https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Koran: Die Heilige Boek van Islam

Die Koran is die heilige boek van die Islamitiese wêreld. Daar word gesê dat die Koran bestaan ​​uit 'n openbaring van Allah aan die profeet Mohammed, wat deur die engel Gabriël oorgedra is. Hierdie onthullings is deur skrifgeleerdes neergeskryf soos wat Mohammed dit tydens sy bediening uitgespreek het, en sy volgelinge het na sy dood voortgegaan om dit te verklaar. Na aanleiding van die Kalief Abu Bakr is die hoofstukke en verse in 632 nC in 'n boek versamel; daardie weergawe van die boek, wat in Arabies geskryf is, is al meer as 13 eeue die heilige boek Islam .

Islam is 'n Abrahamitiese godsdiens, wat beteken dat dit, net soos die Christendom en Judaïsme, die Bybelse aartsvader Abraham en sy nageslag en volgelinge eerbiedig.

Die Koran

  • Die Koran is die heilige boek Islam. Dit is geskryf in die 7de eeu CE
  • Die inhoud daarvan is die wysheid van Allah soos deur Muhammad ontvang en verkondig.
  • Die Koran is verdeel in hoofstukke (genaamd surah) en verse (ayat) van verskillende lengte en onderwerpe.
  • Dit word ook in afdelings (juz) verdeel as 'n 30-dae leeskedule vir Ramadan.
  • Islam is 'n Abrahamitiese godsdiens en soos Judas en Christendom, vereer dit Abraham as die aartsvader.
  • Islam vereer Jesus ('Isa) as 'n heilige profeet en sy moeder Maria (Mariam) as 'n heilige vrou.

organisasie

Die Koran is verdeel in 114 hoofstukke van verskillende onderwerpe en lengtes, bekend as surah. Elke surah bestaan ​​uit verse, bekend as ayat (of ayah). Die kortste surah is Al-Kawthar, bestaande uit slegs drie verse; die langste is Al-Baqara, met 286 verse. Die hoofstukke word geklassifiseer as Mekkaans of Medinan, gebaseer op die vraag of dit geskryf is voor Muhammad se pelgrimstog na Mekka (Medinan), of daarna (Mekkaans). Die 28 hoofstukke van Medinan handel veral oor die sosiale lewe en groei van die Moslemgemeenskap; die 86 Mekkaan handel oor geloof en die hiernamaals.

Die Koran word ook in 30 gelyke afdelings, of juz ', verdeel. Hierdie gedeeltes is so ingerig dat die leser die Koran gedurende 'n maand kan bestudeer. Gedurende die maand Ramadan word Moslems aanbeveel om ten minste een volledige lesing van die Koran van voor tot agter te voltooi. Die ajiza (meervoud van juz ') dien as 'n riglyn om die taak te verrig.

Die temas van die Koran word deur die hoofstukke verweef, eerder as in chronologiese of tematiese volgorde aangebied. Lesers kan 'n konkordansie gebruik maak van 'n indeks wat elke gebruik van elke woord in die Koran lys om na spesifieke temas of onderwerpe te soek.

Skepping volgens die Koran

Alhoewel die verhaal van die skepping in die Koran wel sê "Allah het die hemel en die aarde geskape, en alles wat daar tussen hulle is, oor ses dae, kan die Arabiese term" yawm "(" dag ") beter vertaal word as" periode . " Yawm word gedefinieer as verskillende lengtes op verskillende tye. Die oorspronklike egpaar, Adam en Hawa, word beskou as die ouers van die menslike geslag: Adam is 'n profeet van Islam en sy vrou Hawa of Hawwa (Arabies vir Eva) is die moeder van die menslike ras .

Vroue in die Koran

Soos die ander Abrahamitiese godsdienste, is daar baie vroue in die Koran. Slegs een word uitdruklik genoem: Mariam. Mariam is die moeder van Jesus, wat self 'n profeet in die Moslem-geloof is. Ander vroue wat genoem word, maar nie genoem word nie, sluit in die vrouens van Abraham (Sara, Hajar) en Asiya (Bithiah in die Hadith), die vrou van die Farao, pleegmoeder vir Moses.

Die Koran en die Nuwe Testament

Die Koran verwerp nie die Christendom of Judaïsme nie, maar verwys eerder na Christene as 'mense van die boek', wat beteken mense wat in die openbarings van God se profete ontvang en geglo het. Verse beklemtoon gemeenskaplikhede tussen Christene en Moslems, maar beskou Jesus as 'n profeet, nie 'n god nie, en waarsku Christene dat aanbidding as 'n god na politeïsme gly: Moslems sien Allah as die enigste ware God.

"Waarlik, diegene wat glo, en diegene wat Jode is, en die Christene, en die Sabiërs wie in God glo en die laaste dag doen en goed doen, sal hul beloning van hul Here ontvang. En daar sal geen vrees vir hulle sal ook nie treur nie ”(2:62, 5:69, en baie ander verse).

Maria en Jesus

Mariam, soos die moeder van Jesus Christus genoem word in die Koran, is 'n regverdige vrou in haar eie reg: Die 19de hoofstuk van die Koran is getiteld The Chapter of Mary, en beskryf die Moslem-weergawe van die onberispelike opvatting van Christus.

Jesus word 'Isa in the Quran' genoem, en baie verhale wat in die Nuwe Testament voorkom, is ook in die Koran, insluitend die verhale van sy wonderbaarlike geboorte, sy leringe en die wonderwerke wat hy verrig het. Die belangrikste verskil is dat Jesus in die Koran 'n profeet is wat deur God gestuur is, nie sy seun nie.

Kom saam in die wêreld: intergeloofsdialoog

Juz '7 van die Koran is onder meer toegewy aan 'n intergeloofsdialoog. Terwyl Abraham en die ander profete 'n beroep op die mense doen om geloof te hê en vals afgode te laat, vra die Koran dat gelowiges die verwerping van Islam deur nie-gelowiges met geduld sal dra en dit nie persoonlik moet opneem nie .

'Maar as Allah gewillig was, sou hulle nie daarmee saamgegaan het nie. En ons het u nie oor hulle aangestel as 'n voog nie, en is u ook nie 'n bestuurder oor hulle nie.' (6: 107)

geweld

Moderne kritici van Islam sê die Koran bevorder terrorisme. Alhoewel die Koran geskryf is gedurende 'n periode van alledaagse geweld en wraak tussen die verhoor, bevorder die Koran aktief geregtigheid, vrede en selfbeheersing. Dit vermaan gelowiges uitdruklik om hulle te weerhou om in sektariese geweld te val geweld teen ´n mens se broers.

"Wat betref diegene wat hul godsdiens verdeel en in sektes opbreek, het u in elk geval geen deel daarvan nie. Hulle verhouding is met Allah; op die ou end sal hy hulle die waarheid vertel van alles wat hulle gedoen het." (6: 159)

Die Arabiese taal van die Koran

Die Arabiese teks van die oorspronklike Arabiese Koran is identies en onveranderd sedert die onthulling daarvan in die 7de eeu nC. Ongeveer 90 persent van Moslems regoor die wêreld praat nie Arabies as moedertaal nie, en daar is baie vertalings van die Koran in Engels en ander beskikbaar. tale. Moslems gebruik Arabies om deel te neem as deel van hul gedeelde geloof vir die lees van hoofstukke en verse in die Koran.

Lees en voordrag

Die profeet Mohammed het sy volgelinge opdrag gegee om die Koran met u stemme te versier (Abu Dawud). Die herhaling van die Koran in 'n groep is 'n algemene praktyk, en die noukeurige en melodieuse onderneming is 'n manier waarop aanhangers sy boodskappe bewaar en deel.

Alhoewel baie Engelse vertalings van die Koran voetnote bevat, kan sekere gedeeltes ekstra verduideliking nodig hê of moet dit in 'n meer volledige konteks geplaas word. Studente gebruik indien nodig die Tafseer, 'n eksegese of kommentaar, om meer inligting te verskaf.

Wat was die teenhervorming?

Wat was die teenhervorming?

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh