https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat om te doen as u nie 'n eggenoot vir ewig wil hê nie?

Alhoewel enige LDS-huwelik wat in 'n heilige tempel verseël is, bedoel is om vir ewig te bly, doen dit soms nie. Daar is 'n proses om hierdie verbond en die gepaardgaande ordonnansie te kanselleer.

Die proses word geheel en al deur die kerkbeleid en -prosedure beheer. Met dit gesê, kan dit verander. Dit verander wel. Die huidige beleid en prosedures kan in Handboek 1 gevind word.

Anders as Handboek 2, is Handboek 1 nie vrylik aanlyn beskikbaar nie. Dit is slegs beskikbaar vir diegene wat tans in plaaslike leierskapfunksies in die kerk dien. . Daar bestaan ​​egter enkele basiese riglyne en veralgemenings.

Dit moet nie 'n tempel-egskeiding genoem word nie

Die kansellasie van 'n tempelverzegeling mag nie 'n egskeiding genoem word nie. Dit is op sommige maniere soortgelyk aan wettige egskeidings omdat 'n vorige huwelik nietig verklaar word. Die term egskeiding moet egter nie gebruik word nie. Dit is misleidend en onakkuraat as dit op hierdie proses toegepas word.

Die kansellasie van 'n tempel vind plaas nadat 'n egpaar geskei is, maar nie voordat die vrou gereed is en waardig is om aan 'n nuwe man verseël te word of 'n man probeer verseël word vir 'n nuwe vrou nie.

Geslagte word tans anders behandel in die proses.

Wanneer om aansoek te doen vir 'n tempel seël kansellasie

Sodra 'n vrou gereed is om verseël te word vir 'n nuwe man in die tempel en albei tempelwaardig is; sy moet aansoek doen om kansellasie van haar vooraf verseëling.

As 'n man gereed is om vir 'n nuwe vrou verseël te word en hulle albei tempelwaardig is, doen hy aansoek om goedkeuring vir die verseëling van die tempel.

As 'n paartjie eers siviel getroud is, moet hulle 'n jaar lank getroud wees voordat 'n vorige tempelverzegeling gekanselleer sal word. Die wagperiode van een jaar is moontlik nie van toepassing op sommige kulture of lande nie, afhangende van watter wette daar bestaan.

Paartjies wat 'n voorafgaande seël wil kanselleer sodat hulle aan mekaar verseël kan word, moet hul plaaslike biskop of biskoppe so gou as moontlik in kennis stel.

Daar is papierwerk betrokke en die biskop is die enigste wat dit kan inisieer. As die biskop die proses nog nooit met iemand anders gedoen het nie, sal hy dit miskien moet ondersoek. Dit kan 'n geruime tyd duur, maar dit kan nie

Die betrokke papierwerk is waarskynlik wat u sou verwag

Om 'n tempel seël te laat kanselleer, moet 'n vrou eers met haar biskop vergader en die regte papierwerk voorberei. Dieselfde geld vir 'n man wat goedkeuring vra vir 'n verseëling.

Hierdie proses kan van die betrokke partye vereis om 'n brief aan die Eerste Presidensie te skryf, wat die volgende inligting kan bevat:

  • Redes vir die egskeiding
  • Redes vir die versoek om 'n tempel te kanselleer of te heropen
  • Planne wat aan 'n ander persoon verseël moet word
  • Ander toepaslike inligting
  • Inligting oor enige wettige ooreenkomste, soos egskeidingsbesluite en of partye daaraan voldoen al dan nie.

Nadat 'n brief voltooi is, word dit aan die biskop gegee wat dan addisionele papierwerk sal versorg, insluitend kontak met die eks-eggenoot (s) en vorige biskop (e), indien van toepassing.

'N Voormalige gade kry 'n redelike tyd om te reageer op die versoek om die tempel te kanselleer of te heropen.

Sodra die biskop al die nodige papierwerk het, sal hy dit aan die belangepresident gee. Die staatspresident sal dan met die verskillende partye vergader voordat hy die versoek aan die Eerste Presidensie voorlê.

Hoe lank neem dit?

Die proses om 'n kansellasie te bekom was vroeër lank. Dit kan 'n paar maande tot meer as 'n jaar duur. Omdat elke situasie uniek is, is daar nie 'n standaardtyd nie. Elke saak word op 'n individuele basis verwerk. In die afgelope tyd is goedkeuring vir sommige paartjies binne 'n week verkry.

Sodra 'n versoek by die Eerste Presidensie ingedien is, moet 'n paartjie wag dat die papierwerk goedgekeur word voordat 'n nuwe verseëling kan plaasvind.

As 'n verloofde paartjie hul planne verander en besluit om siviel getroud te wees voordat hul papierwerk voltooi is, moet hulle die Eerste Presidensie inlig oor die verandering in hul situasie. Hul papierwerk kan moontlik ingehou word totdat die egpaar die vereiste jaar getroud is.

Die kansellasie van enige verbond of ordonnansie is 'n ernstige saak

Die versoek om 'n tempel om die kansellasie te kanselleer, waarborg nie dat die versoek toegestaan ​​word nie. As gevolg van die heilige aard van die tempelverbond, soek die Eerste Presidensie van die Kerk van Jesus Christus die raad van die Here in die hersiening en goedkeuring van elke individuele versoek. Oudpresident Gordon B. Hinckley het oor die proses gesê:

Die lelikste verantwoordelikheid wat ek het, is om uitsprake te maak oor aansoeke om kansellasie van tempelseëlings na siviele egskeiding. Elke saak word volgens individuele meriete oorweeg. Ek bid vir wysheid, vir die leiding van die Here in die hantering van heilige verbonde wat in die mees heilige omgewing en van 'n ewige aard gemaak word.

Daar is soveel pyn en angs weens ongelukkige huwelike en seer egskeidings. Daar kan egter ook vreugde ontstaan ​​as gevolg van 'n gesonde hofmakery wat lei tot 'n gesonde huwelik. Die Here het 'n manier vir alle dinge voorsien.

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners