https://religiousopinions.com
Slider Image

Begrip van Hasidiese Jode en Ultra-Ortodokse Judaïsme

Oor die algemeen is Ortodokse Jode volgelinge wat glo in 'n taamlike streng nakoming van die reëls en leringe van die Torah, in vergelyking met die meer liberale praktyke van lede van die moderne Hervormde Judaïsme. Binne die groep wat bekend staan ​​as Ortodokse Jode, is daar egter is grade van konserwatisme.

In die laat 19de en vroeë 20ste eeu het sommige Ortodokse Jode probeer om ietwat te moderniseer deur die aanvaarding van moderne tegnologie. Die Ortodokse Jode wat vasgehou het aan gevestigde tradisies, het bekend gestaan ​​as Haredi-Jode en word soms 'Ultra-Ortodokse' genoem. Die meeste Jode van hierdie oorreding hou nie van albei terme nie, maar hulle beskou hulself as die 'regte' ortodokse Jode in vergelyking met die moderne Ortodokse groepe wat volgens hulle van die Joodse beginsels afgedwaal het.

Haredi en Hasidiese Jode

Haredi-Jode verwerp baie van die tegnologieë soos televisie en die internet, en skole word geskei van geslag. Mans dra wit hemde en swart pakke, en swart fedora- of Homburg-hoede oor swart skedelkappe. Die meeste mans dra baarde. Vroue trek beskeie klere aan, met lang moue en hoë neklyne, en die meeste dra haarbedekkings.

'N Verdere onderafdeling van die Herediese Jode is die Hasidiese Jode, 'n groep wat fokus op die vreugdevolle geestelike aspekte van godsdiensbeoefening. Hasidiese Jode mag in spesiale gemeenskappe woon, en daar word veral by die erfenis aangedui dat hulle spesiale klere dra. Hulle kan egter kenmerkende kleredrag hê om te identifiseer dat hulle aan verskillende groepe behoort. Manlike Hasidiese Jode dra langdurige, ongeslypte sidelokke, genaamd payot . Mans mag uitgebreide hoede van pels dra.

Hasidiese Jode word in Hebreeus Hasidim genoem. Hierdie woord is afgelei van die Hebreeuse woord vir liefderyke goedhartigheid ( chesed ). Die Hasidiese beweging is uniek in sy fokus op die vreugdevolle onderhouding van God se gebooie ( mitsvot ), innige gebed en grenslose liefde vir God en die wêreld wat Hy geskape het. Baie idees vir Hasidisme is afgelei van Joodse mistiek ( Kabbalah ).

Hoe die Hasidiese beweging begin het

Die beweging het in die 18de eeu in Oos-Europa ontstaan, in 'n tyd toe Jode groot vervolging ondervind het. Terwyl die Joodse elite hom op Talmud-studie toegespits het op en vertroosting gevind het, het die verarmde en onopgevoede Joodse massas honger na 'n nuwe benadering.
Gelukkig vir die Joodse massas het Rabbi Israel ben Eliezer (1700-1760) 'n manier gevind om die Judaïsme te demokratiseer. Hy was 'n arm weeskind uit die Oekraïne. As jong man het hy deur Joodse dorpe gereis, siekes genees en armes gehelp. Nadat hy getroud is, het hy in die berge afgesonder en op mistisisme gefokus. Namate sy volgende gegroei het, het hy bekend geword as die Baal Shem Tov (afgekort as Besht), wat beteken Meester van die Goeie Naam.

'N Klem op mistiek

In 'n neutedop het die Baal Shem Tov die Europese Jodedom van Rabbinisme en na mistiek gelei. Die vroeë Hasidiese beweging het die arme en onderdrukte Jode van die 18de-eeuse Europa aangemoedig om minder akademies en meer emosioneel te wees, minder gefokus op die uitvoering van rituele en meer gefokus op die ervaring daarvan, minder gefokus op die inwin van kennis en meer gefokus op verhewe gevoel. Die manier waarop 'n mens gebid het, het belangriker geword as 'n kennis van die gebed se betekenis. Die Baäl Shem Tov het nie die Judaïsme verander nie, maar hy het wel voorgestel dat die Jode die Judaïsme vanuit 'n ander sielkundige toestand benader.
Ondanks verenigde en vokale opposisie ( mitnagdim ) gelei deur die Vilna Gaon van Litaue, het die Hasidiese Judaïsme gefloreer. Sommige sê dat die helfte van die Europese Jode op een slag Hasidies was.

Hasidiese leiers

Hasidiese leiers, genaamd tzadikim, wat Hebreeus is vir regverdige mans, het die manier geword waarop die onopgevoede massas meer Joodse lewens kon lei. Die tsadik was 'n geestelike leier wat sy volgelinge gehelp het om 'n nouer verhouding met God te verkry deur namens hulle te bid en advies te gee oor alle sake.
Met verloop van tyd het Hasidisme opgebreek in verskillende groepe onder leiding van die verskillende tzadikim. Van die groter en meer bekende Hasidiese sektes sluit Breslov, Lubavitch (Chabad), Satmar, Ger, Belz, Bobov, Skver, Vizhnitz, Sanz (Klausenberg), Puppa, Munkacz, Boston en Spinka Hasidim in.
Soos ander Haredim, dra Hasidiese Jode 'n eiesoortige kleredrag soos dié van hul voorouers in die 18de en 19de eeuse Europa. En die verskillende sektore van die Hasidim dra dikwels die een of ander vorm van kenmerkende klere, soos verskillende hoede, klere of sokkies, om hul spesifieke sekte te identifiseer.

Hasidiese gemeenskappe regoor die wêreld

Die grootste Hasidiese groepe is vandag in Israel en die Verenigde State geleë. Hasidiese Joodse gemeenskappe bestaan ​​ook in Kanada, Engeland, België en Australië.

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David