https://religiousopinions.com
Slider Image

Die name en titels van Jesus Christus

In die Bybel en ander Christelike tekste is Jesus Christus bekend onder 'n verskeidenheid name en titels, van die Lam van God tot die Almagtige tot die Lig van die Wêreld. Sommige titels, soos die Verlosser, verwoord die rol van Christus binne die teologiese raamwerk van die Christendom, terwyl ander hoofsaaklik metafories is.

Algemene name en titels vir Jesus Christus

In die Bybel alleen is daar meer as 150 verskillende titels wat verwys word na Jesus Christus. Sommige titels kom egter baie meer gereeld voor as ander:

 1. Christus : die titel 'Christus' is afgelei van die Griekse Christus en beteken 'die gesalfde'. Dit word in Matteus 16:20 gebruik: "Toe het hy die dissipels streng beveel om niemand te sê dat hy die Christus is nie." Die titel verskyn ook heel aan die begin van die boek Markus: "Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God."
 2. Seun van God : daar word na Jesus verwys as die 'Seun van God' dwarsdeur die Nuwe Testament byvoorbeeld in Matteus 14:33, nadat Jesus op die water geloop het: ‘En die wat in die skuit was, het Hom aanbid en gesê: 'Waarlik. jy is die Seun van God. '' Die titel beklemtoon Jesus se goddelikheid.
 3. Lam van God : Hierdie titel verskyn slegs een keer in die Bybel, hoewel dit in 'n deurslaggewende gedeelte, Johannes 1:29: 'Die volgende dag sien hy Jesus na hom toe kom en sê: Kyk, die Lam van God wat die Here wegneem? sonde van die wêreld! '' Die identifisering van Jesus met die lam beklemtoon Christus se onskuld en gehoorsaamheid voor God, 'n wesenlike aspek van die kruisiging.
 4. Nuwe Adam : In die Ou Testament is dit Adam en Eva, die eerste man en vrou, wat die sondeval van die mens neersit deur die vrugte van die Boom van Kennis te eet. 'N Skrifgedeelte in Eerste Korintiërs 15:22 posisioneer Jesus as 'n nuwe of tweede Adam wat deur die offer die gevalle mens sal verlos: "Want soos almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word."
 1. Lig van die wêreld : dit is 'n titel wat Jesus in Johannes 8:12 aan homself gee: "Weer het Jesus met hulle gespreek en gesê: 'Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nie in duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe. '' Lig word in sy tradisionele metaforiese sin gebruik as die energie wat blindes kan sien.
 2. Here : In Eerste Korintiërs 12: 3 skryf Paulus dat 'niemand wat in die Gees van God praat' ooit 'Jesus is vervloek nie'! en niemand kan sê 'Jesus is Here' nie, behalwe in die Heilige Gees. " Die eenvoudige 'Jesus is Here' het 'n uitdrukking van toewyding en geloof onder vroeë Christene geword.
 3. Logos (Die Woord) : die Griekse logo's kan verstaan ​​word as "rede" of "woord". As titel vir Jesus verskyn dit eers in Johannes 1: 1: "In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God." Later in dieselfde boek word die 'Woord', sinoniem met God, ook met Jesus geïdentifiseer: 'Die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid, heerlikheid gesien as van die enigste Seun van die Vader, vol van genade en waarheid. '
 1. Brood van die lewe : dit is nog 'n titel wat self toegeken word, wat verskyn in Johannes 6:35: "Jesus het vir hulle gesê: 'Ek is die brood van die lewe; wie na my toe kom, sal nie honger hê nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. . '' Die titel identifiseer Jesus as 'n bron van geestelike versorging.
 2. Alfa en Omega : Hierdie simbole, die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet, word in die boek Openbaring gebruik as verwysing na Jesus: "Dit is klaar! Ek is die Alfa en die Omega die begin en die einde. Aan almal wat dors is, sal ek vryelik gee uit die fonteine ​​van die water van die lewe. " Baie Bybelkundiges glo dat die simbole die ewige heerskappy van God is.
 3. Goeie Herder : Hierdie titel is 'n ander verwysing na Jesus se offer, hierdie keer in die vorm van 'n metafoor wat in Johannes 10:11 verskyn: "Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape."

Ander titels

Die bogenoemde titels is slegs enkele van die wat in die Bybel voorkom. Ander belangrike titels sluit in:

 1. Advokaat : "My kindertjies, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie kan sondig nie. Maar as iemand sondig, het ons 'n advokaat by die Vader, Jesus Christus, die regverdige." (1 Johannes 2: 1)
 2. Amen, die : 'En aan die engel van die kerk in Laodicea skryf: Die woorde van die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping.' ”(Openbaring 3:14)
 3. Geliefde Seun : "Kyk, my kneg wat ek gekies het, my geliefde by wie my siel welgevallig is. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal reg aan die heidene verkondig." (Matteus 12:18)
 4. Kaptein van verlossing : "Want dit is gepas dat hy, vir wie en deur wie alle dinge bestaan, deur baie seuns tot eer te bring, die kaptein van hulle verlossing deur lyding sou vervolmaak." (Hebreërs 2:10)
 5. Troos van Israel : "En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en toegewyd en wag op die vertroosting van Israel, en die Heilige Gees was op hom." (Lukas 2:25)
 6. Raadgewer : "Want vir ons word 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee; en die regering sal op sy skouer wees, en sy naam sal Wonderlike raadgewer genoem word, Magtige God, ewige Vader, Prins van vrede." (Jesaja 9: 6)
 1. Verlosser : "En op hierdie manier sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: 'Die verlosser sal uit Sion kom, hy sal goddeloosheid van Jakob verdryf.'" (Romeine 11:26)
 2. God salig : "Aan hulle behoort die aartsvaders, en volgens hulle vlees is die Christus, wat oor alles is, God tot in ewigheid geseën. Amen." (Romeine 9: 5)
 3. Hoof van die kerk : "En hy het alles onder sy voete gesit en hom as hoof oor alles aan die kerk gegee." (Efesiërs 1:22)
 4. Heilige : "Maar u het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan u toegestaan ​​word." (Handelinge 3:14)
 5. Ek is : 'Jesus sê vir hulle:' Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. '' (Johannes 8:58)
 6. Beeld van God : "In wie die god van hierdie wêreld die gedagtes verblind het van die wat nie glo nie, sodat die lig van die heerlike evangelie van Christus, wat die beeld van God is, nie vir hulle skyn nie." (2 Korintiërs 4: 4)
 7. Jesus van Nasaret : "En die skare het gesê: Dit is Jesus, die profeet van Nasaret van Galilea." (Matteus 21:11)
 8. Koning van die Jode : "Waar is hy wat gebore word, Koning van die Jode? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom te aanbid." (Matteus 2: 2)
 1. Lord of Glory : "Wat niemand van die vorste van hierdie wêreld geken het nie; want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie." (1 Korintiërs 2: 8)
 2. Messias : "Hy het eers sy eie broer Simon gevind en vir hom gesê: Ons het die Messias gevind, wat, as dit uitgelê word, die Christus is." (Johannes 1:41)
 3. Magtige Een : "U moet ook die melk van die heidene suig en die bors van konings suig; en u sal weet dat Ek, die Here, u Verlosser is en u Verlosser, die magtige van Jakob." (Jesaja 60:16)
 4. Nasarener : "En hy het gekom en gewoon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is: Hy sal 'n Nasarener genoem word." (Matteus 2:23)
 5. Prins van die lewe : "En die Prins van die lewe doodgemaak wat God uit die dood opgewek het; waarvan ons getuies is." (Hand. 3:15)
 6. Verlosser : "Want ek weet dat my verlosser leef en dat hy op die laaste dag op die aarde sal staan." (Job 19:25)
 7. Rots : "En almal het dieselfde geestelike drank gedrink; want hulle het gedrink van daardie geestelike rots wat hulle gevolg het; en daardie rots was Christus." (1 Korintiërs 10: 4)
 1. Seun van Dawid : "Die boek van die geslag van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham." (Matteus 1: 1)
 2. True Vine : "Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die landbouer." (Johannes 15: 1)
Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon