse

2 Kronieke 1: 11-12
God het vir Salomo gesê: So dit is jou hart se begeerte en jy het nie gevra vir rykdom, besittings of eer nie, en ook nie vir die dood van jou vyande nie, en omdat jy nie lank gevra het nie, maar om wysheid en kennis om my volk te regeer oor wie ek jou koning gemaak het, daarom sal wysheid en kennis aan jou gegee word. En ek sal ook rykdom, besittings en eer aan u gee, soos geen koning wat voor u ooit was nie, en niemand ná u sal hê nie. (NIV)

2 Kronieke 7:14
... as my volk, wat deur my Naam genoem word, hulself sal verootmoedig en bid en my aangesig sal soek en hulle van hul goddelose weë sal bekeer, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. (NIV)

2 Kronieke 36: 15-17
Die Here, die God van hulle voorvaders, het telkens deur sy boodskappers aan hulle gesê dat hy jammer was vir sy volk en sy woonplek. Maar hulle het die boodskappers van God bespot, sy woorde verag en met sy profete gespot totdat die toorn van die Here teen sy volk gewek is en daar geen remedie was nie. Hy het die koning van die Babiloniërs teen hulle opgerig wat hulle jong mans met die swaard in die heiligdom doodgemaak het, en nie jong mans of jong vroue, bejaardes of gebreklikes gespaar het nie. God het hulle almal in die hand van Nebukadnésar gegee. (NIV)

Skrywer en datums

Die Joodse tradisie beskou Ezra die skrywer as die skrywer. Die boek is omstreeks 430 vC in Jerusalem, Juda, Israel geskryf aan die ou Joodse volk en alle latere Bybellesers.

Sleutelkarakters

Salomo, die koningin van Skeba, Rehabeam, Asa, Josafat, Agab, Joram, Joas, Ussia, Agas, Hiskia, Manasse, Josia.

Buitelyn

  • Salomo berei, bou en wy die tempel 2 Kronieke 1: 1-7: 22.
  • Salomo se prestasies en roem 2 Kronieke 8: 1-9: 31.
  • Regering van Rehabeam, die seun van Salomo 2 Kronieke 10: 1-12: 16.
  • Regerings van goeie en goddelose konings 2 Kronieke 13: 1-36: 16.
  • Ballingskap in Babilon 2 Kronieke 36: 17-21.
  • Herstel van God se volk aan Israel 2 Kronieke 36: 22-23.
Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke