https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Koran oor Rassisme

Islam staan ​​bekend as 'n geloof vir alle mense en vir alle tye. Moslems kom van alle kontinente en agtergronde, wat 1/5 van die mensdom insluit. In die hart van 'n Moslem is daar geen ruimte vir arrogansie en rassisme nie. Allah vertel dat die diversiteit van die lewe, en die verskillende tale en kleure van mense, 'n teken is van Allah se heerlikheid, en 'n les vir ons om te leer oor nederigheid, gelykheid en die waardering van verskille.

Aanhalings uit die Koran

En onder Sy wonders is die skepping van die hemel en die aarde, en die verskeidenheid van u tonge en kleure. Hiervoor is daar wel boodskappe vir almal wat oor aangebore kennis beskik! (Koran 30:22).
Sien jy nie dat Allah reën uit die lug laat neerdaal nie? Daarmee bring ons produkte van verskillende kleure uit . En in die berge is wit en rooi traktaatjies, van verskillende kleure en swart in kleur. Soom onder mans en kruipende diere en beeste hulle is van verskillende kleure. Diegene wat regtig bang is vir Allah, onder sy diensknegte, wat kennis het. Voor Allah is verhewe in die mag, vergeef hulle vergifnis (Koran 35: 27-28).
Oh mans! Kyk, ons het julle almal geskape uit 'n man en 'n wyfie, en ons het julle tot nasies en stamme gemaak, sodat julle mekaar kan leer ken. Waarlik, die edelste van julle voor Allah is die een wie die diepste bewus is van Hom. Kyk, Allah is alwetend, alwetend (Koran 49:13).
En dit is Hy wat julle almal tot stand gebring het uit een lewende eenheid en vir elkeen van julle 'n tydsbeperking op aarde en 'n rusplek na die dood aangestel het. het hierdie boodskappe uitgelig aan mense wat die waarheid kan begryp! (Koran 6:98).
En onder Sy wonders is dit: Hy skep jou uit stof, en kyk, dan! U word mense wat wyd en syd strek! (Koran 30:20).
Voor Moslem-mans en -vroue, vir gelowige mans en vrouens, vir toegewyde mans en vrouens, vir ware mans en vroue, vir mans en vroue wat geduldig en konstant is, vir mans en vroue wat hulself verneder, vir mans en vroue wat gee liefdadigheid in, vir mans en vroue wat vas, vir mans en vroue wat hul kuisheid bewaak, en vir mans en vroue wat baie aan Allah deelneem se lof vir hulle, Allah het vergifnis en ’n groot beloning voorberei (Koran 33:35).

Die nasie van Islam

Die meeste mense dink aan die "Nasie van Islam" as hulle aan Afro-Amerikaanse Moslems dink. Daar is beslis 'n historiese belang vir hoe Islam onder Afro-Amerikaners gegryp het, maar ons sal sien hoe hierdie aanvanklike inleiding in die moderne tyd verander het.

Een van die redes waarom Afro-Amerikaners na Islam gevestig is en bly word, is 1) die Islamitiese erfenis van Wes-Afrika vanwaar baie van hul voorouers gekom het; en 2) die afwesigheid van rassisme in Islam in teenstelling met die wrede en rassistiese verslawing wat hulle verduur het.

In die vroeë 1900's het 'n paar swart leiers daarna gestreef om die onlangs-bevryde slawe in Afrika te help om hul selfbeeld te herwin en hul erfenis te herwin. Noble Drew Ali het in 1913 'n swart nasionalistiese gemeenskap, die Moorish Science Temple, in New Jersey opgerig. Na sy dood het sommige van sy volgelinge hulle tot Wallace Fard beywer, wat in 1930 die Detroit Lost-Found Nation of Islam in Detroit gestig het. geheimsinnige figuur wat verklaar het dat Islam die natuurlike godsdiens vir Afrikane is, maar nie die ortodokse leerstellings van die geloof beklemtoon het nie. In plaas daarvan het hy swart nasionalisme gepreek, met 'n revisionistiese mitologie wat die historiese onderdrukking van die swart mense verklaar. Baie van sy leringe het die ware geloof van Islam direk weerspreek.

In 1934 het Fard verdwyn en Elijah Muhammed het die leierskap van die Nation of Islam oorgeneem. Fard het 'n 'Verlosser'-figuur geword, en volgelinge het geglo dat hy Allah in die vlees op aarde was. Die armoede en rassisme wat in die stedelike noordelike state aan die gang was, het sy boodskap oor swart meerderwaardigheid en 'wit duiwels' meer algemeen aanvaar. Sy volgeling Malcolm X het gedurende die 1960's 'n openbare figuur geword, hoewel hy homself voor sy dood in 1965 van die Nation of Islam geskei het.

Malcolm X

Moslems kyk na Malcolm X (later bekend as Al-Hajj Malik Shabaaz) as 'n voorbeeld van iemand wat aan die einde van sy lewe die rasverdelende leringe van die Nation of Islam verwerp en die ware broederskap van Islam omhels het. Sy brief van Mekka, geskryf tydens sy pelgrimstog, toon die transformasie wat plaasgevind het. Soos ons binnekort sal sien, het die meeste Afro-Amerikaners ook hierdie oorgang gemaak en die 'swart nasionalistiese' Islamitiese organisasies agtergelaat om die wêreldwye broederskap van Islam te betree.

Die aantal Moslems in die Verenigde State van Amerika word vandag tussen 6-8 miljoen geskat. Volgens verskeie opnames wat tussen 2006-2008 opgestel is, maak Afro-Amerikaners ongeveer 25% van die Moslem-bevolking in die VSA uit

Die oorgrote meerderheid van die Afro-Amerikaanse Moslems het ortodokse Islam omhels en die rassistiese verdeeldheid van die Nation of Islam verwerp. Warith Deen Mohammed, 'n seun van Elijah Mohammed, het gehelp om die gemeenskap te lei deur 'n oorgang weg van die swart nasionalistiese leer van sy vader, om by die hoofstroom Islamitiese geloof aan te sluit.

Die aantal Moslem-immigrante na die Verenigde State het in die afgelope jaar toegeneem, en ook die aantal inheemse gebore bekeerlinge tot die geloof. Onder immigrante kom Moslems grootliks uit Arabiese en Suid-Asiatiese lande. In 'n groot studie wat in 2007 deur Pew Research Centre uitgevoer is, is bevind dat Amerikaanse Moslems meestal middelklas, goed opgeleide en 'beslis Amerikaans' is in hul siening, waardes en houdings. '

Moslems in Amerika verteenwoordig vandag 'n kleurvolle mosaïek wat uniek is in die wêreld. Afro-Amerikaners, Suidoos-Asiërs, Noord-Afrikaners, Arabiere en Europeërs kom daagliks bymekaar vir gebed en ondersteuning, verenig in die geloof, met die verstandhouding dat hulle almal gelyk is voor God.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis